SISA informuje: Novinky v zákoně č. 193/2018 Sb.

15. října 2018, 13:00

Zákon čís. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je klíčový pro oblast autobranže. Zákon čís. 56/2001 Sb. byl v uplynulých letech několikrát měněn a doplňován a nyní tedy se změnami přichází zákon č. 193/2018 Sb. Sdružení SISA upozorňuje na oblasti, které zákon upravuje.

Na zákon čís. 56/2001 Sb. potom navazují příslušné prováděcí předpisy, které byly rovněž pozměněny ke stejnému datu, tj. k 1. říjnu 2018.

Jaké oblasti zákon upravuje?
1. Registraci vozidel, technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti,
2. dále práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla,
3. práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel,
4. práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí,
5. kontroly technického stavu vozidel v provozu.

Upravuje rovněž činnost státní správy a státního odborného dozoru pro tuto oblast. V závěru jsou vyjmenovány přestupky, jejich klasifikace jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby včetně pokut, které mohou být za porušení zákona uloženy. Je proto v zájmu všech těch, kterých se zákon dotýká, aby se s obsahem seznámili. Neboť neznalost zákona neomlouvá.

Příště se podrobněji zaměříme na jednotlivá ustanovení zákona a prováděcích předpisů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!