Shell představuje uhlíkově neutrální řešení pro zákazníky

1. března 2021, 16:50

Shell si klade za cíl stát se energetickou společností s nulovými emisemi uhlíku do roku 2050 nebo v souladu se společností i dříve. Společnost Shell Lubricants je největším světovým dodavatelem maziv a při uskutečňování tohoto cíle tak hraje důležitou roli.

Budoucnost bez uhlíkové stopy Shell osobní auta

Společnost Shell každoročně dodává zákazníkům po celém světě přibližně pět miliard litrů hotových maziv. Od letectví po výrobu energie, námořní dopravu, těžbu, spotřebitelský i komerční automobilový průmysl tato maziva pomáhají udržovat svět v pohybu tím, že zajišťují, aby strojní zařízení fungovalo důsledně a efektivně a na vrcholu své výkonnosti.

Na pozadí tohoto výkonu však existuje trvalá potřeba vyvážit vyšší provozní výkon snížením dopadu na životní prostředí. A s tím, jak se vyvíjejí nároky, mění se i očekávání. Zákazníci i spotřebitelé v současnosti očekávají, že značky budou nabízet udržitelná řešení, která jim usnadní dělat udržitelná rozhodnutí.

Budoucnost bez uhlíkové stopy Shell nákladní auta

Uhlíkově neutrální[1] maziva od společnosti Shell

Firma Shell dobře ví, že jejich zákazníci požadují udržitelná řešení ve stále větší míře. Aby uspokojila tuto rostoucí poptávku v oboru, společnost zkoumá řadu iniciativ zaměřených na předcházení, snižování a kompenzaci emisí a zároveň chce pomáhat spotřebitelům a zákazníkům v nacházení řešení, která budou přínosem jak pro jejich provozní cíle, tak pro cíle v oblasti udržitelnosti.

Nejnovějším krokem na této cestě je uvedení na trh rozšířeného sortimentu uhlíkově neutrálních maziv[1]. Nejen, že tyto produkty pomáhají předcházet emisím nebo emise snižovat výběrem materiálu a provozní efektivitou, ale jsou nyní uhlíkově neutrální díky globálnímu portfoliu nature-based uhlíkových kreditů společnosti Shell.

Budoucnost bez uhlíkové stopy Shell průmysl

Zahrnují řadu odvětví, včetně:

  • prémiových motorových olejů pro osobní automobily
  • motorových olejů pro velké naftové motory nákladních aut
  • průmyslových portfolií

Tato iniciativa je dnes největším a nejdůležitějším uhlíkově neutrálním programem v průmyslu maziv. Cílem je kompenzovat emise CO2e[3] u více než 200 milionů litrů vysoce kvalitních maziv.

Pro Evropu to znamená kompenzaci více než 60 milionů litrů pokročilých syntetických maziv, což odpovídá stažení 130.000 automobilů z provozu a snahu kompenzovat přibližně 280.000 tun CO2e ročně.[5]

Budoucnost bez uhlíkové stopy Shell energo

Jedná se o zásadní milník v trvalém závazku firmy Shell plnit dvě klíčové strategické iniciativy:

Snížení intenzity CO2e výrobků značky Shell, toho je dosaženo zejména předcházením emisí a jejich snižování a dále jejich kompenzací. Dále firma pomáhá zákazníkům řídit jejich požadavky na udržitelnost, toho je dosaženo dodáváním vysoce kvalitních produktů a špičkových technologií, které mohou: snížit tření a opotřebení, prodloužit životnost motorů a strojů, snížit spotřebu paliva, prodloužit intervaly výměny oleje a zvýšit energetickou účinnost a snížit požadavky na zdroje, odpad a emise.

Nízkoviskozitní maziva mohou snížit spotřebu paliva až o 3%[4] a zvýšit energetickou účinnost v průmyslových aplikacích až o 4%[5], přičemž mnoho průmyslových maziv Shell přináší významné výhody ODI, jako jsou snížené nároky na údržbu a méně výměn dílů. Například Shell Mysella S7 N, nejnovější motorový olej pro motory spalující zemní plyn, více než zdvojnásobuje předchozí typický interval výměny oleje u motorů spalujících zemní plyn.

Všichni směřujeme k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku a kombinace těchto dvou cílů pomůže přinést zákazníkům po celém světě větší počet a stále čistších energetických řešení. A to je udržitelnost bez kompromisů, protože společnost Shell Lubricants se zaměřuje na to, aby zákazníkům umožnila udržet si nejlepší možný provozní výkon, a zároveň chce přispívat k nižším emisím, menšímu odpadu a menšímu využívání přírodních zdrojů.

Více na toto zajímavé téma se dočtete na stránkách firmy AutoMax Group, oficiálního distributora a prodejce olejů a maziv Shell.


[1] „Uhlíkově neutrální“ znamená, že společnost Shell se zapojila do procesu, při kterém bylo množství CO2, které odpovídá množství CO2e spojeného s těžbou surovin, přepravou, výrobou, distribucí, používáním a ukončením životnosti maziv kompenzováno ochranou přírodních ekosystémů nebo odstraněno z atmosféry přírodními (nature-based) procesy.
[2] CO2e (ekvivalent CO2) označuje CO2, CH4, N2O.
[3] Emise CO2e životního cyklu tohoto produktu byly kompenzovány ověřenými nature-based uhlíkovými kredity
[4] Na základě výsledků úspory spotřeby paliva ACEA M111 ve srovnání s referenčním olejem v daném odvětví
[5] Shell Tellus S4 VE může pomoci ušetřit až 4,4% energie za hodinu ve vstřikovacím stroji na plasty (praktická zkouška společnosti Shell a střetí strany)[4] Shell Tellus S4 VE může pomoci ušetřit až 4,4% energie za hodinu ve vstřikovacím stroji na plasty (praktická zkouška společnosti Shell a střetí strany)

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!