Nehodovosti na silnicích v ČR

11. února 2011, 0:00

Na internetových stránkách www.autosap.cz byly zveřejněny aktualizované údaje o vývoji nehodovosti na silnicích v ČR za upynulých 30 let.

1/ počty nehod, počty usmrcených a zraněných osob, odhadnutá hmotná škoda(přímo viz http://www.autosap.cz/sfiles/a1-95.htm )

A. Statistika nehod – vývoj od roku 1980 do konce roku 2010 
* Absolutní počty nehod v silničním provozu ČR
* Absolutní počty osob usmrcených v silničním provozu ČR
* Absolutní počty osob zraněných v silničním provozu ČR
* Absolutní výše hmotné škody při nehodách v ČR (jen od r. 1992)

B. Vybrané poměrové ukazatele
* Počet usmrcených osob na 100 000 registrovaných motorových vozidel (ČR od r. 1990) a na 100 dopravních nehod (ČR od r. 1980)
* Počet zraněných osob na 100 000 registrovaných motorových vozidel (ČR od r. 1990) a na 100 dopravních nehod (ČR od r. 1980) * Výše hmotné škody na 1 dopravní nehodu (ČR od r. 1992)

C. Následky nehod u osobních automobilů.
* počty nehod a počty usmrcených osob při nehodách osobních automobilů ve vazbě na stáří vozu
 
D. Přechod na stránky POLICIE ČR
* Aktuální údaje(za poslední Policií ČR zveřejněný měsíc), počty nehod za uplynulé dni
* Statistiky nehod za roky 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 a 2003

E. Porovnání s jinými zeměmi (stará data – neaktualizováno)
* Počet usmrcených osob na 100 000 osobních automobilů (vybrané země- údaje za r.1998)
* Počet usmrcených osob na 100 000 obyvatel(vybrané země- údaje za r.1998)

Od roku 1980 se na českých silnicích stalo 4 253 182 nehod šetřených Policií. Při těchto nehodách bylo usmrceno 35 646 osob a zraněno 898 062 osob. Při nehodách odhadnutá výše hmotná škody (pouze za roky 1992 až 2010) přesahuje částku 127 miliard Kč.

2/ počty nehod a počty usmrcených osob při nehodách osobních automobilů ve vazbě na stáří vozu (za roky 2008 až 2010)
(přímo viz http://www.autosap.cz/sfiles/2011%20Nehody%20OA%202010.ppt )

Při zhruba třetinovém ročním proběhu km se vozidla starší než 10 let podílejí na cca 1/2 nehod všech osobních automobilů. S přihlédnutím na roční proběh km se však na počtu usmrcených osob v osobních automobilech podílejí vozidla starší než 10 let z více než 65 %.

Více na autosap.cz.

 


 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!