Třetina čerstvých držitelů řidičského oprávnění se stále cítí nejistě v mnoha běžných situacích za volantem

, 26. listopadu 2012, 0:00

Studenti mají za sebou již dva měsíce nového školního roku a nedávný průzkum provedený společností Goodyear poukázal na to, že rozhodně nejsou jedinou skupinou, která by si ve škole měla rozšiřovat své znalosti a zkušenosti. Průzkum prozrazuje, že více než čtvrtina mládeže je přesvědčena, že by v řidičských zkouškách neuspěla, pokud by je musela skládat znovu, a 49% dotazovaných postrádá výcvik základních dovedností, jako je například řízení v noci.

Průzkum, který zkoumal chování 6.400 řidičů mladších 25 let v 16 zemích (15 evropských a Jižní Afrika), byl navržen tak, aby pronikl do myšlení mladých řidičů a poskytl tím zajímavý pohled na chování internetové generace na silnicích. Uvědomování si dovedností naučených se při řidičském výcviku řídí hipokampus nacházející se ve spánkovém laloku mozku, který je spojován s učením a pamětí. Mladí řidiči, kteří si nikdy základní řidičské dovednosti neosvojili nebo je zapomněli, bezpochyby potřebují opakovací kurz, aby si osvěžili paměť a stali se z nich sebejistější řidiči. Ve skutečnosti se jich však jen pár vrátí zpět do autoškoly poté, co získají řidičský průkaz.

 

„Jelikož bezpečnost na silnicích patří k našim tradičním prioritám, je společnost Goodyear připravena podporovat mladé a začínající řidiče během jejich výcviku. Mladí lidé jsou v Evropě stále přespříliš často účastníky dopravních nehod a úmrtí na silnici, a proto je velmi důležité, abychom zajistili, že jejich výcvik v autoškole bude dostatečný,“ uvedl Jens Völmicke, Communications Director, EMEA, Goodyear. To je jeden z důvodů, proč Evropská komise věnovala letošní Evropský den bezpečnosti silničního provozu mladým lidem.

Ženy s větší pravděpodobností napoprvé v testu neuspějí a jsou si méně jisté než muži
84% mladých řidičů projde teoretickou částí testu napoprvé, ženy však neuspějí s větší pravděpodobností než muži (18% oproti 14%). Co se týká praktických zkoušek, 35% žen je muselo skládat více než jednou ve srovnání s 28% mužů. Jsou zde také velké rozdíly mezi zeměmi – což může odrážet stupeň přípravy, kterou testům začínající řidiči věnují: více než 54% mladých lidí v Turecku napoprvé v teoretickém testu neuspěje ve srovnání s pouhými 5% Čechů a 8% Italů a Němců. Poláci mají největší pravděpodobnost neúspěchu v praktických řidičských zkouškách (59%), následují je Belgičani a Nizozemci (45% a 43%).

Mladí řidiči postrádají jistotu v základních oblastech
Přestože 90% mládeže absolvovalo výcvik, cítí se stále nejistě, když přijde na paralelní parkování. To asi není překvapením, jelikož zvládnutí tohoto manévru může trvat roky. Dánští, čeští, polští a rakouští mladí řidiči si jsou nejméně jistí s 25%, 23%, 22% a 22% v uvedeném pořadí, zatímco jejich britské, italské, ruské a španělské protějšky se považují za nejméně nervózní s 12%, 12%, 10% a 8%.

Noví řidiči si také nebyli jistí při řízení v zahraničí. Největší obavy z řízení v cizině mají ruští a britští nováčci (54% a 46%), naopak nejmenší mladí řidiči ze Švýcarska (13%), a dále Rakušani, Belgičani a Nizozemci (všichni 14%). To lze vysvětlit skutečností, že se jedná o menší země a není zapotřebí jezdit daleko, aby se člověk ocitl za státní hranicí.

Mezery v řidičském výcviku
49% mladých řidičů neprocvičovalo během výcviku řízení v noci – což není překvapující, jelikož většina lekcí se koná během dne. Ruští, čeští a turečtí mladí řidiči byli nejméně připraveni se 76%, 75% a 72% těch, kteří neprošli žádným výcvikem, zatímco Dánové a Němci byli připraveni nejlépe s pouhými 6% a 2% těch, jež uvedli, že se tuto techniku nenaučili. Z výzkumu rovněž vyplývá, že 47% mladých řidičů se během výcviku nedozvědělo nic o nouzovém manévrování. Nejméně připraveni se cítili Češi, Němci, Turkové a Francouzi se 70%, 60%, 59% a 58% v uvedeném pořadí, respektive uvedli, že to nebylo součástí jejich výcviku. Naopak Británie a Dánsko se jeví nejsvědomitější s pouhými 14% a 20% těch, kdo uvedli, že neabsolvovali žádný výcvik řízení v nouzových situacích.

