Bosch začal s výstavbou nového centra pro výzkum a pokročilé strojírenství v německ&ea

20. června 2012, 0:00

Symbolickým prvním výkopem základů odstartovali zástupci Bosch Group, města Renningen a Böblingenského kraje výstavbu centra pro výzkum a pokročilé strojírenství společnosti Robert Bosch GmbH.

Nový výzkumný areál v Renningenu se má stát novým středem celosvětové výzkumné sítě společnosti. Během příštích dvou let bude postaveno celkem 14 budov na ploše o 100 hektarech. Nové centrum se bude rozkládat na celkové ploše 110.000 metrů čtverečních. Jeho stavební náklady dosáhnou přibližně 160 milionů eur. Společnost považuje nové sídlo za jasné vyjádření své oddanosti Stuttgartské oblasti a Bádensko-Württemberské spolkové republice coby centru technologické excelence. Prvních 1.200 zaměstnanců by mělo začít v Renningenu pracovat na jaře 2014. Jejich výzkumná činnost se bude zaměřovat na materiály a metody, technologie, jakož i na vývoj nových systémů, komponent a výrobních procesů. V současné době jsou tyto činnosti a příslušná oddělení soustředěny ve Stuttgartské oblasti, na předměstí Gerlingen-Schillerhöhe, Schwieberdingenu a Waiblingenu.

 Renningen se stane středem celosvětové výzkumné sítě
„Ještě užším propojením našich techniků a výzkumných pracovníků podporujeme jejich kreativitu a zrychlujeme předávání znalostí mezi našimi obchodními odděleními,“ řekl Dr. Klaus Dieterich, prezident výzkumu a pokročilého strojírenství společnosti Bosch. Společnost má za cíl použít nové sídlo ke shromažďování důležitých technických dovedností a k posílení spolupráce mezi obory. „V budoucnu se Renningen stane důležitým střediskem naší mezinárodní výzkumné sítě.“ Tato síť se skládá z osmi výzkumných sídel umístěných po celém světě. „Kromě toho máme přes 250 partnerů na univerzitách, výzkumných ústavech a v oblasti průmyslu,“ řekl Dieterich. V minulosti obdrželi technici ze společnosti Bosch a jejich vynálezy řadu technologických a inovačních cen. Mezi ně patří například cena Evropský vynálezce roku (2007) a německá Cena budoucnosti (2008).

„Rozhodnutí společnosti Bosch umístit právě zde své centrum pro výzkum a pokročilé strojírenství je pro Renningen jedinečnou příležitostí,“ řekl starosta Wolfgang Faißt. „Přemístění hodnotných pracovních míst je pro budoucí rozvoj Renningenu učiněným štěstím,“ řekl Faißt. Roland Bernhard, hejtman Böblingenského kraje, vidí v novém sídle Bosch další vlajkovou loď v krajské scenérii inovací. „S novým sídlem Bosch se v kraji zároveň etabluje další světově významný hráč automobilového průmyslu.“

Areál ve stylu těch vysokoškolských a inovativní pracovní prostředí
Potřeby lidí, kteří v areálu mají pracovat, se též promítnou do vzhledu celého centra. „Architektura budovy podporuje efektivní myšlení našich zaměstnanců,“ řekl Albrecht Fischer, vedoucí oddělení nemovitostí a podnikových zařízení společnosti Bosch, které je odpovědné za plán a realizaci stavebního projektu. Dvanáct ze čtrnácti budov bude uspořádáno ve stylu univerzitního areálu. V první fázi výstavby bude těchto dvanáct budov rozprostřeno na více jak 32 hektarech na severu areálu.

Dvou až třípatrové laboratorní budovy a dílny budou propojeny skleněnými mosty a průhlednými spojovými budovami. Tento otevřený styl budov a krátké cesty mezi nimi mají za cíl podpořit vzájemnou komunikaci a mezioborovou spolupráci. V areálu bude i dostatek zeleně a vodních ploch. Centrální 60metrová budova, bude hlavní dominantou areálu. O konkrétní realizaci budov se odborníci v současné době radí také se zaměstnanci společnosti Bosch; chtějí tak společně přijít na inovativní pojetí kanceláří a pracovišť. I tady je cílem vytvořit co nejlepší možné podmínky pro 1.200 zaměstnanců.

