Vystoupení prezidenta SAČR na konferenci a volební akci 18.10.2012 v STC Škoda Auto Kosmonosy – část 2

20. října 2012, 9:35

Na úplný závěr bych velmi stručně formuloval budoucí politiku a činnost svazu zhruba v 5 bodech:

1. Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) je a zůstane i nadále profesní asociací, která je v ČR dlouhodobě etablovaná a respektovaná, má poměrně široké spektrum činnosti, velmi dobré vztahy s partnerskými sdruženími v tuzemsku i v zahraničí, je členem Hospodářské komory ČR a má stálé zastoupení v Evropské radě pro obchod a opravy motorových vozidel (CECRA) se sídlem v Bruselu.

2. SAČR se bude muset v nejbližší době stále orientovat hlavně na prosazování požadavků a obhajobu zájmu svých členů, především autorizovaných prodejců a servisů a nezávislých autoservisů, které mají obecnou povahu a svým způsobem se dotýkají všech nebo velké části členů. Svaz však zřejmě nebude mít v dohledném časovém horizontu tolik prostředků a takový profesionální aparát, aby se mohl přímo angažovat v individuálních záležitostech jednotlivých členů, tedy kromě stálé a operativní poradenské služby a závažných výjimek. Není to ostatně jeho hlavním posláním.

3. Je naprosto zásadním úkolem, aby SAČR dokázal a) přesvědčit většinu stávajících členů svazu a samozřejmě i kompetentní osoby autoservisů, které prozatím nejsou členy svazu, že SAČR představuje významnou a smysluplnou celostátní profesní asociaci, že je společenstvem, které v rámci svých možností hlídá, ovlivňuje a prosazuje jejich podnikatelské zájmy a pomáhá chránit jejich podnikatelské prostředí, a pokud by tu taková profesní/cechovní asociace nebyla, představovalo by to horší alternativu k současnému stavu, kdy SAČR existuje, c) lépe propagovat výsledky své činnosti na úrovni svazu, ale také přímo jednotlivými funkcionáři a členy SAČR s cílem zvýšit prestiž i počet členů. Bylo by výborné a zároveň žádoucí, kdyby každý stávající člen svazu získal alespoň jednoho nového člena. Vyřešilo by to i napjatou rozpočtovou situaci a umožnilo rozšíření činnosti.

4. Výraznější plošné zvýšení členských příspěvků by v této komplikované době znamenalo pravděpodobně určitý úbytek členů, takže by to možná ve výsledku stejně větší objem použitelných finančních prostředků nepřineslo. Alespoň o nějaké úpravě členských příspěvků by ovšem správní rada SAČR jednat měla.

5. Nově zvolení členové správní rady, dozorčí komise, nově zvolený prezident i jmenovaní viceprezidenti se budou muset soustředit na věci, které jsou dosažitelné nebo alespoň pozitivně ovlivnitelné a napomáhat rozvoji standardních činnosti, které SAČR již vykonává, bez skepse a s vědomím, že zase tak špatně není a leccos přínosného dosáhnout lze. Snad i Pán Bůh pak takovému našemu snažení bude nápomocen a časem bude přibývat těch, kteří to ocení! Děkuji vám za pozornost i podporu.Ing. Josef Lhotákprezident SAČR

Zdroj: www.sacr.cz