autoAkademie: druhy seminářů

25. října 2010, 0:00

Dnes Vám přinášíme druhy seminářů autoAkademie a podmínky učasti na těchto seminářích. Semináře pořádá firma Svoboda & Partner s.r.o.  

BM1 Ate seznámení s produkcí a strategií prodeje
Obsah Kursu
Představení Continental Teves, značky Ate a Barum
Přehled produkce brzdových komponentů
Orientace při práci s katalogy
Nové technologie Brzdových systémů, co budeme muset znát
Strategie prodeje brzdových dílů spolu s Importérem
Ate servisní koncepty: Ate Partner, Ate Brzdové centrum
Ate Školící programy a autoAkademie Praha
Technická podpora Ate centra v Praze a její využití pro zákazníky
Vibrace brzd, Kmitání volantu, Pískání brzd – základní informace

Trvání: 3 hodiny
Podmínka účasti: bez podmínky

BM2 Brzdy Mechanika, Hydraulika – Teorie s ukázkami – Základ pro BM3
Obsah Kursu
Technický vývoj Brzdových systémů
Nové technologie Brzdových systémů
Typy Hlavních brzdových válců – na co dávat pozor speciálně u ABS
Brzdová kapalina a její použití pro různé Brzdové systémy
Správné odvzdušnění ABS systémů
Brzdové hadice a potrubí a jejich používání
Vibrace brzd, Kmitání volantu, Pískání brzd – důvody vzniku a jejich odstranění
Brzdové destičky a obložení,
Správný výběr komponentů z katalogu
Brzdový posilovač – Poruchy a jejich příčiny
Speciální nářadí na Brzdové systémy a jeho použití
Praktické ukázky na modelech, Měření brzd na válcové stolici.
Test a správné nastavení omezovače brzdného tlaku na zadní nápravě
Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů, Specifické závady jednotlivých typů aut

Trvání: 1 den
Podmínka účasti: bez podmínky

BM3 Brzdy Elektronika, EBS – Teorie s ukázkami – Pokračování BM2
Obsah Kursu
Doplnění aktuálních informací o novinkách Ate na trhu
Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů
Nové technologie Elektronických Brzdových Systémů
Elektronické brzdové systémy EBS, jejich popis, funkce, typy
Typy senzorů ABS, ESP
Elektronický stabilizační program ESP, typy, funkce,
Elektrohydraulické brzdy EHB – Aktivace/Deaktivace
Elektrická parkovací brzda EPB – Aktivace/Deaktivace, konstrukce, typy, diagnostika
Brzdová kapalina a její použití pro různé Brzdové systémy, Správné odvzdušnění EBS systémů
Speciální diagnostické přístroje na EBS a jejich použití – EST, ContiSys, AST
Diagnostika a proměřování senzorů všech typů, Praktické měření na simulovaných poruchách
Systémy řízení aktivních radarových brzdových systémů

Trvání: 1 den
Podmínka účasti:
* absolvování kurzů:
o BM2, nebo dříve Hydraulika
o nebodříve Základy brzd

BM4 Brzdová technika – Praxe při opravách – Praktický kurz
Obsah Kursu
Navazuje na Teoretické kurzy brzdové techniky BM2 a BM3
Při semináři se provádí praktické opravy a servis na reálných modelech:
Kotoučových brzd, včetně oprav brzdičů různých konstrukcí
Měření házivosti kotoučových brzd
Posouzení stavu a příčin poruch kotoučů a brzdového obložení
Bubnových brzd, včetně oprav a seřízení samostavů různých konstrukcí
Výroba brzdového potrubí
Měření senzorů ABS
Měření tlaků v brzdové soustavě a posouzení funkce omezovače brzdového tlaku.
Praktické ukázky jednotlivých typů speciálního nářadí a práce s ním.

Trvání: 2 dny
Podmínka účasti:
* Absolvování kurzů:
o BM2 nebo BM3
o dříve Hydraulika, nebo Základy brzd.

BM5 Měření el. komponentů, brzdových systémů – Praktický kurz – Základ pro BM6
Obsah kursů
Základy elektronické výbavy vozidel,
Měření základních el. veličin,
Systematické měřící postupy ,
Základní orientace v dokumentaci o elektronické výbavě vozidel a práce s nimi
Proměřování el. komponentů, Praktická měření komponentů a sestav
Základní diagnostické postupy

Trvání: 1 den
Podmínka účasti:
* Absolvování kurzů:
o BM2 nebo BM3 dříve Hydraulika, nebo Základy brzd
o a nebo BM4

BM6 Komplexní kurz ABS Teves, Bosch – Praktický kurz – Pokračování BM5
Obsah Kursu
Princip činnosti ABS systémů na příkladu systému Teves a Bosch
Podrobný popis funkčních dílů, jejich úlohy v ABS
Podrobný rozbor jednotlivých poruch ABS, jejich projevy a opravy
Měření ABS na funkčních modelech Teves a Bosch
Zpracování proměřovacích postupů u při nekompletní dokumentaci
Použití vlastních postupů pro diagnostiku systémů ABS
Simulace poruch a jejich vyhledávání na funkčních modelech
Výklad palubní diagnostiky OBD I, ukázka funkce a otestování systému OBD II
Proměřování senzorů různými postupy

Trvání: 1 den
Podmínka účasti:
* Absolvování kurzů:
o BM5, nebo dříve ABS I

BM7 Měření elektronických systémů, osciloskop, OBD
Obsah kursů
Základy práce s osciloskopem, a OBD diagnostikou,
Palubní sítě, konstrukce a popis, způsoby proměřování
Elektronické brzdové systémy – funkce, opravy, de/aktivace, diagnostika
Pokročilé diagnostické postupy
Inicializace řídících jednotek a možnosti jejich oprav.