Vedle nízkého povědomí o některých záludnějších prvcích řízení se zdá, že mladí řidiči nejsou dobře vyškoleni ani v některých dalších motoristických dovednostech. Pouze 54 % bylo poučeno o technikách řízení s hospodárnou spotřebou pohonných hmot – ač to lze považovat za nutnost v dnešní ekologicky smýšlející společnosti; pouhých 45% vědělo, jak zkontrolovat tlak v pneumatice, a jen 20% se naučilo, jak se vyměňuje pneumatika s defektem – což jsou všechno dovednosti pro řidiče nezbytné a jsou součástí běžné údržby vozidla.

Získat řidičský průkaz je relativně snadné – ale nákladné
64% mládeže se domnívá, že získat řidičský průkaz je v jejich zemi relativně snadné. Značných 37% Rakušanů a Jihoafričanů a 33% Poláků a Nizozemců se domnívá, že by neprospěli v řidičských zkouškách, pokud by je dnes znovu skládali.
Získat dnes řidičský průkaz je drahé, s čímž souhlasí 81% respondentů – v Německu a ve Francii se počet vystoupal na 93% a 92% v uvedeném pořadí, naopak nejméně se s tímto tvrzením ztotožňují Češi a Rusové, avšak stále na 64% a 61%.

„Pokud se tolik mladých řidičů cítí na vozovce víc než nejistě, je určitě zapotřebí opakovacích kurzů a podpory čerstvě kvalifikovaných řidičů během jejich prvního roku na vozovce,“ řekl Gerhard von Bressensdorf, předseda Asociace evropských autoškol (EFA). „Získat řidičský průkaz je nákladný podnik a musíme zajistit, aby se řidiči poté, co úspěšně složí zkoušky, cítili na vozovce úplně jistí.“

V souvislosti s průzkumem bude společnost Goodyear spolupracovat s Asociací evropských autoškol, jež neustále usiluje o shodu ve výcviku řidičů po celé Evropě, aby poskytla mladým lidem více výcvikového materiálu v běžných řidičských technikách a zajistila optimální údržbu jejich vozidel a pneumatik. 

O metodice průzkumu
Průzkum provedla společnost IPSOS pro společnost Goodyear EMEA, aby lépe pochopila povědomí mladých a řidičů a nováčků o bezpečnosti silničního provozu, jejich názory a praktiky. Celkem bylo dotázáno 6.00 respondentů během 400 rozhovorů v každé z těchto zemí: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Jižní Afrika, Turecko a Británie. Průzkum obsahoval celkem 20 otázek pokrývajících pět témat: řidičský výcvik, chování na vozovce, zaměření životního stylu, společenské zaměření, sezónní příprava a příprava na zimu. Práce v terénu probíhala od 23. července do 17. srpna 2012. Rozhovory probíhaly po internetu, v místním jazyce dané země. Respondenti museli vlastnit platný řidičský průkaz, být starší než 18 let a být aktivními řidiči.

O Evropské asociaci autoškol (EFA)
EFA reprezentuje zájmy 25 asociací autoškol z 24 evropských zemí u všech evropských úřadů, institucí a organizací, které se týkají výuky v autoškole: platy instruktorů v autoškolách, rozvoj řidičů, další výcvik řidičů – nováčků, ekologicky šetrná jízda, všechny otázky týkající se bezpečnosti silničního provozu. Hlavním cílem je: harmonizace výcviku a zkoušek instruktorů, popř. učitelů v autoškolách, příprava a harmonizace osnov a vzdělávacích konceptů výcviku všech kategorií řidičů, příprava a harmonizace osnov pokročilého výcviku všech kategorií řidičů, harmonizace vzdělávání a zkoušek řidičů, harmonizace standardů testovacích organizací a zkoušejících. EFA je profesní asociace neutrální v politických či náboženských záležitostech.

Zdroj: Tisková zpráva Goodyear Dunlop Tires Czech

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!