Image autoservisů a nedostatek zaměstnanců. Zapojte se do ankety

25. září 2023, 14:15

Image autoservisů vychází z činnosti tisíců malých a středních podnikatelů. Jak můžeme vytvořit pozitivní image autoservisů u mladých lidí, kteří vstupují na trh práce? Jak můžeme podpořit mladé lidi, aby spojili svou profesní dráhu s opravami vozidel? Jak můžeme lépe rozvíjet podnikání nezávislých autoservisů?

To jsou otázky, kterými se mimo jiné zabývá náš nový průzkum.

Vyplnění tohoto krátkého průzkumu by nemělo trvat déle než 3 minuty a umožní nám zveřejnit zajímavé výsledky. K účasti zveme všechny zástupce nezávislých autoservisů.

Image autoservisů a nedostatku zaměstnanců

Jaký je podle vás obraz nezávislých autoservisů v očích řidičů? *

Zaškrtněte 3 nejdůležitější věci pro vytvoření dobré image nezávislých autoservisů: *

Označte minimální3 a maximálně3 odpovědi.

Nabízí vaše firma službu door-to-door, tj. vyzvedává a rozváží vozy zákazníkům po opravě? *

Nabízí váš autoservis zákazníkovi náhradní vůz? *

Je při nabídce náhradního vozu zákazníkovi účtován poplatek? *

Přijímá váš autoservis učně/studenty na odbornou praxi nebo stáž? *

Jaké úkoly jsou přidělovány učňům nebo stážistům? *

Označte minimální1 a maximálně4 odpovědi.

Zvyšuje přijímání učňů nebo stážistů vaše šance na získání dobrého zaměstnance v budoucnu? *

Investice do vašeho servisu se v roce 2023 v porovnání s rokem 2022: *

Kolik je v servisu opravárenských stání? *

Patří vaše společnost do servisní sítě nějakého distributora nebo výrobce dílů: *

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!