Projekt Goodyear Bezpečná školka pomáhá dětem zvládnout základy bezpečného chov

6. září 2012, 0:00

I přesto, že se celkový počet smrtelných úrazů u dětské populace za posledních deset let snížil téměř o polovinu, stále se nedaří snížit množství úrazů vzniklých v důsledku neopatrného pohybu dětí na dopravních komunikacích.

Z hlediska sezonality je období krátce po prázdninách nejrizikovějším obdobím závažných úrazů končících na oddělení dětské traumatologie. Podle statistik připadá na měsíc září téměř 16% všech dětských úrazů.

Děti jsou při řešení rizikových situací v silničním provozu mimořádně ohroženou skupinou. Mají zhoršenou lokalizaci zvuků v prostoru i prostorovou orientaci a jejich zorné pole je asi o 30% užší než u dospělého člověka. Děti také nemají schopnost předvídat riziko a jejich reakční čas je zhruba dvojnásobný než u dospělého.

Jedním z nástrojů, které mohou účinně řešit celou řadu příčin dopravních nehod dětí je prevence a osvěta prostřednictvím dopravní výchovy, zacílená už na děti předškolního věku. Projekt Goodyear Bezpečná školka se již pátým rokem prostřednictvím různých aktivit snaží o formování bezpečných vzorců chování u dětí z mateřských škol. Základem projektu je vybavování školek reflexními vestami pro zvýšení viditelnosti, a tím i bezpečnosti dětí při pohybu na dopravní komunikaci. „Školky registorvané do projektu získávají také další edukativní předměty, s jejichž pomocí jsou děti seznamovány s hrozícími dopravními riziky. Učí se je předvídat a optimálně na ně reagovat,“ říká Katarína Ardová Marketing & PR koordinátorka společnosti Goodyear Dunlop Tires.

Letošní ročník přináší řadu nových aktivit jak pro školky zapojené do projektu delší dobu, tak i pro nově registrované. Jednou z nich je pohádková divadelní roadshow po českých i slovenských mateřských školách. Pohádka Kašpárkova dopravní výchova seznamuje děti zábavnou formou se základními dopravními značkami a dalšími pravidly chování v silničním provozu. Každoročně jsou také pro mateřské školy organizovány jarní a podzimní výtvarné soutěže, ve kterých se vždy hraje o hodnotné ceny. Mateřské školy se mohou do projektu přihlásit přes webové stránky www.bezpecnaskolka.cz, ikona registrace. „Zbývají poslední desítky sad reflexních vestiček, a proto doporučujeme přihlásit se co nejdříve,“ upozorňuje Katarína Ardová.

O projektu Goodyear Bezpečná školka:
Společnost Goodyear Dunlop Czech Tires je díky nejnovějším inovacím technologií a materiálů proslulá svým zodpovědným přístupem k bezpečnosti řidičů a již v roce 2008 se rozhodla jít v podpoře bezpečnosti ještě dál a zaměřit se na nejmenší, avšak nejohroženější účastníky silničního provozu, děti z mateřských škol. V rámci projektu jsou mateřské školy, které se do projektu registrují vybaveny sadou reflexních vest pro děti a dospělé a dále se mohou zapojovat do dalších soutěží a akcí. Projekt má za sebou již čtyři úspěšné ročníky a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. V průběhu let byl rozšířen i do dalších zemí, např. Maďarska, Slovinska nebo Chorvatska. V regionu Čechy – Slovensko – Maďarsko se do projektu dosud zapojilo téměř 2.500 mateřských škol.

Registrace nových školek probíhá prostřednictvím webových stránek www.bezpecnaskolka.cz, kde zároveň mohou školky nalézt další informace o aktuálním dění, soutěžích a tipech, rodiče se zde dozvědí například jak bezpečně cestovat s dětmi a děti mohou navštívit databázi online her, omalovánek a kvízů. Další zajímavosti a aktuality týkající se tématu dětí a jejich bezpečnosti v silničním provozu naleznete také na Facebooku Bezpečné školky: www.facebook.com/bezpecnaskolka.

Nejrizikovějším obdobím, které je zároveň nejdůležitější z hlediska prevence dopravních úrazů, je pro děti období těsně před nástupem do školy. U dětí ve věku 5-6 let představovaly dopravní úrazy téměř čtvrtinu všech úrazů. Zejména pro žáky mladšího školního věku má dopravní výchova ve školách své opodstatnění, neboť právě na počátku školní docházky jsou děti ohroženy rizikem dopravního úrazu, smrtelné úrazy nevyjímajíce. V tomto období by si žáci měli osvojit především stručné zásady bezpečného přecházení a bezpečné jízdy na kole, včetně používání prvků pasivní bezpečnosti (Zvadová, Janoušek, 2006, s. 10).

Pro bezpečný pohyb dítěte v dopravním prostředí je důležitá nejenom znalost zásad bezpečného dopravního chování, ale i mentální schopnost dítěte uplatnit naučené modelové vzorce bezpečného chování v rizikové dopravní situaci.

Formování bezpečných vzorců chování předpokládá seznámit děti včas a vhodným způsobem s hrozícími dopravními riziky a zároveň naučit děti tato rizika nejenom znát, ale zejména si je uvědomovat a rovněž postupně umět tato rizika předvídat a v rizikových dopravních situacích optimálně reagovat.

Děti jsou při řešení rizikových situací mimořádně ohroženou skupinou, neboť jejich fyziologický vývoj není ukončen. Vzhledem k nezralosti CNS nejsou děti schopny odhadnout relativitu rychlosti ani moment střetu dvou vozidel. Ve srovnání s dospělým lze u dítěte prokázat zhoršenou lokalizaci zvuků v prostoru, rovněž jeho prostorová orientace je horší. Integrace zrakového vnímání se vyvíjí jen postupně a její dokonalosti je dosaženo až v pubertě. Dítě považuje velké dopravní prostředky za bližší, kdežto malé za vzdálenější.

U malých dětí je navíc zorné pole asi o 30% užší. Dalším znevýhodněním je i neschopnost dítěte předvídat riziko a v neposlední řadě i reakční čas, který je u dítěte prodloužený, takže pětileté dítě potřebuje zhruba dvojnásobek času dospělého (Janoušek, Zvadová, 2007, s. 272). Vzhledem k těmto znevýhodněním je nutno dopravní úrazy s účastí dítěte považovat vždy za selhání dospělého.

Zdroj: Tiskové zpráva Goodyear

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!