SISA informuje: Změny v legislativě

2. října 2018, 13:58

Od 1.10. 2018 došlo k významným změnám v legislativě, které se úzce dotýkají také autobranže. Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA), jako představitel tohoto odvětví, přináší přehled jednotlivých dotčených předpisů.

Ke změnám došlo u této legislativy:

  • Novela zákona č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích – nyní zákon č. 193/2018 Sb. s účinností od 1. října 2018 (vyjma ustanovení o registračních značkách pro elektrická vozidla)
  • Vyhláška č. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Vyhláška č. 207/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb. o provádění kontrol technického stavu vozidel v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
  • Vyhláška č. č. 208 /2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
  • Vyhláška č. 211/2018 Sb. o technických kontrolách

K jednotlivým předpisům resp. k obsahu změn SISA postupně vydá komentáře a vysvětlivky, které také zveřejníme.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!