Trvání: 1 den
Podmínka účasti:
* Absolvování kurzů:
o BM5, nebo dříve ABS II, III

Základní podmínky pro účast na odborných kurzech autoAkademie pořádaných firmou Teves – Ate

Kurzy jsou určeny výhradně pro odběratele dílů Ate nebo Barum a jejich distributory. S výjimkou kurzů BM1 a BM2 je účast vázána na spolupráci (vázaná školení) v rámci některého servisního, nebo distribučního konceptu. To znamená, že účastník musí být spolupracovníkem ve firmě, která již některý koncept provozuje, nebo se do něj přihlásila.

Vázaná školení
Na vázaná školení budou účastníci zváni přímo organizátorem-autoAkademií , a to podle evidence zastoupení Ate. *1)

Klíčem k výběru účastníků vázaných školení pro zaslání pozvánky bude:
1. Typ servisního konceptu, Ate Partner, Ate Brzdové centrum, Ate Prodejce a z toho plynoucí nárok na účast v jednotlivých úrovních školení *2)
2. Odběry Ate/Barum dílů servisu, nebo distributora a z toho plynoucí počet zaměstnanců pro doškolování. *3)
3. Účast na předchozích školeních – pro postup do kurzů vyšších úrovní. *4)
4. Doba od posledního absolvovaného školení
5. Přihláška do servisního konceptu pro nové zájemce.

Jednotliví účastníci budou osloveni, bude jim zaslána závazná přihláška se zálohovou fakturou na zaslání zálohy 1100,- Kč.
Každý dovozce může v rámci své působnosti doporučit, nebo pozvat na školení své odběratele, ale jen po dohodě se zastoupením Ate. Zde bude překontrolován stav spolupráce, odběry a absolvovaná školení navrženého účastníka ( dle klíče k výběru účastníků školení) a ten poté obdrží pozvání na kurz.

Veškerá vázaná školení budou zajištěna zálohovou platbou na účastníka ve výši 1 100,-Kč. Toto není platba za školení, veškerá školení jsou i nadále pro odběratele Ate bezplatná!, jedná se pouze o zálohu na účast, která v případě neúčasti propadá.
Každému účastníku bude záloha ve výši 1000 Kč vrácena, případně má za částku 1000 Kč nárok na zboží dle vlastního výběru ze skladu až do hodnoty ca. 1500 Kč. Částka 100 Kč na den je určena na oběd a občerstvení při kurzech.

V případě dvoudeního školení ubytování přímo nezajišťujeme,
ale můžeme doporučit několik adres penzionů v blízkosti autoAkademie:

Vysvětlivky:

*1) Evidence zastoupení Ate
V současné době máme v evidenci registrováno ca 2000 osob – účastníků školení Ate, kteří prošli jakýmkoliv školením v uplynulých 8mi letech.

*2) Typ servisního konceptu Ate
Jednotlivé úrovně vzdělávání – doškolování, mají úroveň kurzu vázanou na typ spolupráce s konkrétním odběratelem. V zásadě platí, že nejvyšší formou spolupráce je koncept Ate Brzdové centrum, které má nárok, ale také povinnost vyplývající ze smlouvy, na bezplatné školení minimálně 2 osob ve všech úrovních kurzů Ate. Všech BM (Brzdy Mechanik)

Ate Partner má pak nárok na bezplatná školení až do úrovně BM5, to znamená, že jeho vzdělání je zaměřeno na opravy a údržbu mechanických a hydraulických částí brzdových systémů. Není veden k opravám elektronických brzdových systémů.
Vyšší typy kurzů jsou pro Ate Partner bezplatné při ročním odběru nad 100.000,-Kč

Distributor – Prodejce je školen v rámci školení BP (Brzdy Prodejce)

*3) Odběry dílů
V rámci servisních konceptů jsou distributoři a servisy zavázáni plnit minimální odběry dílů Ate/Barum. Informace o obratech máme jako zastoupení k disposici od našich smluvních distributorů, a máme tak možnost čtvrtletně kontrolovat plnění odběrů a také vývoj odběrů.
Podle této evidence budeme na školení přednostně zvát ty servisy, které s námi intenzivně spolupracují a projevují tím zájem o spolupráci. Zároveň tím budeme eliminovat neloajální partnery, kteří využívají znalosti získané na našich školeních pro prodej konkurenčních produktů.

*4) Účast na předchozích školeních
V rámci evidence účastníků školení Ate máme také přesný přehled, kdy, kdo a jaké školení absolvoval. Podle toho budou účastníci oslovováni pozváním do jednotlivých úrovní kurzů, tak aby se nestávalo, že přeskočí některou úroveň, nebo že jsou vysláni podruhé na stejný kurz.

V této souvislosti budeme také zvát na školení účastníky, kteří absolvovali základní kurzy brzdové techniky jíž před řadou let. Pro tyto účastníky je připraven kurz BM3 a BM4 jako doplňovací a pokračovací kurz nové techniky.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 9. listopadu 2010, 0:00 0 0

Dobrý den,

jsme autoservis v servisní síti Bosch a potřebovali bychom udělat doškolovací kurs na emise - osobní a užitková vozidla. Můžete mi porosím Vás sdělit zda tyto kursy pořádáte a ve kterém nejbližším možném termínu?Za společnost Auto Bohemia-půjčovna, servis aut a pneu s.r.o.

Ústí nad Labem

Skutilová Vlasta - jednatelka tel.: 724 241 451
- bohemia

Odpověď