Ministři tří rezortů i AutoSAP: Oceňujeme přínos IQ Industry odbornému školství

17. prosince 2012, 0:00

Hodnotící konference projektu IQ Industry se konala v Průhonicích. Byl tím ukončen úspěšný projekt vzdělávání učitelů, který probíhal v letech 2010-2012 a jehož cílem byla podpora odbornému, zejména technickému školství.

Ministr M. Kuba i představitelé průmyslových svazů a asociací projekt velmi ocenili. Zároveň vyjádřili odhodlání i nadále pokračovat v obdobných programech a projektech podpory odbornému školství jako základnímu prvku konkurenceschopnosti České republiky.

Za reprezentativní účasti ministra průmyslu a obchodu M. Kuby, náměstka ministra školství Jindřicha Fryče, místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Pavla Juříčka a dalších nejvyšších představitelů MŠMT, MPO, MPSV a dalších subjektů se 13. prosince 2012 v Průhonicích u Prahy konala závěrečná Hodnotící konference projektu IQ Industry. Projekt aktivně reagoval na dlouhodobý problém českého odborného školství – stále obtížnější zajišťování kvalifikovaných mladých odborníků pro výkon technických povolání v průmyslu.

Vycházel ze situace, kdy pokrok v této oblasti je velmi malý. K nepříznivé situaci navíc přispívá současný demografický vývoj, kdy postupně klesá počet patnáctiletých žáků základních škol. Negativní vliv této skutečnosti na trhu práce v ČR je evidentní.

Průmyslové svazy a asociace jsou si tohoto stavu vědomy již řadu let. Např. AutoSAP dlouhodobě vyvíjí aktivity ke zvrácení uvedeného vývoje. První aktivitou byl projekt „IQ AUTO“ v letech 2006-2008, při němž AutoSAP spolupracoval se Vzdělávací agenturou Kroměříž. V roce 2009 AutoSAP spustil webový portál s názvem „Auta nás baví“ (www.autanasbavi.cz) sloužící pro podporu náborové politiky patnáctiletých žáků do 1. ročníků středních odborných škol. Následníkem projektu IQ Auto byl „IQ INDUSTRY“. V tomto projektu se již angažoval nejen AutoSAP, ale i SP ČR a jeho zaměstnavatelské svazy. Ukázalo se, že dobrých výsledků bylo možno dosáhnout jen koordinovanou úzkou spoluprací všech partnerů, tj. Vzdělávací agentury Kroměříž (jako příjemce finanční podpory), AutoSAP, SP ČR, Asociace krajů ČR, zřizovatelů škol, MŠMT, MPSV a MPO s vybranými firmami a školami.

Martin Jahn, prezident AutoSAP a člen představenstva SP ČR k tomu říká: „Již při zahájení projektu přede dvěma lety jsem zdůrazňoval, že pro jeho úspěch bude nezbytné zapojení SP ČR a kolegů z dalších průmyslových odvětví. Jsem rád, že se tento záměr podařil. Učitelé odborných předmětů a praktického vyučování tak mohli projít odbornými semináři a dlouhodobými stážemi v našich průmyslových firmách. Získali tím nejen znalosti posledního vývoje techniky v různých průmyslových odvětvích, ale dozvěděli se také, jaké mladé odborníky ve firmách opravdu potřebujeme.“

Při hodnocení projektu se účastníci konference seznámili s několika zajímavými čísly, která dokumentují úctyhodný rozsah projektu. Bylo proškoleno 1811 učitelů na odborných seminářích. Proběhlo 140 desetidenních odborných stáží ve firmách. Na
témata úspor energií, využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě se proškolilo 314 učitelů. Dalším prvkem spolupráce mezi školami a průmyslovými podniky bylo vypracování akreditací 195 témat z oblasti inovací a výroba 104 odborných skript pro účastníky projektu IQ Industry. Do role lektorů se zapojilo 318 specialistů z firem.

Vedle těchto klíčových aktivit byla pro udržitelnost projektu IQ Industry zvolena forma uzavírání partnerských smluv IQ Industry mezi školami, firmami a úřady práce a na podporu odborného školství byly uzavřeny Dohody o spolupráci s hejtmany a ministry.

Jindřich Fryč, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který je významným podporovatelem tohoto projektu upozornil: „Kvalitní odborné vzdělání žáků je velmi úzce spjaté s kvalitním odborným vzděláním učitelů. V tomto ohledu projekt IQ Industry podporuje záměry MŠMT v prosazování a vytváření podmínek v oblasti spolupráce škol a zaměstnavatelů, zejména v oblasti dalšího, jmenovitě odborného vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování.“

Jiří Herodes, ředitel Vzdělávací agentury Kroměříž (autor projektu) na závěr nastínil, co by podle jeho názoru mělo následovat: „Domnívám se, že projekt IQ Industry vytvořil podmínky pro změnu legislativy nebo přijetí Národního programu podpory středního odborného školství a technických povolání v modulu podpory učitelů odborných předmětů a praktického vyučování. Následně se musí podpořit modul podpory dovednostního výcviku žáků v průmyslu a vytvořit pro něj standardy. Pro vyšší podporu talentů se musí vytvořit efektivní systém soutěží zaměřených na priority jednotlivých odvětví, jako je snižování energetické náročnosti, snižování emisí v dopravě nebo zavádění nových systémů řízení a jejich aplikace ve školství. Projekt proto nekončí a potřebuji další společenskou podporu. Rád bych doporučil představitelům Svazu průmyslu a odvětvových svazů, abychom společně s novými reprezentacemi krajů dokázali, že české technické školství má své největší potíže za sebou“.

Zdroj: Tisková zpráva Auto SAP

 

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!