Sto let SKF v ČR – sto let pro Vás!

3. December 2019, 10:10

Společnost SKF v letošním roce slaví 100 let nepřetržitého fungování v ČR. Významné jubileum je důvodem k ohlédnutí se za aktivitami SKF v naší zemi. Dává tak jasný obraz kam SKF směřuje a co je cílem výrobce globálního významu.

SKF BeyondZero

SKF BeyondZeroVše, co děláme, má vliv na životní prostředí – od surovin, které vybíráme, po způsob zpracování a využití těchto materiálů dodavateli a závody, od množství a typu energie spotřebované při výrobě výrobků po způsob jejich dopravy k zákazníkům, od energie spotřebované výrobky, které používají zákazníci, po způsob likvidace výrobků na konci jejich životnosti.

Z toho důvodu je přístup skupiny SKF k životnímu prostředí založen na zavedení a začlenění řízení enviromentálního životního cyklu do základních obchodních procesů.

SKF produktySpolečnost SKF byla prvním mezinárodním výrobcem ložisek, který obdržel celosvětovou certifikaci podle mezinárodní normy pro environmentální management ISO 14001 v roce 1998. Účelem celosvětové certifikace je zajistit, aby všechny výrobní závody SKF, jakož i technická, inženýrská a logistická centra, dodržovala a podporovala standardy vysoké výkonnosti bez ohledu na geografickou polohu či sociální a ekonomické podmínky v příslušné zemi.

Nezapomínají na děti

Budoucnost opuštěných dětí není firmě SKF lhostejná. Podporují dětský domov v Korkyni, a snaží se tak alespoň dílčím způsobem pomoci těm, kteří budou jednou součástí naší budoucnosti.

Tři roky s PRO Gaudia

Onkologičtí a jinak vážně nemocní lidé a stejně tak jejich blízcí potřebují veškerou podporu, kterou mohou ve své velmi náročné situaci obdržet. Právě proto se SKF rozhodla podpořit organizaci PRO Gaudia, která těmto lidem formou konzultace a terapie ulehčuje tíhu, která na ně doléhá.

SKF podporuje pražskou ZOO

Společnost SKF podporuje zachování biodiverzity na planetě. V pražské ZOO je SKF adoptivním rodičem šesti úžasných tvorů jako je například tučňák Humboltův, kočka palawánská, želva obrovská či lemur katy.

Podporuje český motorsport

SKF motorsportPravidelně finančně podporuje MMČR v motocrosu v Pacově a rovněž úspěšný rallycrosový tým AUTOSEMA RACING, který již druhou sezonu jezdí na ložiscích a poloosách SKF. K těmto dílům v roce 2019 navíc přibyly díly motoru u obou vozidel a díky tomu se dá říci, že výrobky, které směřují k zákazníkům prochází skutečnými testy ve velmi agresivním závodním prostředí.

Novinky v nabídce SKF

Rok 2019 byl rovněž významným zejména v oblasti rozšíření nabídky SKF pro Automotive aftermarket.

SKF produktSpolečnost SKF představila začátkem roku 2019 novou řadou náhradních dílů – Díly řízení a zavěšení nápravy. V nabídce naleznete více jak 2.200 objednacích čísel, která pokrývají naprostou většinu evropského vozového parku a bude samozřejmě neustále rozšiřována. Dochází tedy k doplnění stávajícího sortimentu podvozkových dílů, který již obsahuje kolové jednotky, ložiska, homokinetické klouby, hnací hřídele, manžety a horní uložení tlumičů.

Za zmínku jistě stojí i nová řada kompletních kolových jednotek pro Truck & Trail.

  • www.vsm.skf.com/cz/cs – veškerá data, parametry, aplikace a informace
  • skoleniskf@skf.com – řešení aktuálních technických dotazů / školení

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!