EU odhlasovala termín ukončení výroby automobilů se spalovacími motory

13. června 2022, 16:08

Evropský parlament odhlasoval zákaz registrace nových automobilů se spalovacím motorem v Evropské unii na konci roku 2035. Zákaz registrace se bude vztahovat na osobní a lehká užitková vozidla.

Naftový motor VW TDi

Minulý týden Evropský parlament odhlasoval snížení emisí CO2 u nových osobních automobilů o 100 %. V roce 2035 bude v Evropské unii naposledy možné koupit zcela nový vůz s klasickou pohonnou jednotkou – naftovou, benzinovou, na LPG nebo CNG. Zákaz se bude vztahovat i na hybridní automobily. Jedná se o součást balíčku Fit for 55. Evropská unie chce mimo jiné dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050. Usnesení bylo schváleno 339 hlasy pro, 249 proti a 24 poslanců se zdrželo hlasování.

Zpřísňování emisních norem, aby se konečně stisklo tlačítko “konec”

Automobily s klasickými pohonnými jednotkami jsou již léta omezovány výrobci vozidel kvůli stále přísnějším emisním normám. V současné době automobilky kromě plnění emisních norem pro dané vozidlo také platí pokuty za nadměrné emise CO2 prodávaných vozů. Ty jsou samozřejmě zahrnuty v kupní ceně vozidla.

Poslanci odhlasovali požadavek, aby výrobci automobilů snížili průměrné emise vozového parku v roce 2025 o 15 % oproti roku 2021, v roce 2030 o 55 % a v roce 2035 o 100 %. Konzervativci, krajní pravice, a dokonce i někteří progresivní poslanci odmítli vyšší cíl pro rok 2030 nebo vyšší cíle pro rok 2020, které by od výrobců vyžadovaly rychlejší zvýšení prodeje elektromobilů. Sdružení Transport and Enviroment uvedlo, že tak nízké hodnoty nebudou v tomto desetiletí dostatečným impulsem pro výrobce automobilů, aby pomohly členským státům splnit jejich klimatické cíle.

Parlament odmítl výjimku pro syntetická paliva v automobilech. Tento nápad průmyslu s fosilními palivy měl prodloužit prodej nových spalovacích motorů i po termínech dekarbonizace. Nová analýza však ukazuje, že e-paliva by snížila emise CO2 u automobilu zakoupeného v roce 2030 v průměru jen o 5 % za celou dobu jeho životnosti ve srovnání s benzinem. Testy ukázaly, že při spalování syntetických paliv se do ovzduší uvolňují také toxické emise NOx, přičemž jízda automobilem na syntetické palivo je ve srovnání s elektromobilem výrazně dražší. Výroba e-paliv je také mnohem méně efektivní než pohon automobilu na baterie.

Nejoblíbenější typy pohonu v roce 2021 – ústup spalovacích motorů

Unijní tlak na ukončení prodeje automobilů se spalovacím motorem se odráží na zájmu zákazníků o různé typy vozidel. Osobních automobilů s benzinovými motory se v roce 2021 prodalo o 10,5 % méně než v roce 2020 a těch s naftovými motory dokonce o 28 % méně. Velký nárůst však byl zaznamenán u vozidel poháněných LPG. V tomto segmentu došlo k nárůstu o 47,8 %, avšak ve srovnání se zájmem o elektrifikovaná vozidla již tento výsledek není tak působivý. Níže je uveden přesný podíl jednotlivých pohonů na prodeji osobních automobilů v roce 2021:

  • Automobily se zážehovými motory – 53,2 % (-10,5 %)
  • Automobily se vznětovými motory – 12,8 % (-28 %)
  • Automobily s pohonem na plyn (LPG) – 3,0 % (+47,8 %)
  • Mild-hybridy – 14,4 % (+118,2 %)
  • Klasické hybridy – 13,0 % (+57,3 %)
  • Plug-in hybridy – 2,1 % (+105,9 %)
  • Elektromobily – 1,6 % (+92,7 %)

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!