Bosch překonává své růstové cíle

25. ledna 2012, 0:00

Bosch Group překonala v roce 2011 svůj stanovený růstový cíl. Předběžné výsledky naznačují, že Bosch, který dodává technologie a služby, dosáhl v loňském roce obratu v hodnotě 51,4 miliard euro, což je o 8,8 % více než v roce 2010.

„V roce, který pro nás byl i rokem jubilejním, jsme dokázali růst a to navzdory hrozivým událostem typu evropské dluhové a měnové krize, či přírodní katastrofy v Japonsku, které po sobě zanechaly velmi dramatické následky,“ řekl Franz Fehrenbach, předseda představenstva. Firma tak dosáhla jednoho z nejvyšších nárůstů od roku 2000.

Vlivem speciální ekonomické zátěže dosáhl hospodářský výsledek před zdaněním přibližně 5%, a tak nenaplnil očekávaný cíl v rozmezí 7-8%. „Se svými výsledky jsme velmi spokojeni. Nebýt těchto speciálních zatížení, dosáhli bychom zcela jistě vytčeného cíle,“ řekl Fehrenbach. Jako příklady zmíněných zatížení uvedl například navýšení cen surovin, nemalé investice do oblastí, které jsou stěžejní pro obchod v budoucnosti, jako jsou elektromobilita a obnovitelné zdroje energie. Dalším příkladem zátěže je snížení ohodnocení aktiv divize Solar Energy.

Poprvé překonána hranice 300 000 zaměstnanců
Díky pozitivnímu hospodářskému vývoji Bosch přijal 20.000 nových zaměstnanců a jejich počet k 1. lednu 2012 dosáhl více než 303.000. Největší nárůst nastal v Evropě s více než 10.300 novými zaměstnanci. Z toho jen v Německu jich přibylo 5.200, v Maďarsku 1.700 a v Turecku 1.600. Oblast Asie a Tichomoří se také intenzivně rozrůstala, a to o 8.200 zaměstnanců za jediný rok. V Severní a Jižní Americe pak přibylo 1.200 nových zaměstnanců.

Širší mezinárodní přítomnost
V roce 2011 se v rámci Bosch Group podařilo zvýšit prodej ve všech zásadních ekonomických regionech:v Evropě to bylo celkem o 9.5%, na částku přesahující 30 miliard euro. K tak pozitivnímu výsledku napomohl skvělý vývoj v Německu, kde se prodej zvýšil o 10% na 12 miliard euro. V Asii a Tichomoří se rovněž podařilo navýšit prodej o 9%, tedy na 12 miliard euro, v Severní a Jižní Americe pak došlo ke zlepšení o 7%, na více než 9 miliard euro. Zároveň se firmě dařilo rozšiřovat své mezinárodní zastoupení. Kupříkladu v čínském Suzhou se rozrostla výroba brzdových řídících systémů. Ve Vietnamu firma založila výrobnu pásů pro převodovky s plynule proměnlivým převodem a také otevřela své první centrum softwarového inženýrství v jihovýchodní Asii.

Růst ve všech obchodních oblastech
Všechny tři obchodní oblasti se podílely na růstu společnosti. Divize Automobilová technika v rámci prodeje poprvé získala více než 30 miliard euro, což představuje nárůst meziročně o 8 %. Nejsilnějšího meziročního růstu dosáhla oblast Průmyslová technika, která zaznamenala zlepšení o 20% na 8 miliard euro. Oblast Spotřební zboží a technika budov vyrovnaně rostla a meziroční růst o 4,3% přinesl 13 miliard euro.

Globální recesi Bosch nečeká – poroste i v roce 2012
Bosch očekává v roce 2012 další oslabení světové ekonomiky, ale ne globální recesi. V návaznosti na odhad globálního ekonomického růstu 3.2% v roce 2011 předpokládá firma v roce 2012 nárůst zhruba 2.5%. S ohledem na Evropu Fehrenbach řekl: „Zda se dočkáme stagnace či dokonce recese závisí především na tom, do jaké míry a jak rychle bude eurozóna přijímat nutné reformy.“ Za takových okolností Bosch Group očekává navýšení prodeje o 3 až 5%. Předpokládá se, že silnou hnací silou budou Asie a Tichomoří. Ovšem i v oblasti Severní a Jižní Ameriky vidí firma příležitost k dalšímu růstu. Očekává se, že počet zaměstnanců celosvětově poroste, s výjimkou Německa, kde by stav měl zůstat stejný.

