Omezí Evropská komise konkurenceschopnost v automobilovém průmyslu?

30. ledna 2023, 14:54

V prosinci 2020 se Evropská komise zavázala urychlit zveřejnění pravidel pro přístup k datům z vozidel a učinit tak do konce roku 2021. Nyní je rok 2023 a zveřejnění návrhu bylo opět odloženo.

Navzdory šesti letům pečlivého shromažďování důkazů Komisí a dříve formulovaným strategickým akčním plánům, zůstává v současné době převážná většina odvětví v nejistotě a veškerá investiční rozhodnutí jsou odkládána s ohledem na značné překážky na trhu, neboť výhody přístupu k palubním údajům vozidel zatím využívá pouze jeden segment tohoto obrovského trhu – výrobci vozidel. Pro zbytek automobilového ekosystému to představuje obrovský problém a další ztrátu konkurenceschopnosti.

Data jsou zlatým pokladem 21. století

Technologický pokrok v automobilismu se stále zrychluje a vozidla generují a shromažďují stále větší množství dat. Tyto údaje nabízejí obrovský potenciál pro zlepšení a vývoj nových služeb ve prospěch spotřebitelů. Dodavatelé automobilů a další poskytovatelé služeb třetích stran jsou však nyní při přístupu k těmto údajům odkázáni na vůli a podmínky diktované výrobci vozidel. Tato úroveň kontroly na trhu představuje riziko, že se výrobci automobilů dostanou do role “strážců/kontrolorů přístupu”, což bude mít nepříznivý dopad na spravedlivou hospodářskou soutěž, inovace a možnost volby pro spotřebitele. Evropská komise, přestože si je vědoma problému a souvisejících rizik, bohužel dlouho otálela s reakcí. To zvyšuje pravděpodobnost, že problém nebude vyřešen v tomto funkčním období, což povede k dalším zpožděním.

Pro celou řadu evropských hráčů na trhu s náhradními díly a poskytovatelů služeb mobility, kteří investují do rozvoje digitálních služeb a inovací založených na datech, znamená odklad Evropské komise prohloubení stavu nejistoty a další ztrátu konkurenceschopnosti. V současné době poskytuje koncepce přístupu k údajům o vozidlech výrobcům vozidel dominantní postavení a konkurenční výhodu. Mají kontrolu nad daty generovanými prodávanými vozidly, přestože je nevlastní. Tuto výhodu umocňuje rostoucí závislost na technologických platformách nazývaných hyperscalers. Tím se evropští spotřebitelé a podnikatelé připravují o větší výběr, který by byl možný díky inovacím a cenově dostupné mobilitě a službám poskytovaným nezávislým automobilovým trhem.

Další oborová výzva týkající se přístupu k datům ve vozidle

Zástupci deseti evropských organizací z celého ekosystému automobilového průmyslu a mobilních služeb spolu se spotřebiteli se obrátili na předsedkyni EK Ursulu von der Leyenovou a kolegium komisařů s výzvou, aby ukončili průtahy a vyzvali Evropskou komisi, aby navrhla právní předpis o přístupu k údajům, funkcím a zdrojům vozidel pro nezávislý automobilový průmysl.

„Naléhavě žádáme předsedu Komise, aby tento proces vrátil do normálního stavu. Tento právní předpis je nezbytný pro uvolnění automobilového odvětví a trhu s mobilními službami založenými na datech. Téměř každý Evropan se denně setkává s nějakou formou mobilních služeb a měl by mít možnost využívat výhod inovací založených na datech, mít možnost svobodné volby a cenovou dostupnost v tomto ekosystému. V současné době to není možné. Komise to musí napravit,“ napsali zástupci skupiny nezávislých poskytovatelů služeb.

Nezávislí poskytovatelé služeb vyzývají Evropskou komisi, aby neprodleně obnovila proces přípravy odvětvových právních předpisů o přístupu k údajům a zdrojům ve vozidlech, aby byl čas na posouzení návrhů a přijetí textu před koncem funkčního období Evropského parlamentu, které končí v květnu 2024. Výzvu podepsaly tyto organizace: ADPA, AIRC, CECRA, CLEPA, EGEA, ETRMA, FIA, FIGIEFA, Insurance Europe, Leaseurope.

„Nezávislí poskytovatelé služeb v automobilovém průmyslu uvítali zveřejnění návrhu nařízení o ochraně osobních údajů, horizontálního právního předpisu upravujícího přístup k údajům generovaným zařízeními. Ještě více však doufali v odvětvové právní předpisy, které by zohlednily specifika automobilového průmyslu a řešily specifické potřeby účastníků automobilového trhu. Bohužel postupné odklady zveřejnění návrhů těchto pravidel, která by řešila problémy, na něž upozornila sama Evropská komise, vyvolávají mezi zúčastněnými stranami velké obavy. Odvětví čelí stále rychlejšímu technologickému pokroku, zejména v oblasti digitálních služeb a řešení – čím dříve budou nová pravidla navržena, tím lépe budou odrážet skutečnou úroveň současných digitálních technologií v automobilovém průmyslu ve prospěch celého automobilového průmyslu a spotřebitelů. Evropská komise by proto neměla usnout na vavřínech, ale měla by urychleně jednat na podporu jednoho z nejinovativnějších odvětví evropské ekonomiky, kterým je automobilový průmysl,“ říká Tomasz Bęben, člen sdružení FIGIEFA.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!