Technické prohlídky pomáhají předcházet nehodám automobilů

14. října 2013, 11:45

Stanice technické kontroly, jak už říká název, kontrolují technický stav automobilů. Osobní automobily musejí ze zákona absolvovat technickou prohlídku poprvé po čtyřech letech od uvedení do provozu, pak každé dva roky. Nákladní automobily nad 3,5 tuny stejně jako autobusy musejí projít technickou prohlídkou každý rok. Při celkovém počtu asi 4,6 mil. registrovaných vozidel je zřejmé, že se každý rok kontroluje značný počet vozidel.

V České republice je přibližně 350 Stanic technické kontroly. Většina z nich má u sebe i Stanici měření emisí, kterých je však mnohem více, přibližně 3.500. Toto číslo není přesné, protože neexistuje centrální evidence těchto emisních stanic. Stanice měření emisí mohou však dělat pouze povolené značky resp. soubor značek např. koncern VW, Škoda.

Počet technických prohlídek podle druhu za rok

Pramen: Dekra Automobil a.s.

Vysvětlivky:
Před schválením do provozu – dovezené vozidlo
Před registrací – dovozené vozidlo, které splňuje požadavky předpisů a stačí tedy Evidenční kontrola
Evidenční kontrola – prohlídka vozidla za účelem kontroly údajů o vozidle, zejména VIN, barva
Speciální vozidla (ADR) – převážejí nebezpečný náklad a proto podléhají kontrole  dalších prvků
Na žádost zákazníka – zákazník chce provést prohlídku, aby věděl, co má v servisu požadovat nebo chce zkontrolovat nějaký prvek
Pravidelná prohlídka – předepsaná prohlídka vozidle podle zákona 56/2001 Sb., např. os. auto (M1) interval 4-2-2
Opakovaná prohlídka – v případě nalezení vážných nebo nebezpečných závad musí vozidlo zpět na stanici technické kontroly a musí se zajistit kontrola odstranění závad

Hodnocení závad při technické prohlídce:
Typ A: lehká. Vůz i s těmito závadami má technickou prohlídku na dobu stanovenou zákonem. (osobní auto – 2 roky, nákladní nad 3,5 t a autobus – 1 rok), známka o provedení technické prohlídky je vylepena.
Typ B: vážná. Technická prohlídka platí  pouze 30 dní a po tu dobu se vůz smí provozovat. Známka o provedení technické prohlídky je vylepena.
Typ C: nebezpečná. Vůz se nesmí provozovat a musí se opravit. Známka není vylepena.
Přitom u závad B a C platí, že při přistavení vozu ke kontrole do 30 dní se kontrolují pouze ty závady, které byly označeny jako vážné nebo nebezpečné (odstraněny musí být  všechny). Při přistavení po 30 dnech se provádí celá prohlídka znovu (bez emisí).

Výsledky pravidelných technických prohlídek

Pramen: Dekra Automobil a.s.

Nejčastější závady zjištěné při prohlídkách na STK
Stav brzd: souměrnost, ruční brzda, účinek
Osvětlení: nesvítící zdroje
Čepy: vůle
Olej: únik
Ráfky, kola: stav, použití neschválených ráfků

Podrobnější údaje o některých závadách
●  vůz má nainstalovaný závěs, který není zapsán v osvědčení o registraci vozidla.
●  vůz  má namontované ráfky a pneumatiky o rozměrech, které osvědčení o registraci vozidla nepovoluje.
●  na vozidle nesvítí některé světlo nebo je špatně instalované.
●  poškozená registrační značka  –  např. smytá barva.
●  nefunkční zásuvka pro připojení elektroinstalace přívěsu.
●  chybí některý z prvků povinné výbavy (výstražný trojúhelník, vesta, náhradní žárovky a pojistky, náhradní pneu s heverem a klíčem na kola či jiný povolený způsob řešení dojezdu).
●  nefungují ostřikovače, stěrače či výstražná zařízení.
●  vůz má pneumatiky a nižším  rychlostní indexem, než by podle osvědčení o registraci vozidla měl mít  (toto je možné pouze u zimních pneumatik, ale pak musí být vyznačena dovolená rychlosti v zorném poli řidiče).
●  vůz je vybaven pneumatikami s neodpovídající zatížitelností, rozměry nebo konstrukcí.
●  vůz má instalované tmavé fólie na předních bočních sklech; fólie osazené na zadních oknech nemají pod fóliemi instalovaný atest; k dokladům vozidla není kartička s informací, jak jsou skla zatmavena; fólie na sklech, která byla již zatmavena z výroby (taková skla již nesmějí mít žádnou úpravu, ani kdyby celková propustnost byla dodržena).

