Měření emisí pouze u výfuku je slepou uličkou – důležité hlasování výboru ITRE

27. dubna 2022, 12:40

Kategorické uplatňování emisních norem CO2 navržených v rámci balíčku Fit for 55 uzavře pro automobilový průmysl výrobu vozidel s jinými způsoby pohonu než s elektrickými motory poháněnými bateriemi. Hlasování, které proběhlo na zasedání výboru ITRE (pro průmysl, výzkum a energetiku), dává naději, že navrhované normy budou zmírněny.

Cesta ke klimatické neutralitě není jen o elektromobilech

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) hlasoval o pozměňovacích návrzích k navrhovaným normám emisí CO2 pro nové osobní automobily a lehká užitková vozidla, které Evropská komise zveřejnila v červenci loňského roku v rámci balíčku Fit for 55. Většina členů ITRE hlasovala pro snížení nadcházejících cílů pro snížení emisí CO2 ze 100 na 90 %.

Hlasovalo se také o návrhu zahrnout spalovací pohony využívající obnovitelná paliva mezi cíle umožňující plnění emisních norem. Tento návrh byl zamítnut, ale pouze o dva hlasy.

Sigrid de Vries, generální tajemnice sdružení CLEPA„Hlasování ve výboru ITRE je důležitým signálem, který dává naději, že cesta k dosažení cílů v oblasti emisí CO2 zůstane otevřená pro různé technologie. Měření emisí pouze “u výfuku” znamená faktický zákaz spalovacích motorů v automobilech. Snížení cíle na 90 % umožňuje, aby se i nadále používaly všechny technologie pohonu, například hybridní vozidla s možností připojení k elektrické síti, a tím se lépe zvládl přechod na klimatickou neutralitu,“ říká Sigrid de Vries, generální tajemnice sdružení CLEPA, které zastupuje dodavatele automobilového průmyslu v EU.

Kromě toho CLEPA podporuje požadavek výboru ITRE, aby Evropská komise do roku 2023 vypracovala metodiku pro posuzování a konzistentní vykazování údajů o emisích CO2 během celého životního cyklu osobních a lehkých užitkových vozidel.

„Jsme rádi, že členové ITRE upozorňují na naléhavou potřebu vytvořit metodiku pro přesné měření uhlíkové stopy celého životního cyklu vozidla. To je nezbytné pro účinné snižování emisí, nikoli pouze pro jejich přesun v rámci hodnotového řetězce. Tento komplexní přístup je pro dosažení klimatické neutrality nezbytný a doufáme, že Komise bude jednat rychle,“ dodává Sigrid de Vries.

Metodika měření emisí pouze v okamžiku homologace, která umožňuje uvedení konkrétního modelu automobilu na silnice, může ve skutečnosti zkreslovat skutečné emise CO2. CLEPA se domnívá, že je nutné ověřovat emise ve všech fázích výroby a používání automobilu a také jeho součástí (např. výroba a likvidace baterií).

Pobídky pro vozidla s nulovými emisemi by měly být zachovány

Na stejném zasedání se členové výboru ITRE vyslovili pro zachování státních a mezinárodních programů na podporu výroby a vývoje vozidel s nulovými či nízkými emisemi.

„Je důležité zachovat stávající pobídky pro další vývoj účinných technologií, dokud nebude zavedena ucelená metodika testování emisí během celého životního cyklu vozu. Nízkoemisní a bezemisní vozidla budou i nadále vyžadovat podporu, takže zachování pobídek je pozitivní rozhodnutí,“ říká Sigrid de Vries ze sdružení CLEPA.

Hlasování ve výboru ITRE není závazné a nemá vliv na zavedení jakýchkoli oficiálních změn právních předpisů. Vyvolává však optimistické předpovědi ohledně výsledku hlasování o stejných tématech i v dalších výborech a na plénu Evropského parlamentu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!