Vize budoucnosti sektoru evropského automobilového průmyslu dle pracovní skupiny GEAR 2030

5. prosince 2017, 8:44

FIGIEFA vyzývá k rychlému zavedení „interoperabilní telematické platformy ve vozidlech“ pro zajištění rovných příležitostí pro digitalizaci v celém řetězci automobilového průmyslu

Pracovní skupina GEAR 2030 – sdružující dohromady zástupce Evropské komise, několika členských států EU a celého automobilového sektoru přijala znění závěrečné zprávy o budoucnosti  řetězce automobilového průmyslu. Zpráva zohledňuje analýzu, kterou skupina provedla pro aktuální a budoucí situaci v automobilovém sektoru v současném rychle se měnícím prostředí, a dává doporučení pro politické iniciativy EU. Představuje, jak uvádí komisařka pro vnitřní trh Elżbieta Bieńkowska, „závěr dvouleté cesty k budoucnosti automobilového sektoru.”

Pracovní skupina GEAR 2030

FIGIEFA byla součástí této skupiny a svou účast využila pro vnesení perspektivy nezávislého automobilového aftermarketu.

FIGIEFA uvítala závěrečnou zprávu a oceňuje, že ve srovnání s předchozím procesem byl GEAR 2030 inkluzivnější, soustředěním na automobilový sektor, včetně hodnotového řetězce v sestupném směru. Jak ukazují aktualizované statistiky GEAR 2030, z často citovaných 12 milionů pracovních míst se 3,3 milionu míst týká čistě výroby vozidel a dílů, zatímco většina z těchto míst – jmenovitě 4,3 milionu – souvisí s širším „používáním automobilů“ (poskytovatelé služeb aftermarketu, prodejci vozů atd.).

Zbývajících 5 milionů pracovních míst jsou místa související s mobilitou vytvářená dopravními aktivitami a aktivitami ve výstavbě pozemních komunikací; nejedná se nicméně o pracovní místa tvořená automobilovým průmyslem, ale závisející na používání produktů automobilového průmyslu pro efektivní řešení mobility.

Zpráva zdůrazňuje, že automobilový průmysl bude čelit hluboké transformaci kvůli digitalizaci, automatizovanému a konektivnímu řízení a společenským změnám. V této souvislosti FIGIEFA spolu s dalšími evropskými sdruženími zdůraznila, že přístup k údajům uloženým ve vozidlech je klíčový pro rozvoj potenciálu digitální inovace.

FIGIEFA je tudíž potěšena, že zpráva zahrnuje doporučení 26, které vyzývá Komisi ke zhodnocení, zda je pro přístup k údajům z vozidel potřebná další legislativa specifická pro sektor.

Během konečné výměny názorů prezident FIGIEFA Hartmut Röhl odkazoval na nedávno publikovanou zprávu TRL, která obsahovala podrobnou analýzu různých řešení pro takovýto vzdálený přístup k vozidlům a jejich datům. „Zpráva TRL ukázala, že jediné řešení, které vyhovuje všem principům C-ITS, je interoperabilní, standardizovaná, zabezpečená a otevřená platforma ve vozidle“, říká Hartmut Röhl.

„FIGIEFA proto vyzývá Evropskou komisi, aby přistoupila k rychlé legislativní implementaci interoperabilní telematické platformy ve vozidlech. Toto je jediné řešení, které umožňuje inovativní služby pro evropské spotřebitele, a tudíž zlepšuje konkurenceschopnost evropského automobilového sektoru jako celku“.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!