Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel

10. října 2016, 20:41

Přetočení tachometru, nepravdivé údaje o počtu majitelů nebo neúplné informace při uzavírání kupních smluv. To jsou často používané nekalé praktiky prodejců ojetých motorových vozidel, na které se zaměřila v období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 Česká obchodní inspekce. Kontrolami bylo mimo jiné zjištěno, že vozidla jsou často nabízena do komisního prodeje v zastoupení třetí osoby a tak se prodávající snaží vyhnout jakékoli odpovědnosti za případné vady. Inspektory bylo nalezeno pochybení v 50 procentech provedených kontrol.

Inspektoři ČOI uskutečnili ve 2. čtvrtletí tohoto roku 58 kontrol zaměřených na dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z právních předpisů při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel. Hlavním cílem kontrolní akce bylo ověření, zda jsou spotřebiteli při uzavírání kupních smluv na ojetá motorová vozidla poskytovány pravdivé informace. Zejména o počtu najetých kilometrů, o počtu majitelů, o tom, zda bylo či nebylo vozidlo havarováno. Kontrolováno bylo i dodržování dalších informačních povinností prodávajícího. Porušení právních předpisů bylo zjištěno při 29 kontrolách, což představuje 50% z celkového počtu.

Inspektoři v rámci kontrolní akce postupovali tak, že byl nejprve proveden monitoring a vytipování ojetých vozidel, u kterých bylo podezření, že informace o jejich stavu a počtu najetých kilometrů neodpovídají skutečnosti. Některá vozidla byla posuzována v součinnosti se soudními znalci z oboru dopravy.

Zjištěné nedostatky a uložené sankce
Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele bylo zjištěno ve 36 případech a to v těchto oblastech:
– v 11 případech se jednalo o porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik (§ 5) 
– v 10 případech prodávající řádně neinformoval spotřebitele o rozsahu a podmínkách reklamace (§ 13)
– v 8 případech nebyl spotřebitel informován o ceně prodávaných výrobků (§ 12)
– ve 4 případech nebyla splněna vymezující lhůta pro vyřízení reklamace (§ 19)
– ve 3 případech bylo zjištěno porušení týkající se informačních povinností prodávajícího (§ 9)

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo pravomocně uloženo celkem 28 pokut v celkové hodnotě 467.000 korun. Dále bylo na základě znaleckých posudků konstatováno, že u 6 posuzovaných vozidel byl prodávajícím uváděn nižší stav počtu najetých kilometrů oproti stavu skutečnému.

K nejzávažnějším zjištěním došlo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V první případě se jednalo o uvedení nepravdivého údaje o počtu najetých kilometrů u vozidla Škoda Octavia 1,9 TDi. Stav kilometrů na palubní desce ke dni kontroly byl 167.123 kilometrů a neodpovídal skutečnosti. Ze znaleckého posudku a z dostupných informačních záznamů vyplývá, že již v prosinci roku 2011 byl proveden servisní úkon při stavu 311.738 kilometrů, což je o 144.615 kilometrů více, než bylo deklarováno prodávajícím.  Druhým vozidlem s největším rozdílem v počtu deklarovaných a skutečně najetých kilometrů bylo vozidlo Škoda Octavia RS 2,0 TDi, kdy v nabídce byl uveden stav tachometru 225.068 kilometrů, ukazatel na palubní desce však ukazoval 225.076 najetých kilometrů. Ze znaleckého posudku vyplynulo, že na tomto vozidle došlo k provedení opravy již v únoru roku 2015 při stavu 323.652 kilometrů. Stav kilometrů byl tedy snížen nejméně o 98.584 kilometrů.

Česká obchodní inspekce se při kontrolách autobazarů zaměřuje zejména na zjištění, zda prodejce poskytuje ty informace, které mohou podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy, jako je údaj o stáří vozidla, jeho stavu, počtu najetých kilometrů a počtu majitelů.
 

Tisková zpráva ČOI

Související články

ČOI na severu Čech prověřila autočalounické služby
ČOI na severu Čech prověřila autočalounické služby

Provozovatel autočalounictví, stejně jako každý provozovatel služeb, je povinen vystavit spotřebiteli při objednání služby písemné doklady v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Počátkem srpna 2016, na základě podnětu spotřebitele, uskutečnili inspektoři ČOI na severu Čech kontrolu podnikatele. Inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký obdržel podnět spotřebitele upozorňující na nekorektní jednání podnikatele, který […]

ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb
ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb

Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce České obchodní inspekce. Kontroly probíhaly podle plánu v jarním a podzimním období, kdy jsou spotřebiteli – motoristy tyto služby využívány nejčastěji. Inspektoři zjistili nedostatky v 77 z celkem 204 kontrolovaných provozoven (téměř 38%). […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!