Polští distributoři náhradních dílů zvyšují obrat hlavně díky exportu

10. December 2018, 17:20

Podle polského sdružení SDCM a poradenské firmy Frost & Sullivan se většině polských distribučních firem zvedl obrat za 3 čtvrtletí tohoto roku o více než 10 %. Výrazný podíl má na tom export, mimo jiné také do Česka a Slovenska.

Z analýzy firmy Frost & Sullivan vyplývá, že 84 % polských distributorů dílů zaznamenalo za první tři kvartály roku 2018 nárůst tržeb, přičemž pětina udává nárůst větší než 20 %. Růst příjmů je výrazně ovlivněn vývozem, což pociťujeme také na našem území. Polské firmy zde zakládají pobočky, jako například Inter Cars, Hart, Inter Team nebo Auto Partner nebo dovážejí zboží na naše území přímo z Polska, např. Moto-Profil, Inter Parts, Motogama, a další.

Polovina distributorů uvádí, že téměř jedna třetina náhradních dílů, které prodali, byla exportována. Ale existují i takoví, kterým podíl vývozu stanoví více než polovinu prodeje. Naopak pouze 8 % dotázaných téměř nevyváží.

Konkrétně největšímu polskému distributorovi, firmě Inter Cars, vzrostly za první pololetí roku 2018 tržby o 17,1 % oproti stejnému období roku 2017, zatímco samotný export se zvýšil o 27 %. Prodej české pobočky se zvýšil o 24 % a slovenské dokonce o 27 %.

Ještě výraznější rozdíl mezi domácím a zahraničním prodejem je u společnosti Auto Partner, která v České republice působí oficiálně od minulého roku jako AP Auto Partner CZ s.r.o. Prodej v Polsku za tři čtvrtě roku 2018 narostl o 18 %, ale prodej do zahraničí o 56 %.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!