Často se setkáváme se špatně namontovanými žárovkami. I když mnohdy není jednoduché je vyměnit, mnozí řidiči tomu nevěří, udělají to a přitom nasadí žárovku obráceně. Pak oslňují protijedoucí a diví se, že na ně blikají.  Obdobná situace je u seřizování světel (netýká se xenonových světel, kde je to automatické). Řidič má těžký náklad v kufru, ale nepoužije seřízení, tj. snížení horní hranice svícení. Víme to i proto, že mnoho řidičů se „chlubí“ při technické prohlídce na STK, že to nikdy nepoužili, nebo vůbec nevědí, že něco takového na autě mají, a že to má fungovat.

Samostatnou kapitolou jsou kola. Pokud jde o ráfky, jejich druh, rozměr a provedení,  musí být schváleny  pro dané vozidlo. V případě, že STK zjistí na voze neschválená kola, hodnotí to jako vážnou závadu. Poškozená kola hodnotí jako závadu nebezpečnou. Pro kola platí totéž co pro celý automobil, kde až na několik drobností smějí být použity jen schválené součástky. To však často veřejnost neví, nebo si podle „českých představ“ klidně namontují cokoli, protože je to levnější.

S koly úzce souvisí pneumatiky. I tady platí, že musí být použity jen pneumatiky schválené pro daný typ vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti nebylo stanoveno jinak. Na vozidle kromě toho nesmějí být, s výjimkou nouzového dojetí současně použity pneumatiky různých rozměru a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti nebylo stanoveno jinak a na téže nápravě musí být používány, s výjimkou nouzového dojetí, jen pneumatiky shodné. Pneumatiky, schválené pro daný vůz, jsou zapsané v osvědčení o registraci vozidla. Bohužel se často setkáváme s tím, že to řidiči nerespektují a vidíme na vozidlech pneumatiky s nevyhovujícím indexem nosnosti či  indexem rychlosti, pneumatikami starými nebo poškozenými.

Občas dostáváme otázku co z technického stavu vozidel je v moci STK. Tyto stanice odhalí množství závad – koneckonců tabulka ukazuje, že zhruba 10% vozidel předepsanou prohlídkou neprojde  a musí se znovu vrátit na linku STK – a významně tak přispívají k bezpečnosti silničního provozu. Prohlídky však nejsou však samozřejmě všemocné.  Většina kontrolních úkonů je bez demontáže, tedy je to odborná vizuální prohlídka.  Nelze očekávat, že technik na lince odhalí úplně všechny závady. Dobře jsou kontrolovány brzdy a světla, které se měří.  Horší už je to u karosérie, kde se třeba některé kamuflované prorezlé díry zjišťují jen obtížně.

Co by měli lidé vědět
Na technickou přivezte malý i velký technický průkaz. Tam by měly být zapsané a potvrzené všechny změny, které byly provedeny na voze poté, co opustil výrobní linku (doplněné závěsné zařízení, další rozměry kol a pneu apod.).  Pokud se v areálu STK neměří emise, musí mít majitel auta i čerstvou zelenou nálepku o jejich absolvování. Nestačí jen potvrzení v kartičce, je potřeba i protokol o měření emisí. Na nápravu závažných chyb na vozidle je 30 dní.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!