Popis školení firmy Trost Auto Service Technik I.

28. března 2011, 0:00

Školicí střediska – Od dubna 2010 sídlí společnost Trost Auto servis Technik spol. s r. o. v areálu Tulipán park v Hostivici. V rámci zlepšování služeb a větší dostupnosti zboží se v roce 2011 přestěhovaly pobočky v Brně a Olomouci do nových reprezentativních prostor s větší kapacitou skladových zásob.

V nových moderních prostorech vznikla předváděcí místnost vybavená stroji pro pneuservis, geometrií, plničkou klimatizací, kvalitním ručním a vzduchovým nářadím od renomovaných dodavatelů společnosti TROST. Každý zákazník může navštívit předváděcí místnost kdykoli při nákupu nebo návštěvě zmíněných poboček nebo centrály v Hostivici. Vystavená zařízení si může prohlédnout a v případě zájmu nechat po domluvě předvést našimi specialisty na servisní vybavení.

Svým vybavením je předváděcí místnost připravena pro praktickou část odborných školení. S využitím moderních přístrojů ze širokého portfolia TROST jsou prováděna měření, ukázky signálů snímačů a nácvik postupů při diagnostice elektronických systémů vozidla. Pro demontáž a montáž komponent z vozidla je k dispozici špičkové nářadí od firem KS TOOLS, Hazet a Klann. Náš tým se snaží v příjemném prostředí školicího střediska vytvořit nejlepší možné prostředí pro načerpání maximálního množství poznatků pro Vaši další práci a tedy i zkvalitnění služeb vašeho servisu.

Sériová diagnostika
Cíl školení:

Využití přístroje pro sériovou diagnostiku k vyhledávání závad, kontrole a nastavení elektronických systémů vozidla.
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství, začátečníci a středně pokročilí uživatelé sériové diagnostiky
Popis školení:
Školení vysvětluje postupy připojení testeru, navázání komunikace s ŘJ a rozdíly v komunikaci po K line a sběrnicích CAN BUS . Hlavní část školení je věnována rozboru skutečných hodnot – parametrů vybraných snímačů a akčních členů. Popsány jsou časté závady a jejich projevy či důsledky. Ve školení jsou popsány některé základní regulační principy motormanagementu.
Obsah:
• Sériová diagnostika, její druhy a možnosti využití
• Komunikace s jednotlivými řídicími systémy motorových vozidel (řízení motoru, ABS, airbag, komfort, přístrojová deska atd.)
• Využití paměti závad
• Diagnostika pomocí měření fyzikálních veličin a skutečných hodnot
• Funkce základních snímačů
• Využití elektronických informačních systémů k diagnostice
• Praktické ukázky měření na dílně

Paralelní diagnostika I.
Cíl školení:

Zvládnutí měření el. signálů rozličných komponent motoru pomocí paralelního měření. Zvládnutí nastavení přístrojů a efektivního měření signálů pomocí multimetru a osciloskopu.
Cílová skupina:
Automechanici, autoelektrikáři, začátečníci a středně pokročilí uživatelé diagnostiky.
Popis školení:
Paralelní měření je metoda k vyhledávání závad, které ŘJ a sériová diagnostika nejsou schopny správně odhalit. Kontrolou signálu lze provést diagnostiku na jakémkoli vozidle. Školení se zabývá základními el. principy, základy měření pomocí multimetru a osciloskopu vybraných snímačů a akčních členů. Na těchto komponentách je popsán standardní průběh signálu, příčiny a důsledky poruch. Posluchač bude seznámen s nastavením osciloskopu pro měření konkrétních snímačů.
Obsah:
• V ysvětlení základních elektrotechnických veličin
• Orientace v elektrických schématech a základních prvcích obvodu
• Popis a vysvětlení funkcí digitálního osciloskopu
• N astavení digitálních vícekanálových osciloskopů
• Měření fyzikálních veličin pomocí motortesteru
• Diagnostika na základě změřených průběhů
• V yužití elektronických informačních systémů k diagnostice
• Praktické ukázky měření na dílně
• Práce s multimetrem a osciloskopem

Paralelní diagnostika II.
Cíl školení:

