Stanovisko ACEA k dohodě EU o volném obchodu s Koreou

20. září 2010, 0:00

Evropská asociace automobilových výrobců ACEA, jejímž členem je i Sdružení automobilového průmyslu ČR (AutoSAP), se vyjádřila k rozhodnutí Evropské rady k dohodě o volném obchodu s Jižní Koreou ze 16. září 2010. Asociace ACEA zdůraznila podmíněný charakter této dohody a znovu zopakovala, že je nutné tuto dohodu zlepšit, aby se zajistilo, že bude spravedlivější a vyváženější.

ACEA rovněž zdůraznila, že Evropská rada vyjádřila pouze dočasný souhlas s aplikací této obchodní dohody a podmínila ho:
• Souhlasem Evropského parlamentu;
• Zavedením odpovídajících ochranných regulačních opatření;
• Zárukou, že zavedení regulačních opatření týkajících se emisí CO2 pro osobní automobily v Koreji nebudou mít nepříznivý dopad a nebudou znamenat dodatečnou zátěž na exportéry z EU;
• Průběhem a výsledky rozhovorů o obchodní dohodě mezi USA a Koreou.

Evropská rada se rovněž shodla na důležitosti účinných opatření, která poskytnou ochranu v případě jednorázových velkých dovozů v citlivých sektorech včetně malých osobních automobilů.

"Vyzýváme Evropskou komisi, členské státy EU a Evropský parlament, aby respektovaly tyto důležité body", řekl Ivan Hodáč, generální tajemník asociace ACEA. Dohoda o volném obchodu ve své současné podobě bude mít za následek nežádoucí tlak na výrobu v Evropě. Zejména ochranná regulační opatření se musí definovat tak, aby jejich aplikace byla proveditelná a účinná. EU musí také bedlivě sledovat, zda USA nezískají lepší podmínky a pokud ano, pak je automaticky uplatňovat rovněž pro EU.

V souladu s nedávným hlasováním v Evropském parlamentu by měly ochranné mechanismy pokrývat tzv. dohody o vracení cla udělované v Jižní Koreji a měly by platit od okamžiku, kdy dohoda vejde v platnost. Díky systému vracení cla budou mít jihokorejští výrobci nespravedlivou konkurenční výhodu v porovnání se svými evropskými konkurenty, protože mohou kupovat díly ze sousedních zemí a následně požadovat vrácení dovozního cla, pokud vyvezou kompletní vozidlo do EU. To ve skutečnosti znamená, že jejich export je dotován. Bylo by to poprvé, kdy by EU souhlasila s takovým jednoznačným opatřením v rámci dohody o volném obchodu a vytvořila by tak nebezpečný precedent pro další obchodní dohody s ostatními hlavními ekonomickými subjekty. ACEA požaduje, aby doložka o vracení cla, pokud bude vůbec udělena, byla alespoň časově omezena.

Zdroj: Tisková informace ACEA, 16. září 2010 a Tisková zpráva 24-2010 Sdružení automobilového průmyslu ČR (AutoSAP).

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!