AutoSAP ukázal na budoucnost českého autoprůmyslu

20. října 2011, 0:00

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) sestavilo tým odborníků, kteří pracují na vizi budoucího vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Tento tým představil první výsledky své práce dne 19. října 2011 v Praze. Byla prezentována „Strategická výzkumná agenda“, zpracovaná v rámci projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“.

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP k tomu řekl: „Automobilový průmysl je jedním z klíčových odvětví domácí ekonomiky – vytváří pětinu průmyslové výroby a exportu České republiky. Desetimiliónová Česká republika dnes vyrábí více než milión aut ročně a naši dodavatelé patří k vysoce respektovaným globálním hráčům. Pro udržení budoucí konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu jako celku jsme se proto rozhodli zpracovat vlastní vizi i konkrétní oblasti, na něž bych se měl náš autoprůmysl v následujících letech soustředit.“

S tímto záměrem předložil AutoSAP v roce 2009 na MPO ČR projekt s názvem Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ (TP VUM), který byl následně schválen. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace s podporou EU a spolufinancováním ze strany AutoSAP. Vedoucím projektu je Ing. Vladimír Volák (společnost Ricardo Prague) a odborným garantem Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (ČVUT Praha). Do prací na projektu jsou zapojeni nejlepší experti na jednotlivé oblasti vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Ti prezentovali první výsledky své práce – dokument s názvem „Strategická výzkumná agenda“.

Prezentace tohoto základního dokumentu proběhla v rámci semináře, který řídil Ing. Ladislav Glogar, člen představenstva AutoSAP. Po úvodním vystoupení vedoucího projektu Ing. Voláka uvedli jednotlivé kapitoly Strategické výzkumné agendy jejich zpracovatelé a garanti.

Ing. Jahn k tomu dodává: „Zachovat stávající pozici automobilového průmyslu v ČR se nám podaří jen tehdy, pokud udržíme krok se světovým výzkumem a vývojem, promítnutým následně do realizace inovací. Tým vedený Ing. Volákem a Prof. Mackem odvedl dobrou práci, ale to hlavní – realizace výsledků budoucího výzkumu a vývoje – nás teprve čeká.“

Projekt Technologické platformy bude pokračovat vypracováním „Implementačního akčního plánu“ s konkrétními úkoly pro automobilový výzkum a vývoj v České republice. Celý projekt skončí v roce 2013.

Výsledky projektu TP VUM budou primárně aplikovány a využity firmami automobilového průmyslu, s pochopitelným přesahem do dalších oblastí – výrobních, výzkumně-vývojových, legislativních atd. Zhodnocení nashromážděných informací bude samozřejmě sloužit i pro další odvětví národního hospodářství a také pro státní správu.

Za významnou lze považovat skutečnost, že výsledky práce platformy se neprojeví jen uvnitř jednoho oboru. Je možné uvést, že dopady podstatných změn v automobilovém průmyslu v rozvinutých státech ovlivňují až 60 % hospodářství země“, uzavírá prezident AutoSAP Ing. Jahn.

Další informace o projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ (včetně „Strategické výzkumné agendy“ v Cz a En) naleznete na internetových stránkách TP VUM – http://www.tp-vum.cz.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!