Po prvním úspěšném pololetí očekává Continental v roce 2012 vyšší marži

6. srpna 2012, 0:00

Koncern Continental se svými výsledky ve druhém čtvrtletí téměř vyrovnal dynamice silného prvního čtvrtletí a zdá se, že kráčí k cíli, k dalšímu rekordnímu roku.

„Na základě úspěšného prvního půlroku jsme si jisti, že bezpečně dosáhneme našich vytčených ročních cílů. Nadále však musíme věnovat velkou pozornost nejistotě na celosvětových trzích, těžké hospodářské situaci v některých členských státech Evropské unie a zpomalení růstu světového hospodářství“, uvedl Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva Continental, ve čtvrtek v Hannoveru. „Vzhledem k dobrému vývoji v první polovině roku očekáváme zvýšení obratu koncernu o více než sedm procent na úroveň přesahující 32,5 miliard eur. Vedle toho předpokládáme, že se marže při očištěném operativním výsledku (EBIT) bude pohybovat dokonce nad velmi dobrou úrovní předchozího roku. Důvodem tohoto nového přehodnocení je nižší zatížení z nedávného silného růstu cen surovin, než jsme původně předpokládali“, vysvětlil Degenhart. „Cíl pro free cash flow se i přes rekordní investice okolo 2 miliard eur stále pohybuje u částky více než 600 milionů eur.“ Mezinárodní dodavatel pro automobilový průmysl zvýšil svůj obrat za prvních šest měsíců roku 2012 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 10,9 procent na 16,5 miliard eur. Zároveň mírně stoupl operativní výsledek (EBIT) o takřka 26 procent na 1,6 milionů eur, marže činí 9,7 procenta ve srovnání s 8,6 procenty v minulém roce. Zvláště operativní výsledek koncernu očištěný zejména o odpisy související s akvizicemi a o jednorázové náklady (tzv. očištěný EBIT) vzrostl na více než 1,8 miliard eur, v uplynulém roce to bylo necelých 1,5 miliard eur. Očištěná EBIT marže činí 11,1 procenta oproti loňským 10,0 procentům.Čistý zisk koncernu přiznatelný podílníkům mateřské společnosti vzrostl v první polovině roku 2012 oproti stejnému období předchozího roku o téměř 47 procent na 1 miliardu eur. To odpovídá výnosu na akcii ve výši 5,02 eur v porovnání s 3,42 eury v minulém roce. Koncern Continental i přes výplatu dividend ve výši 300 milionů eur a přes výrazně vyšší investice snižuje čisté finanční zadlužení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 238 milionů eur. Oproti konci roku 2011 zadlužení mírně vzrostlo o necelých 104 milionů eur. „Vlastní kapitál jsme v porovnání s 30. červnem roku 2011 zlepšili o téměř 1,5 miliardy na 8,3 miliard euro a znovu jsme zvýšili míru vlastního kapitálu na více než 30 procent. V neposlední řadě se i přes sezónně mírně zvýšené čisté finanční zadlužení naše míra zadlužení, tzv. gearing ratio, zlepšila na téměř 83 procent. Před rokem to ještě bylo 104 procent, na konci prvního čtvrtletí pak 85 procent“, uvedl finanční ředitel Wolfgang Schäfer. „Navíc jsme v první polovině roku zlepšili náš free cash flow oproti prvním šesti měsícům v roce 2011 téměř o 90 milionů eur na celkem 126 milionů eur.“ Mezinárodní dodavatel pro automobilový průmysl investoval v první polovině roku 2012 téměř 830 milionů eur, tedy o 210 milionů eur více než před rokem. „Tím plníme svůj slib, že budeme snižovat naše zadlužení a zároveň vyplácet dividendy a masivně investovat do našeho ziskového růstu“, zdůraznil Schäfer. Úměrně se zvýšil také investiční podíl, a to z původních 4,2 procent na současných 5,0 procent. Ve skupině Rubber Group se dokonce dostal až na 6,7 procent, k čemuž přispěly zejména ohlášené dodatečné výdaje pro navyšování kapacit v divizi pneumatik. Skupina Continental, jak bylo oznámeno již dříve, vytvořila i ve druhém čtvrtletí nová pracovní místa. Podnik nyní zaměstnává téměř 169.000 lidí, což je o 9.700 více než v předchozím roce a o 5.000 více než za začátku tohoto roku. V Německu bylo na konci června 2012 zaměstnáno asi 49.300 lidí, tedy o 700 více než v předchozím roce. Předseda představenstva zdůraznil, že skupina Automotive Group poprvé zaznamenala obrat za 6 měsíců ve výši více než 10 miliard eur, ve srovnání s 9 miliardami eur v loňském roce. „Současně se mírně zlepšila marže u očištěného výsledku na 8,1 procent oproti 8,0 procentům před rokem“, uvedl Degenhart. Skupina Rubber Group vykázala obrat za první polovinu roku ve výši 6,5 miliardy eur, což představuje další půlroční rekord. „Dosažená očištěná marže 16,5 procent těžila z nedávného poklesu cen surovin. Tuto úroveň však nemůžeme považovat za dlouhodobé měřítko, protože v budoucnosti lze opět očekávat zvýšení cen“, sdělil závěrem Degenhart. Continental se řadí svým obratem 30,5 miliard eur v roce 2011 mezi celosvětově přední subdodavatele automobilového průmyslu. Jako výrobce brzdových systémů, systémů a komponent pro pohony a podvozky, přístrojových desek, řešení infotainmentu, elektroniky vozu, pneumatik a technických elastomerů přispívá Continental k větší bezpečnosti a globální ochraně životního prostředí. Continental je navíc kompetentním partnerem v síťové automobilové komunikaci. Continental v současné době zaměstnává asi 169. 000 pracovníků ve 46 zemích.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!