Nejlepší kvalita pohonných hmot za poslední roky

20. března 2017, 14:15

Česká obchodní inspekce od roku 2001 pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků bylo zjištěno právě v prvních pěti letech, kdy ČOI začala kontroly provádět. V roce 2001 bylo celkem 13,5% nevyhovujících vzorků za celé období sledování jakosti. Rekordní nejnižší zjištění pak bylo v roce 2016 (1,1%). 

Česká obchodní inspekce od roku 2001 sleduje a monitoruje složení a jakost všech druhů motorových paliv prodávaných v tržní síti na celém území České republiky. Pravidelně odebírá vzorky na základě vyhlášky č. 133/2010 Sb., která nabyla účinnosti právě v 2. polovině 2010 a stanovuje způsob sledování jakosti pohonných hmot, včetně minimálního počtu odebíraných vzorků, které následně ČOI předává akreditovanému pracovišti k laboratorním rozborům.

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce rovněž spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Podle zjištění České obchodní inspekce je z tabulky meziročního porovnání zřejmé, že jakost pohonných hmot byla nejhorší v prvních pěti letech, kdy ČOI začala kontroly provádět. Nejvyšší hodnoty 13,5% a 12,4% byly naměřeny v 2. pololetí 2001 a pak v roce 2003.

Roky od 2006 až do 2009 jsou zhruba na stejné úrovni. V roce 2010 se celková jakost pohonných hmot výrazně zhoršila, i když nedosahovala hodnot na začátku z roku 2001 a 2003. Česká obchodní inspekce odebrala v roce 2010 celkem 1.866 vzorků pohonných hmot. 148 vzorků (7,9%) nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům.

Od roku 2011 pak dochází k postupnému zlepšování kvality, kdy například v roce 2014 bylo odebráno 2.663 vzorků pohonných hmot a jakostním ukazatelům nevyhovělo 81 vzorků, což představuje 3,0%.

V roce 2015 pak došlo k výraznému zlepšení. Česká obchodní inspekce kontrolovala celkem 2.723 vzorků pohonných hmot. Jakostním ukazatelům nevyhovělo 32 vzorků, což představuje 1,2%. V roce 2016 pak bylo nevyhovujících pouze 28 vzorků, což představuje 1,1%.

Na základě výsledků kontrol ČOI došlo během posledních 15 let k výraznému zlepšení kvality pohonných hmot. Přesto se i nadále objevují odchylky závažnějšího charakteru. Ty nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky, které mají podstatný vliv na jakost pohonných hmot. V těchto případech může docházet nejen k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům. Česká obchodní inspekce bude v těchto kontrolách pokračovat i v dalších letech.

 

Související články

Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel
Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel

Přetočení tachometru, nepravdivé údaje o počtu majitelů nebo neúplné informace při uzavírání kupních smluv. To jsou často používané nekalé praktiky prodejců ojetých motorových vozidel, na které se zaměřila v období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 Česká obchodní inspekce. Kontrolami bylo mimo jiné zjištěno, že vozidla jsou často nabízena do komisního prodeje v […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!