Bosch investuje miliardy do opatření v oblasti ochrany klimatu a kvality ovzduší

10. května 2019, 9:49

V tomto roce Bosch očekává utlumení ekonomického vývoje, předpokládá, že světová ekonomika poroste jen o 2,3 procenta. Mezi faktory, které vyvolávají tlak na světovou ekonomiku, se řadí obchodní spory, vysoká míra zadluženosti v evropských zemích a pokles automobilové výroby.

Bosch ekologie

Navzdory obtížnému prostředí v průmyslových odvětvích a regionech, které jsou pro Bosch důležité, společnost očekává, že její prodej v roce 2019 mírně překoná úroveň za rok 2018. V prvních třech měsících roku byl prodej téměř na stejné úrovni jako v předchozím roce. Bez ohledu na tento krátkodobý výhled Bosch Group zintenzivňuje své úsilí v boji proti změně klimatu a zlepšování kvality ovzduší.

„Změna klimatu není sci-fi; doopravdy se to děje. Pokud máme brát Pařížskou dohodu vážně, pak je třeba vnímat opatření v oblasti klimatu nejen jako dlouhodobé úsilí. Je třeba jednat teď a tady,“ řekl na výroční tiskové konferenci Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. „Obavy o kvalitu ovzduší ve městech bereme velmi vážně. Jako lídr v oblasti inovací chceme dodávat technologická řešení ekologických problémů.“

Kromě toho Denner poznamenal: „Zákazy vjezdu, protesty v souvislosti s naftou, žluté vesty a páteční klimatické stávky – to vše ukazuje, že společnosti musí přijmout opatření v oblasti klimatu a nabídnout nová řešení pro kvalitu ovzduší ve městech a v neposlední řadě i pro stabilizaci sociální klimatu.“

Od roku 2020 bude Bosch první uhlíkově neutrální průmyslovou společností

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA = International Energy Agency) je výroba zodpovědná za téměř třetinu celosvětových emisí oxidu uhličitého. To je také důvod, proč Bosch zintenzivňuje své již tak úspěšné úsilí na poli snižování emisí CO2.

„Jsme první velká průmyslová společnost, která realizuje ambiciózní cíl dosáhnout uhlíkové neutrality za zhruba jeden rok. Od roku 2020 už nebude Bosch zanechávat uhlíkovou stopu,“ oznámil Denner. „Od roku 2020 bude všech 400 poboček Bosch po celém světě uhlíkově neutrální.“

Na cestě za dosažením tohoto cíle bude společnost spoléhat na čtyři klíčové aspekty. Bosch zvýší energetickou účinnost, zvýší podíl obnovitelných zdrojů u svých dodávek energií, nakoupí více zelené elektřiny a vykompenzuje nevyhnutelné emise CO2. Tímto se v roce 2020 do ovzduší nedostane 3,3 milionu tun emisí CO2.

Bosch investuje do ovzduší

Optimalizace spalovacích motorů za využití umělé inteligence

Společnost předpokládá, že zhruba 75 % všech nových automobilů a lehkých užitkových vozidel bude v roce 2030 i nadále poháněno spalovacími motory. Proto Bosch nadále investuje značné částky do optimalizace benzinových a naftových motorů. K dalšímu vývoji spalovacích motorů společnost využívá také umělou inteligenci. S její pomocí například Bosch provádí prediktivní kontrolu následného zpracování výfukových plynů podle vzorců, které vyplývají z individuálního chování při řízení, což může dále snížit emise vozidel.

O 20 % méně znečišťujících látek

Společnost Bosch v současné době diskutuje s téměř 100 evropskými obcemi o tom, jaké jsou možnosti zlepšení kvality ovzduší. Právě probíhá testování mobilních měřicích analyzátorů Bosch ve Stuttgartu, Paříži a Marseille. Tyto nově vyvinuté jednotky nepřetržitě měří obsah znečišťujících látek v ovzduší. Výsledky měření a simulace mají poskytnout další pohled na vztah mezi emisemi vozidla a znečištěním životního prostředí.

Jeden projekt ve městě Stuttgart ukázal, že plynulý dopravní provoz může snížit znečišťující emise u stávajícího vozového parku až o 20 %. V budoucnu bude možné pomocí dat z měřicích boxů vytvořit vysoce přesné mapy koncentrace znečišťujících látek, pomocí kterých bude následně možné optimalizovat řízení provozu.

Elektromobilita: 14 milionů vozidel do konce roku 2022

Bosch také očekává, že významnou roli ve zlepšování kvality ovzduší budou hrát elektrická vozidla. Na vznikajícím masovém trhu s elektromobilitou usiluje Bosch o vedoucí postavení. Do roku 2025 má společnost za cíl dosáhnout v oblasti elektromobility prodej ve výši 5 miliard eur, což je desetkrát více než v roce 2018. Do konce roku 2022 by se tento počet měl zvýšit na 14 milionů.

Automatizovaná jízda: nižší spotřeba a méně emisí

Automatizace dopravy také přispěje k lepší kvalitě ovzduší. Podle firmy KE Consult zabývající se průzkumem je možné automatizovanou jízdou snížit spotřebu paliva o více než 30 % – nebo o 15 % na německých dálnicích.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!