SISA informuje: K modernizaci nařízení o blokové výjimce pro servis a opravy motorových vozidel

21. února 2022, 10:12

Koncem ledna oznámila Evropská komise záměr prodloužit blokovou výjimku pro motorová vozidla nařízení (MVBER) a aktualizovat jeho dodatek Pokyny tak, aby odrážely hlavní technologický vývoj v automobilovém průmyslu od roku 2010.

Donedávna se ještě vedly diskuse, zda zachovat vůbec odvětvovou právní úpravou hospodářské soutěže. FIGIEFA se důrazně zasazuje o zachování tohoto klíčového legislativního nástroje, a sdělila toto poselství Evropské komisi prostřednictvím svého příspěvku k veřejným konzultacím vlastní hodnotící zprávou.

Toto oznámení potvrzuje hodnocení FIGIEFA, že principy, na kterých je MVBER založena, zůstávají zcela platné a že pro zajištění hospodářské soutěže jsou i nadále nezbytná pevná pravidla na automobilovém trhu s náhradními díly, mezi vozidly výrobců a jejich smluvních sítí na jedné straně a nezávislými operátory mnoha značek na straně druhé.

Četné důkazy z trhu, jak je zdůrazněno v Hodnotící zprávě Evropské komise z května 2021, ukázaly, že MVBER byla užitečná například v zakotvení horizontálních pravidel v přístupu k technickým informacím, k objasnění základních pravidel, aby se zabránilo zneužití záručních ustanovení výrobci vozidel nebo pravidla pro obchod s originálními náhradními díly odpovídající kvality.

Nicméně, četné důkazy, jak jsou shromážděny ve Zprávě FIGIEFA rovněž ukazují, že některá ustanovení vyžadují aktualizaci nebo další rozpracování po deseti letech existence, duch MVBER, ne-li jeho litera, není vždy dobře pochopena a zneužívají ji někteří hráči na trhu. Takové aktualizace by měly odrážet nové technologické možnosti a komerční praktiky, které de facto narušují hospodářskou soutěž. Mezi ostatní:

  • Přístup k originálním dílům by měl být zaručen na velkoobchodní úrovni, protože nezávislí opravci zůstávají jinak závislí na síti výrobců vozidel.
  • Ustanovení o technických informacích musí být aktualizována, aby se zajistilo, že všichni nezávislí provozovatelé skutečně získají úplný rozsah informací o opravách a údržbě vozidel.

Evropská komise uvažuje zahrnout některá ustanovení o přístupu k údajům generovaným ve vozidle. Pokud by se tak stalo, v takovém případě by se referenční hodnota posunula ze smluvní sítě na samotné výrobce vozidel. Výrobci vozidel by tak získali skutečně roli vrátného pro specifická data generovaná ve vozidle. Mohli by tak přímo soutěžit s nezávislými operátory na trhu s náhradními díly, a mohli by tak kontrolovat přístup k datům generovaným ve vozidle konkurenčními subjekty, což by vedlo k potenciálnímu narušení trhu.

S ohledem na jeho technickou složitost, FIGIEFA doporučuje řešit tento problém související se soutěží prostřednictvím specializované legislativy, např. v rámci nařízení o schvalování typu.

FIGIEFA má v úmyslu přispět k nadcházející veřejné konzultaci konkrétními praktickými návrhy, s cílem vytvořit základní legislativu vhodnou pro dnešek i zítřek.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!