EU štítek pro značení pneumatik stále není relevantním zdrojem informací pro spotřebitele

18. března 2013, 12:07

Kritéria značení mají pouze omezenou vypovídací hodnotu při rozhodovaní o koupi pneumatik. Pro spotřebitele zůstávají nejdůležitější orientační pomůckou testy odborného tisku.

Štítek EU pro značení pneumatik je přibližně tak velký jako krabička od cigaret a od začátku listopadu loňského roku se lepí na téměř každou pneumatiku, která byla prodána v rámci zemí Evropské unie. Způsobem přitažlivým pro oči podává informaci o třech důležitých vlastnostech pneumatiky – o valivém odporu, přilnavosti na mokrém povrchu a vnější hlučnosti. Základem pro zavedení štítků je nařízení EU č. 1222/2009 ze dne 25. září 2009. Tato nová povinnost značení má řidičům automobilů pomoci při zprůhlednění důležitých výkonových kritérií pneumatik. Vytyčené zlepšení informací pro spotřebitele v zásadě rovněž vítá jak přední evropský výrobce pneumatik Continental, tak i spotřebitelské svazy a automobilové kluby. Jako méně vhodné pociťovali odborníci z průmyslového odvětví načasování zavedení značení bezprostředně v době přezutí z letních na zimní pneumatiky. Informace o vlastnostech zimních pneumatik totiž budete na EU štítku pro značení pneumatik hledat zbytečně: štítek neobsahuje ani údaje o záběru na sněhu, ani o brzdění na ledu.

Není tedy divu, že řidiči motorových vozidel nové značení doposud ještě nevnímali jako relevantní zdroj informací. Tato situace by se měla změnit během prodeje letních pneumatik na jaře 2013, kdy získají na významu vlastnosti pneumatik, jako je valivý odpor, přilnavost na mokrém povrchu a vnější hlučnost. Jak přesně tedy funguje EU štítek pro značení pneumatik?

Snížený valivý odpor znamená nižší spotřebu paliva a méně emisí CO2. Hodnocení pneumatik se udává ve třídách A až G. Přilnavost na mokrém povrchu je rozhodující pro bezpečnost jízdy. I zde je výkon rozdělen do tříd A až F. Třída D se nepoužívá ani u jedné z obou vlastností. V obou případech platí: čím blíže jsou vlastnosti pneumatik třídě A, tím jsou pneumatiky lepší. Hlučnost pneumatik má vliv na celkovou hlučnost vozidla. Naměřená hodnota udává intenzitu externího hluku projíždějících vozidel. Stupnice obsahuje tři třídy, jež jsou znázorněny zvukovými vlnami. Čím více zvukových vln na štítku, tím je pneumatika hlučnější.

Ke správné interpretaci informací na EU štítku pro značení pneumatik by měl zákazník, který si pneumatiku kupuje, vzít na vědomí několik zásadních informací. Počet zvukových vln na štítku například nemá v žádném případě vliv na úroveň hluku uvnitř vozidla. Kromě toho se pneumatiky, které jsou označeny třemi zvukovými vlnami, nebudou moci od června 2016 prodávat.

Při hodnocení valivého odporu znamená zlepšení o jednu třídu úsporu paliva cca 0,1 litru na 100 kilometrů. Jinými slovy, zákazník, který si koupí pneumatiku třídy A, může na rozdíl od pneumatiky G celkem ušetřit až 0,66 litru paliva na 100 kilometrů. Pokud budeme uvažovat dojezdovou vzdálenost 600 km na jednu nádrž, na stojanu čerpací stanice to odpovídá přibližně 4 litrům paliva. Co na první pohled zní jako hodně, je však při bližším prozkoumání relativní. Na spotřebu paliva má totiž ještě větší význam tlak vzduchu v pneumatikách. A jak u koncernu Continental z početných průzkumů vědí, průměrně více než polovina všech řidičů jezdí na silnicích s příliš nízkým tlakem v pneumatikách. Pokud by tito řidiči každé dva týdny upravili tlak v pneumatikách na správnou hodnotu, bylo by možno docílit značně vyšší úspory. Odborníci se shodují v tom, že by v Německu bylo možno ročně ušetřit několik milionů litrů paliva, pokud by řidiči na silnicích jezdili vždy se správným tlakem v pneumatikách. Přizpůsobený styl jízdy by se postaral o ostatní.

