IHR Technika: Zpráva o chybách v novele zákona o technických kontrolách a měření emisí motorových vozidel

5. ledna 2015, 17:02

Mladoboleslavské „Školicí středisko pro diagnostiku a opravy“, pověřené Ministerstvem dopravy České republiky zasílá otevřený dopis MDČR, kde ve formě sdělení upozorňuje na vážné chyby a nedostatky ve vyhlášce č. 342/2014 platné od 1.1.2015.

Odůvodnění:
Nová, od 1. ledna 2015 platná vyhláška č. 342/2014 (Sbírka zákonů č. 342/2014 z 19. prosince 2014), kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí motorových vozidel, obsahuje celkem 14 kontroverzních znění, které v některých případech emisní zkoušku prakticky neumožňují provést.

Příklad jednoho z kontroverzních znění: Novela 243/2014 od 1.1.2015 nařizuje, aby vozidlo, které je schváleným způsobem přestavěno na palivo E85 (Ethanol), bylo při zkoušce povinně změřeno dvěma zkouškami na obě paliva. Toto však není možné, protože tato vozidla mají pouze jednu nádrž. Ta by se tedy musela na první zkoušku naplnit palivem BA95 a poté vypustit a pro druhou zákonem nařízenou zkoušku opět natankovat druhým, tedy alternativním palivem E85. Toto je u emisní zkoušky prakticky neproveditelné.

Dále tato novela obsahuje velmi závažné diskriminační, a prvky závažného střetu zájmů dotčených organizací. Kontroly pracovišť jako doposud totiž prakticky provádí organizace, která síť emisních stanic sama provozuje a zákon jí to dokonce v jednom z odstavců nenápadně, ale jasně legalizuje! Chyby staré vyhlášky č.302/2001, které Ministerstvo dopravy přislíbilo odstranit, odstraněny nebyly. Naopak ve vyhlášce jsou nyní zakotveny prvky neopodstatněně zvyšující byrokratickou zátěž a některé úkony budou dělat jak STK, tak SME prakticky duplicitně. Novela nezlepšuje ani účinnost kontrol emisních pracovišť, aby nedocházelo ani k podvodům ani k nesprávnému postupu při měření vozidel. Stanice měření emisí mají tak opět šanci kladné protokoly prakticky „prodávat“, a to i bez přítomnosti vozidla, takřka stejně, jako tomu bylo doposud. Příslib MDČR, který měl životnímu prostředí zejména ve městech pomoci, tak zůstává tímto předpisem nenaplněn.

(viz: video Reportéři ČT http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/213452801240047, nebo rozhlasová reportáž Česká Pozice http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2895081).

Prakticky nic z toho nejdůležitějšího, co v těchto mediálních relacích p. ředitel odboru silniční dopravy Ing. Josef Pokorný nasliboval, se díky novele č. 324/2014 , která vešla v platnost dnem 1. 1. 2015, bohužel konat již nemůže.

Úplné znění otevřeného dopisu:

Vážený pane řediteli,

při příležitosti nastudování nové vyhlášky č. 342/2014, která mění vyhlášku č. 302/2001 Sb., jsme našli v nové, sotva týden platící vyhlášce, celkem 14 kontroverzních znění zákona, podle kterých nebude v některých případech možné kompletní emisní zkoušku technicky vůbec provést.

Dále jsme shledali, že nová vyhláška č. 342/2014, platící od 1. 1. 2015 nezměnila některá další námi v připomínkovém řízení zmiňovaná kontroverzní znění původní vyhlášky č. 302/2001. Platí to zejména o přímém střetu zájmů „pověřených zkušeben“, které je staví v jistých obchodních a kontrolních aktivitách do výsadního postavení ve volné hospodářské soutěži, což je nepřípustné.

Další chybou je, že tato oficiálně rozeslaná vyhláška 342/2014 neobsahuje pravděpodobně administrativní chybou skutečně všechny změny tak, jak byly v posledním porovnávacím jednání schváleny a lze je dohledat přímým porovnáním obou dokumentů.

Žádáme Vás tedy o nápravu těchto 14 bodů tak, aby bylo možné v našem školicím středisku školit správné a proveditelné úkony při měření emisí. Dále Vás žádáme o vysvětlení, proč nebyly naše věcné připomínky k týmž chybám akceptovány již během vytváření novely č. 342/2014.

