CLEPA a CECRA zaslali naléhavou výzvu vládám EU týkající se norem CO2

27. června 2022, 10:29

Před rozhodnutím Rady o snížení emisí CO2 u osobních a dodávkových vozidel, které se uskuteční 28. června, zaslaly evropské organizace CLEPA, která zastupuje dodavatele automobilů, a CECRA, která zastupuje prodejce a opraváře, dopis vládám členských států EU, v němž upozorňují na naléhavou potřebu přijmout právní předpisy týkající se CO2, které by vyvážily potřeby ochrany klimatu s průmyslovou, sociální a geopolitickou realitou, s níž se toto odvětví potýká.

tomto dopise (v angličtině) organizace vyjadřují podporu rychlé elektrifikaci, ale upozorňují, že je třeba, aby byl přechod zvládnutelný vzhledem k výzvám, které by znamenalo zavedení pro všechna nová vozidla s plně elektrickým pohonem do roku 2035.

Signatáři zdůrazňují, že přístup, který zohledňuje pozitivní přínos udržitelných obnovitelných paliv k ochraně klimatu, by byl pro průmysl, společnost i klima mnohem lepší než logika “výfukových plynů”. Podpořil by také nezbytný nárůst nízkouhlíkových a bezuhlíkových paliv, aby se dekarbonizoval stávající vozový park.

Podpora dalších návrhů předložených v Radě by mohla přinejmenším zachovat příležitost pro nízkoemisní technologie, zejména doplněním cíle pro rok 2035 o ustanovení pro nejvýkonnější nízkoemisní technologie alespoň do roku 2039 a zohledněním rozdílů osobních a dodávkových vozidel.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!