ASEM jednal s ředitelem legislativního odboru Ministerstva dopravy

, 17. února 2017, 9:11

Dne 27. 1. 2017 v 10:00 hod. dopoledne se uskutečnila v kanceláři ředitele legislativního odboru schůzka zástupce ASEM L.Fleischhanse s Mgr. Martinem Vavřinou za přítomnosti Jany Budíkové z legislativního odboru a zástupců odboru 150 pana Bc. Pavla Noska a posléze i Ing. Jiřího Počty. Na jednání se probíraly otázky k vypořádání připomínek asociace ASEM k novele zákona č. 56/2001 Sb., 13/1997 Sb. a 361/2000 Sb.

Ředitel Vavřina na schůzce konstatoval, že i kdyby připomínky k novele zákona č. 56/2001 Sb. byly „oprávněné“, dnes již nejsou na pořadu dne, protože poslanci schválili ve třech čteních své řešení, odlišné i od původních představ Ministerstva dopravy. Závěrečný komentář Mgr. Vavřiny k novele zákona č. 56/2001 Sb. byl, že šlo především o kvalitní lobbing ze strany STK.

Ke kritickým připomínkám ASEM k návrhům změn v novele vyhlášky 302/2001 Sb. se však Mgr. Vavřina vyjádřil vstřícněji (zejména k povinnému školení emisních mechaniků u opraven „na kontrolního technika“) a vyslovil i pochopení k některým z nich. Ministerstvo dopravy bude na schůzkách odborné skupiny pro změny v novele Vyhlášky 302/2001 Sb. postupovat s vědomím těchto připomínek asociace emisních techniků a opravářů.

Výsledkem jednání je zpráva o vypořádání, kterou ASEM obdržel od Ministerstva dopravy a doručí ji všem registrovaným členům asociace v jejím plném znění. Aktivity ASEM dosáhly některých dílčích cílů a rozhodně tedy nejsou zbytečné.

Celý text zprávy  najdete asem.cz

 

 

Související články

V ČR je 50x méně STK na obyvatele než v SRN nebo v Británii
V ČR je 50x méně STK na obyvatele než v SRN nebo v Británii

Český zákonodárce jde bohužel proti duchu směrnice Evropské unie. Ta se snaží přenesenou působnost státu zdokonalit a přitom zlevnit a přiblížit občanovi. Proč tato služba třeba v Rakousku, v Německu nebo v Anglii je o mnoho levnější zatímco v Česku se neustále zdražuje? Co je jiného tam a tady? V Německu je ca 33.000 technických […]

Trochu konfrontace na semináři o Měření emisí a TK v Rakousku
Trochu konfrontace na semináři o Měření emisí a TK v Rakousku

Zástupce sdružení ASEM pan Libor Fleischhans se vydal na tři dny do Rakouska, kde strávil skoro jeden celý den v „kontrolním místě“ Graz West společnosti ÖAMTC (rakouský automotoklub). V následujícím článku Vám přinášíme jeho postřehy.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!