Např. nová vyhláška vůbec nezvýšila možnost účinných kontrol práce emisních stanic, jak by bylo od novely očekáváno. Naopak, novela zvýšila zcela neopodstatněně byrokratickou zátěž bez jakéhokoliv efektu, přehlédneme-li pokračující výtisk zelených známek, které se sice nebudou lepit na registrační značku, ale kupodivu na papírový protokol. To je však efekt hlavně finanční a pouze pro tiskárnu drahých antireflexních „ochranných“ známek, které kromě zisku pro tiskárnu v emisních kontrolách nic navíc nepřinášejí a skončí tak, jako tomu bylo doposud, tedy někde ve skříni, bez možnosti mnohem levnější centrální kontroly elektronických dat na síti.

Dále ani jedna z vyhlášek neumožňuje uvažovanou emisní kontrolu na silnici např. Policií, jak ji známe ze zahraničí. Je tedy paradoxní, že pokud majitel změní barvu vozidla je jeho povinností pod sankcemi toto oznámit úřadům, ale pokud je vozidlu odstraněn emisní systém (katalyzátor a filtr částic), nikdo nic oznamovat nemusí, vyhláška neřeší slíbenou metodiku odhalování takto manipulovaných systémů a Policii ČR se tato kontrola dokonce zákonem zapovídá, zatímco změnou barvy technickou způsobilost vozidlo neztrácí, ale odstraněním emisních systému ano.

Celkovým posouzením teprve týden platné vyhlášky č. 342/2014 tedy musíme jako MDČR pověřené „Školicí středisko emisních techniků pro diagnostiku a opravy“ konstatovat, že v oblasti měření emisí tato novela takřka nic nového nepřináší, a že většina našich věcných připomínek byla v připomínkovém řízení zcela ignorována, stejně jako zdravé ovzduší a ochrana životní prostředí, kterou jsme si v našich společných rozhovorech od novely slibovali.

Bohužel v našem školicím středisku nepůjde díky této nové vyhlášce některé nesmyslné výklady školit do doby jejich korekce. Stav již nehodnotíme jako naléhavý, nýbrž jako kritický.

Děkuji předem za Vaše laskavé vyjádření.

S přátelským pozdravem IHR Technika s.r.o. Libor Fleischhans – lektor školicího střediska pro diagnostiku a opravy s pověřením MDČR
jednatel v.r.

Související články

Vytloukání filtrů pevných částic v pořadu Reportéři ČT (video)
Vytloukání filtrů pevných částic v pořadu Reportéři ČT (video)

9. prosince 2013 byla v pořadu Reportéři ČT vysílána reportáž o problematice vytloukání filtrů pevných částic (DPF). Již v neděli  8.prosince byla vysílána krátká reportáž v Událostech. Podívat se na ni můžete podívat – ZDE. Hlavní reportáž v pořadu Reportéři ČT – ZDE. A jak to bohužel dělají jinde se můžete podívat na videu níže: […]

Rozhlasový pořad Ekofórum: Facka čistému ovzduší – odstraňování filtrů na nových automobilech s dieselovým motorem
Rozhlasový pořad Ekofórum: Facka čistému ovzduší – odstraňování filtrů na nových automobilech s dieselovým motorem

V neděli 26.05. byl na Rádiu PLUS odvysílán v pravidelném pořadu Ekofórum rozhlasový pořad s tématem „Facka čistému ovzduší – odstraňování filtrů na nových automobilech s dieselovým motorem“. Pořad připravili: Čestmír Klos a Terezie Jirásková Hosté: Libor Fleischhans – IHR Technika Ing. Josef Pokorný – nový ředitel odboru silničních vozidel na ministerstvu dopravy Jan Charvát […]

Emise: Trvale více práce pro opravny? – příspěvek FCD.eu
Emise: Trvale více práce pro opravny? – příspěvek FCD.eu

Ministerstvo dopravy předalo novelu zákona č.56 týkající se mimo jiné i emisních stanic do poslanecké sněmovny. Připomeňme si, že poslanec Jan Smutný (TOP 09) se chtěl již přede dvěma lety zasadit o skoncování s vytloukáním filtrů částic a zpřísnit kontroly emisních systému tak, aby tyto nešvary SME nacházela a taková vozidla do doby jejich uvedení […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 6. ledna 2015, 15:22 0 0

Zde jen pro informaci: Ministerstvo životního prostředí mělo možnost seznámit se s návrhem vyhlášky č. 342/2014 Sb., v rámci meziresortního připomínkového řízení.
V rámci mezirezortního připomínkového řízení požadovalo MŽP po MD pouze vysvětlení, jakým způsobem předložená novela přispěje k odhalování demontáže filtrů pevných částic u nových dieselových motorů. Dále se odbor ochrany ovzduší v tuto chvíli k uvedené normě vyjadřovat nehodlá.

Odpověď