Změny v zákoně o odpadech – baterie, ekologický poplatek za starší vozidlo

23. července 2009, 0:00

Poslanecká sněmovna a nyní také senát schválili část novely zákona o odpadech, která umožňuje vrácení starých baterií do prodejen.

Baterie v sobě obsahují těžké kovy a další látky, které mohou při korozi kontaminovat půdu a podzemní vody. Řadu kovů, které se v bateriích a monočláncích nacházejí, lze navíc znovu využít a šetřit tak přírodní zdroje.

Nová pravidla přinesou povinnost také výrobcům. Musí zajistit, aby se na bateriích s obsahem těžkých kovů objevil symbol použité chemikálie. Musí také zajistit, aby každý prodejce, fungoval zároveň jako místo zpětného odběru.

Úspěšnost sběru (všechny druhy baterií, nejenom automobilové) je v současné době velmi nedostatečná. V roce 2006 bylo odevzdáno pouze 6,4 procenta baterií uvedených na trh, v roce 2007 to bylo 8,7 procenta a loni 10,7 procenta. Zákon stanovuje výrobcům povinnost zajistit minimální úroveň zpětného odběru baterií a monočlánků 25 procent do září roku 2012 a 45 procent do září roku 2016.

Novela také zjednodušuje a zlevňuje administrativu nakládání s odpady. "Téměř třicet tisíc podnikatelů, kteří dnes musí papírovat a hlásit produkci odpadů, novela této povinnosti zbavuje. Jde především o drobné podnikatele, kterým tato novela velice pomůže," říká ministr životního prostředí Ladislav Miko. Hlášení o produkci odpadů se bude podávat elektronicky, ale zejména se zvýší minimální hranice pro povinnost ohlašování o produkci a nakládání s odpady z 50 na 100 kg u nebezpečných odpadů a z 50 na 100 tun u ostatních odpadů.

V absolutních číslech to znamená, že v běžných odpadech bude namísto dosavadních 30.500 podnikatelů muset produkci odpadů nahlašovat pouze 9 900 (počet hlášení klesne z 59.200 na 34.000). V nebezpečných odpadech klesne počet ohlašovatelů z 29.000 na 24.100 a počet hlášení z 37.500 na 32.600.

Pro podnikatele to bude znamenat také finanční úsporu. Náklady na dosavadní způsob ohlašování dosahovaly ročně více než 411 milionů korun. Novela tyto náklady sníží zhruba na 320 milionů. Pro menší podniky bude velmi důležitá i úspora času, který museli podnikatelé trávit s vyplňováním příslušných formulářů.

Novela také osvobozuje historická vozidla (a vozidla testovaná na historickou původnost podle zákona o provozu na pozemních komunikacích) od povinnosti zaplacení recyklačního poplatku při první registraci vozidla v ČR nebo jeho první přeregistraci po 1. lednu 2009. Od poplatku jsou osvobozeni také dědicové, těžce zdravotně postižení řidiči a také ti, kteří musí vůz přeregistrovat v důsledku zániku společného jmění manželů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!