Firmy roku 2011 v českém autoprůmyslu jsou známy

4. června 2012, 0:00

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vyhlásilo výsledky 14. ročníku soutěže Podnik roku 2011 v českém automobilovém průmyslu. Podniky roku 2011 se staly Continental Automotive Czech Republic, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Iveco Czech Republic, Monroe Czechia a Škoda Auto.

V rámci AutoSAP proběhla již po čtrnácté soutěž členských firem Podnik roku v automobilovém průmyslu. Posuzovaly se výsledky, kterých firmy dosáhly v roce 2011. Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií:
1. hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)
2. přidaná hodnota na pracovníka v roce 2011 (mil. Kč / pracovník)
3. a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)
b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)

Kombinace uvedených kritérií absolutních (hospodářský výsledek, tržby), poměrových (přidaná hodnota na pracovníka) a růstových (meziroční změna tržeb) zajišťuje maximální objektivitu hodnocení. Umožňuje porovnat výsledky firem různého charakteru, různých velikostí a v různém stádiu podnikatelské činnosti a korigovat neobvyklé výkyvy některého z parametrů.

Všechna kritéria mají stejnou váhu. Konečné pořadí firem je dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií, přičemž pořadí podle kritéria 3) je dáno součtem umístění firmy podle a) a b).

Na základě uvedených kritérií se Podniky roku 2011 (v abecedním pořadí) staly firmy:
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
– Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
– Iveco Czech Republic, a.s.
– Monroe Czechia s.r.o.
– Škoda Auto a.s.

Slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže tradičně probíhá na červnovém zasedání Rady ředitelů (Valné hromadě) AutoSAP, v letošním roce dne 5. června 2012 v Průhonicích. Oceněné firmy získávají originální skleněné plastiky z dílny sklářského mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu.

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!