Prodloužení brzdné dráhy ve srovnání s pneumatikami s třídou štítku A


Proto je nejen Nikolai Setzer, člen představenstva Continental AG odpovědný za divizi pneumatik, přesvědčen o tom, že se přilnavost na mokrém povrchu – i z pohledu většiny řidičů – jeví jako nejdůležitější kritérium štítku. Koneckonců může rozdíl v brzdné dráze mezi třídou A a třídou F (třída G se nepoužívá) činit pozoruhodných 18 metrů, což odpovídá délce nejméně čtyř vozidel. Jinými slovy, v době, kdy už vozidlo s pneumatikami třídy A stojí, se vozidlo s pneumatikami třídy F stále pohybuje rychlostí téměř 50 km/h, a to při poměrně mírné výchozí rychlosti 80 km/h. V této souvislosti není překvapující, že se očividně všichni výrobci pneumatik pokouší dosáhnout se svými letními pneumatikami minimálně třídy C v přilnavosti na mokrém povrchu.

Řidiči by kromě toho měli vědět, že na EU štítku pro značení pneumatik jsou sice zobrazeny tři nejdůležitější vlastnosti pneumatik, ale že velký počet dalších, minimálně stejně důležitých kritérií zůstává bez povšimnutí. Například: chybí informace o přesném chování (důležitý faktor při vyhnutí se překážkám), o vlastnostech při aquaplaningu a brzdných drahách na suché vozovce – všechny vlastnosti jsou vysoce relevantní z hlediska bezpečnosti. Na EU štítku pro značení pneumatik nehraje žádnou roli ani kilometrový výkon pneumatik, aspekt, o který se spotřebitelé zajímají stále více. Vezmeme-li v úvahu, že vývojáři pneumatik čelí tzv. cílovým konfliktům nejen při valivém odporu a přilnavosti na mokrém povrchu, ale i v mnoha dalších technických disciplínách, přičemž zlepšení v jedné disciplině nutně vede ke zhoršení ve druhé, je jasné, že i pneumatika označena dvakrát třídou A nepředstavuje nutně nejlepší volbu pro individuální požadavky. Proto se koncern Continental rozhodl uvést na trh pneumatiku A/A až tehdy, pokud ji bude moci nabídnout i se všemi ostatními důležitými kritérii na vynikající úrovni, a tudíž jako dobře vyváženou pneumatiku.

Odborníci poukazují nejen na omezenou vypovídací schopnost hodnot zobrazených na EU štítku pro značení pneumatik, ale i na vlastní odpovědnost výrobce při jejich uvádění. Každý výrobce totiž sám stanovuje, které hodnoty budou jeho pneumatiky ukazovat na EU štítku pro značení pneumatik. Je však pravda, že zjišťování těchto hodnot se provádí podle jasných kritérií a v rámci přesně definovaném EU. Nicméně skutečnost, že doposud nebylo stanoveno, jak a kdo může a má provádět postihy v případě přestupků, je hodnocena z mnoha stran velice kriticky. První případy, kdy výrobci pneumatik museli na nátlak médií nebo zastřešujícího Evropského sdružení výrobců pneumatik a kaučuku ETRMA opravit hodnoty na štítku, zřetelně ukazují, že zneužití nelze vyloučit.

To znamená, že nakonec docházíme k poznání, že při výběru nových pneumatik bychom v žádném případě neměli brát v úvahu pouze EU štítek pro značení pneumatik. Nové značení nemůže nahradit výsledky rozsáhlých testů pneumatik předních motoristických časopisů, automobilových klubů a organizací na ochranu spotřebitele. Tyto testy jsou zveřejňovány pravidelně v období přechodu z letních na zimní pneumatiky a naopak a testuje se až 16 kritérií, nejen tři, které jsou uvedeny na EU štítku pro značení pneumatik. Skutečnost, že to stejným způsobem cítí i koncoví spotřebitelé, potvrzuje i anketa, kterou Continental uskutečnil v roce 2012 mezi více než 1.000 uživateli internetové platformy Motor-Talk.de. V této anketě 93,5% dotázaných považovalo testy odborného tisku i nadále za nejdůležitější zdroj informací.

Nápomocný může být i pohled na výrobky integrované výrobci automobilů do originální výbavy. Tito výrobci používají výlučně pneumatiky, jež odpovídají nejvyšším standardům kvality a prošly nákladným procesem schvalování. V neposlední řadě mohou doporučení prodejců a informace od výrobce poskytovat další vodítka při individuálním výběru pneumatik.

Další informace o EU štítku pro značení pneumatik naleznete na adrese www.reifen-label.de.


 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!