Odstoupení od smlouvy o zastřešení Společenstva vulkanizérů SAČRem

26. března 2012, 0:00

15.3.2012 předal pan Jindřich Šafránek, předseda Společenstva vulkanizérů, do rukou prezidenta SAČR ing. Josefa Lhotáka odstoupení od smlouvy o zastřešení Společenstva vulkanizérů SAČRem. V březnu byly také spuštěny nové internetové stránky na adrese www.spolecenstvovulkanizeru.cz.

Kdo je Společenstvo vulkanizérů?
Společenstvo se vždy snažilo zvrátit současný stav legislativy, aby servis a opravy pneumatik nebylo živností volnou, ale živností řemeslnou. Není možné, aby opravy dopravních prostředků, za což servis a opravy pneumatik považuje, prováděly osoby bez odpovídajícího vzdělání.

V rámci účasti v Sektorové radě a možností, kterou poskytuje systém Dílčích kvalifikací, vypracovali požadavky kladené na pracovníky „pneuservisů“ a do systému vzdělání dílčích kvalifikací zařazeném v oboru: Mechanik pneuservisu.

Podařilo se prosadit popis rodného listu pracovní pozice, moderní pohled včetně nároků, které jsou na dnešního pracovníka v pneuservisu kladeny. Dále jsou postupně zjišťovány požadavky trhu na množství pracovníků v tomto oboru a snaží o zřízení odborného vzdělávání, pro který bude garantem. Pokud se podaří, bude splňovat standardy na vyučence v sousedním Německu.

Společenstvo usiluje, aby tento obor budoucím absolventům nabídl nejen uplatnění na českém pracovním trhu, ale i uplatnění v rámci zemí EU.

• pracovník pneuservisu = řemeslná činnost
• zajištění odborného vzdělávání
• standardy vyučence jako v Německu
• pracovní pozice s moderním pohledem na nároky řemeslné činnosti

Historie
Společenstvo se snažilo od začátku svého vzniku po roce 1990, navázat na obdobné Společenstvo vulkanizérů, vyvíjející svou profesní činnost za první republiky. Počáteční myšlenka na „znovuzkříšení“ Společenstva přišla od prvého předsedy pana Zdenka Kouřimského, pár dalších nadšenců a výrazné osobnosti v oboru pana Milana Adamce.

Společenstvo vzniklo za relativně velké účasti na zasedání v Řevnicích. Po prvé euforii po založení začaly z řad členů během let odpadat, ti členové, kteří se naivně domnívali, že členství v profesním společenstvu jim bude razit cestu vznikajícím volným trhem a někdo jiný za ně bude řešit problémy s jejich podnikatelskými záměry a chránit je před jakoukoli konkurencí.

Další doba ukázala, že Společenstvo může sloužit jen jako platforma k diskusím o tom, co naše profese potřebuje, jako poradní orgán pro státní legislativu, jako orgán upozorňující své členy na měnící se legislativu a orgán snažící se analyzovat měnící se trh z hlediska prodeje a servisu pneumatik, případně jako tvůrce odhadů směrů dalšího vývoje.

• vznik 1990
• platforma k diskusím
• upozorňuje své členy na změny v legislativě
• analyzuje a odhaduje změny trhu v prodeji a servisu pneumatik

Kontaktní adresa:
Společenstvo vulkanizérů ČR, o.s.
Masarykova 974
252 19 Rudná u Prahy
Česká Republika

Tel./fax: +420 311 679 300
email: info@spolecenstvovulkanizeru.cz

A jaká je situace v oboru pneuservis v České republice, dnes? Komentář pana Jindřicha Šafránka na základě našeho článku „Česko – emisní smetiště Evropy a s ním související úpadek autoopravárenství?“

„Vážení kolegové, v oboru PNEUSERVIS došlo k zásadní změně, nové provozy a dílny lze otevřít pod živnostenským listem SLUŽBY, stejně jako věštění z karet nebo venčení psů. Dřívější nutnost doložit praxi alespoň prohlášením zaměstnavatele padlo. Komu to prospělo? Výrobcům pneumatik (více prodejních míst), prodejcům hlavně levné garážové techniky.

Celá snaha Společenstva vulkanizérů ČR o zařazení vzdělávacího programu Mechanik pneuservisu, po letech práce v programech Národní soustava kvalifikací a povolání, zahájené někdy v roce 2006, v roce 2011 padla. Konsorcium na řešení této státní zakázky HK ČR + Svaz průmyslu a obchodu, Trexima + NUOV+ MPO + činnost Sektorových rad díky změně ze strany MPO, které nás přeřadilo ze Strojírenství do Ostatní služby, začíná znovu. Část práce se asi zachrání, ale časové zdržení je obrovské.

V současné době je vytvořený dokument pod názvem „Rodný list“ Mechanik pneuservisu, schválený na SR pro Ostatní služby, námi podepsaný a odeslán k podpisu na HK ČR. Snažíme se o zásadní definování, jaké práce současný moderně pojatý Pneuservis provádí + jaké znalosti a dovednosti musí pracovníci této profese prokazatelně mít.“

S pozdravem
Společenstvo vulkanizérů ČR
Jindřich Šafránek – předseda

 

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 27. března 2012, 0:00 0 0

Dobrý den všem,

krok pana Šafránka je pochopitelný a je jasnou zprávou o potřebách, které nereformovatelný svaz SAČR nemůže ani pružně ani dlouhodobě poskytnout.Ze zákulisních příprav Vám jen mohu sdělit, že nové právě vznikající sdružení chystá ustavující schůzi, aby aktivně brzy aktivně převzalo iniciativu v řemeslech autoopravárenství. Mnohé z textu pana Šafránka by se nechalo prakticky převzít pro toto vznikající sdružení. Zakládající členové nepatří mezi spáče či lenochody a jsou již angažováni s příslušnými kontakty.

Myslím si že SAČR současné potřeby a tempo pokroku v oborech vůbec nevnímá, jeho iniciativa se dá označit za nedostačující současným potřebám a nereflektuje včas ani adekvátně na současné kauzy.Děkuji za tuto bohulibou a chvályhodnou iniciativu pan Šafránka, už je čas něco změnit.

L.Fleischhans
- Libor Fleischhans

Odpověď