Seznam článků Tag - pohonné hmoty

Typy paliv nových vozů v posledním čtvrtletí roku 2018: nafta -23,6 %, elektrická vozidla + 33,1 %

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 poklesl podíl dieselů na trhu z 41,2 % na 34,1 %, zatímco benzín dále rozšiřoval svůj podíl u nově registrovaných automobilů (z 52,3% na 57,2%).

Kvalita PHM v březnu 2017

Česká obchodní inspekce při pravidelné kontrole jakosti pohonných hmot v měsíci březnu zaznamenala mírné zhoršení.

Měření jakosti pohonných hmot v únoru 2017

Česká obchodní inspekce i v roce 2017 pokračuje v kontrolách jakosti pohonných hmot. V měsíci únoru uskutečnila odběr 211 vzorků. Jakostním požadavkům nevyhověly tři vzorky pohonných hmot. Oproti měsíci lednu 2017 bylo zaznamenáno v únoru 2017 mírné zhoršení z 0,4% na 1,4%. Zákaz prodeje byl vydán celkem na více než 19.000 litrů Etanolu E 85 a motorové nafty v celkové hodnotě […]

Nejlepší kvalita pohonných hmot za poslední roky

Česká obchodní inspekce od roku 2001 pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků bylo zjištěno právě v prvních pěti letech, kdy ČOI začala kontroly provádět. V roce 2001 bylo celkem 13,5% nevyhovujících vzorků za celé období sledování jakosti. Rekordní nejnižší zjištění pak bylo v roce 2016 (1,1%).