Užití udržitelného hospodaření s energií a stavební technologie Bosch
Ve svých plánech na nové sídlo Bosch klade velký důraz na ekologicky šetrné technologie. Záměrem je použít materiály a zařízení, které přispějí k ochraně zdrojů. Plánovaná rekuperace tepla z laboratorních budov a dílen pokryje zhruba 50% spotřeby tepla celého areálu. Jako chlazení budov bude sloužit sebraná dešťová voda z místních jezírek a podzemní voda ze studen. V kombinaci s ošetřením vody polopropustnou membránou půjde za rok vytvořit až 30.000 kubíků pitné vody. Na zelených střechách budou umístěné solární panely. Společnost taktéž použije například v oblasti vytápění, klimatizace a řízeného přístupu své vlastní produkty. Budovy budou vybaveny čidly neoprávněného vniknutí a požárními hlásiči Bosch.

Silná podpora od renningenských občanů
Albrecht Fischer poděkoval obyvatelům a představitelům města za jejich konstruktivní spolupráci a vysokou úroveň oddanosti. „Vzhledem k tomu, že koupě a povolení byly notářsky ověřeny koncem roku 2010, potýkaly jsme se v průběhu tohoto projektu s mnoha překážkami. Všechny zúčastněné strany vyjadřovaly svou vůli úspěšně uzavřít plánovací fázi. Zatím šlo o nejdůležitější prvek v úspěšnosti celého projektu.“ Silnou podporu renningenských občanů a městského úřadu dokazuje i skutečnost, že všechna usnesení byla jednomyslně schválena městskou radou.

Návrh interiéru začátkem roku 2013
Když byla před několika týdny schválena první stavební povolení, Bosch již připravoval staveniště a zahájil tvarování terénu a výkopové práce. První postavenou stavbou bude centrální budova. K položení základního kamene by mělo dojít do konce tohoto roku. A již začátkem roku 2013, kdy by měly být všechny inženýrské práce hotovy, lze začít s návrhem interiéru budovy. Jakmile bude na jaře 2014 první stavba dokončena, budou do Renningenu postupně přesídlovány zaměstnanci z ostatních stuttgartských sídel. Jejich plné přestěhování se očekává do podzimu 2014.

Sedmimístná investice k zajištění rovnováhy v životním prostředí
Bosch se snaží, aby dopad stavby na místní flóru a faunu byl minimální. Nevyhnutelné dopady na ekosystém budou minimalizovány a kompenzovány úsilím o zachování rovnováhy životního prostředí. Pro tento účel plánuje společnost vynaložit sedmimístnou částku. Mezi úsilí o zachování této rovnováhy patří zlepšení kvality vody místního jezera, renaturalizace místního rybníka a výsadba nových ovocných sadů. Pro vzácné živočišné druhy, které obývají severní část pozemku, byl již nový prostor mimo pozemek vytvořen. Kromě těchto opatření odstranila společnost Bosch i materiály, které za sebou na pozemku stejně jako na sousedním opuštěném cvičišti zanechala německá armáda. Společnost taktéž provede asanaci někdejší skládky průmyslového odpadu a odpadu domácností.

Výzkum a pokročilé strojírenství stojí za strategickým heslem „Stvořeno pro život“
Bosch podá v průměru 16 patentových přihlášek za pracovní den. Díky tomu je Bosch mezi světovou špičkou pokud jde o množství podaných patentů. V Německu je přímo na samotné špici. V roce 2012 se očekává, že tento celosvětový poskytovatel technologií a služeb, vynaloží 4,6 miliard eur na výzkum a vývoj. Tato částka – o 400 milionů vyšší než v roce 2011 – půjde na vývoj nových systémů, komponentů, technologií a metod. V roce 2011 šla zhruba polovina výdajů do vývoje produktů, které zachovávají zdroje a chrání životní prostředí. Do konce roku 2012 se očekává, že Bosch bude zaměstnávat na 43.000 výzkumných pracovníků a techniků na 86 místech po celém světě, což je o 4 500 více než na začátku roku.

Zdroj + foto: bosch.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!