Strategie je obhájena
Regionální a oborový obchodní vývoj je pro Bosch důkazem, že zvolil tu správnou korporátní strategii. „Pevně se držíme naší strategie. S naší širokou výrobkovou základnou, globálním zastoupením a smyslem pro inovace zhodnotíme příležitosti, které se naší společnosti stále ještě nabízejí,“ řekl Fehrenbach. Firma bude dále aktivní, a to především v rostoucích oblastech Asie a Tichomoří. V roce 2012 plánuje do tohoto regionu nasměrovat až 30 % svých celosvětových kapitálových výdajů. Největší podíl připadne Číně a Indii, především na posílení divize Automobilová technika. Zároveň firma plánuje rozšířit své působení ve Východní Evropě, a to v Srbsku, kde vybuduje nový výrobní závod na automobilové stírací systémy.

Zároveň Bosch plánuje rozšiřovat své podnikatelské oblasti, například sektor obnovitelných zdrojů. „Našim dlouhodobým cílem je stát se jedním z vedoucích hráčů na trhu s obnovitelnými zdroji energie, a to i přes současné problémy na trhu,“ řekl Fehrenbach. Vidí velkou šanci v posunu k novým formám energie. Ale aby tyto šance bylo možno využít, musí politici vytvořit spolehlivou základnu pro plánování a také ucelený koncept pro zavádění s jasnými milníky, dále řekl. „Přesun k novým formám energie je pro nás všechny dlouhodobým úkolem. Ten proces se bude vyvíjet pouze za předpokladu, že se ho budou účastnit všichni společně – firmy, politici i celá společnost.“

Inovační síla zůstává na vysoké úrovni
V roce 2011 investoval Bosch více než 4 miliardy euro do výzkumu a vývoje. V této oblasti k 1. lednu 2012 pracuje kolem 39.000 zaměstnanců, což je zhruba o 4.500 více než o rok dříve. Jen v Asii a Tichomoří přibylo v sektoru výzkumu a vývoje více než 2.500 nových zaměstnanců a počet přihlášených patentů stoupl meziročně o úctyhodných 260. Celkově tak firma podala 4.100 žádostí o patenty; to je 16 žádostí za den.

Bosch Group zesiluje své aktivity v oblastech důležitých pro budoucnost firmy, jako je elektromobilita či internet věcí a služeb. Firma ročně vynaloží 400 milionů euro na oblast elektromobility a do roku 2013 očekává, že se 21 projektů na hybridní a plně elektrické pohony dočká sériové výroby u 13 výrobců aut. Bosch také nabízí elektrický pohon pro jízdní kola, a v budoucnu také pro e-skútry. Jen v roce 2011 firma dokázala prodat 70.000 těchto systémů 30 různým výrobcům jízdních kol, což představuje velmi slušný start v tomto tržním segmentu.

Lepší propojitelnost díky internetu věcí a služeb
Fehrenbach je přesvědčen, že internet radikálně přispěje ke změně konkurenčního prostředí. Přestože obchod s hardware i software zůstane ještě mnoho let stěžejním hnacím motorem pro růst, Bosch plánuje využít technický potenciál propojitelnosti internetu mnohem šířeji než kdy dříve. Tento přístup vysvětluje, proč Bosch posílil své aktivity v oblasti „internetu věcí a služeb“. V důsledku akvizice firmy inubit AS v loňském roce, zaměstnává Bosch v této oblasti již na 450 specialistů.

Jedním z příkladů propojitelnosti internetu věcí a služeb je platforma správy energie, kterou firma Bosch v současnosti vyvíjí. Jejím úkolem je sledování a regulace veškerých toků energie v budově. V budoucnosti tuto službu nabídne firma Bosch and Building Solutions GmbH, založená v roce 2011. Zaměřuje se na služby v oblasti energetické účinnosti pro zákazníky typu průmyslových podniků, nemocnic, či firem zabývajících se správou objektů a budov.

Zdroj: bosch.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!