Zvládnutí měření elektrických signálů a jejich analýza.
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství, zájemci o prohloubení znalostí paralelního měření
Popis školení:
Školení se zabývá paralelním měřením některých motorových skupin. V teoretické části školení budou popsány vybrané komponenty nebo měřený systém. Vysvětlena bude funkce zkoumaných součástek, způsob proměření dle elektrického schématu a za pomoci přístrojů. V praktické části si každý účastník odměří vybrané komponenty a zapíše do protokolu o měření. V závěru školení provedeme vyhodnocení. Školení je hlavně zaměřeno na praktické dovednosti při práci s multimetrem a osciloskopem. Školení je vhodné pro začátečníky pracující s osciloskopem, kteří potřebují získat jistotu a praxi při měření a vyhodnocování
signálů. Školení doporučujeme absolventům kurzu Paralelní diagnostika I.
Obsah:
• Probrání funkce zkoumaných komponent
• Probrání elektrických schémat
• Rozbor postupů měření s jednotlivými přistroji
• Měření na dílně

Klimatizace I.
Cíl školení:

Pochopení principu fungování klimatizace k její snadnější opravě. Získání osvědčení dle nařízení ES 307/2008 a 842/2006 na znovuzískávání F plynů z autoklimatizací.
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství začínající s diagnostikou závad a servisem klimatizací.
Popis školení:
Společnost Trost auto serviCE technik je atestačním subjektem ministerstva životního prostředí pro vydávání osvědčení na servis a údržbu autoklimatizací dle ES 307/2008 a 842/2006. Účastník je seznámen se základy a principy funkce klimatizace, s dílčími konstrukčními prvky a jejich funkcí.
Obsah:
• Důvody a princip použití klimatizace ve vozidlech
• Vlastnosti používaných chladiv (R134a)
• Popis jednotlivých komponent
• Regulace klimatizace
• Systémy s expanzním ventilem a expanzní tryskou
• Praktická ukázka použití zařízení pro servis a diagnostiku klimatizací
• Znalostní test

Klimatizace II.
Cíl školení:

Prohloubení znalostí systému klimatizace, vyhledávání závad a jejich opravy.
Cílová skupina:
Přijímací technici, mistři a mechanici autoservisu, kterým bylo vydáno osvědčení na servis a údržbu klimatizací.
Popis školení:
Testy systému klimatizace a jejich opravy
Obsah:
• Zopakování základu klimatizace
• Těsnost soustavy
• Montáž spojů
• Čištění klimatizace
• Kontrola kompresoru
• Vyhledávání závad v systému a jejich opravy
• Využití sériové diagnostiky při hledání závad

Sériová diagnostika VW I.
Cíl školení:

Zvládnutí základní diagnostiky u vozů koncernu VW.
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství, začátečníci a středně pokročilí uživatelé diagnostiky pro vozy koncernu VW.
Popis školení:
Školení se zabývá základní charakteristikou systému VW, diagnostickými postupy a odlišnostmi oproti protokolům ostatních výrobců. Školení popisuje jednotlivé diagnostické funkce a jejich použití např.: identifikace, blok naměřených hodnot, kódování, login, přizpůsobení. Účastníci získají tabulku pro provádění kódování, přizpůsobení a další nastavení na vybrané modely koncernu VW. Zaměření školení je na řídicí jednotky: motor, ABS, přístrojová deska, el. řízení, airbag. Školení je vhodné pro začátečníky, majitele přístrojů SuperVag, Atal a podobných.
Obsah:
• Základy diagnostiky
• Analýza paměti závad a skutečných hodnot
• Pokročilé použití diagnostiky koncernu VW (kódování, login, přizpůsobení, základní nastavení)
• Rozdělení řídicích jednotek v datové síti automobilu
• Praktické ukázky měření na dílně (SuperVAG, Atal, Bosch)

Sériová diagnostika VW II.
Cíl školení:

Zvládnutí pokročilých funkcí při diagnostice vozů koncernu VW.
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství, středně pokročilí uživatelé diagnostiky pro vozy koncernu VW.
Popis školení:
Školení se zabývá vybranými konstrukčními celky vozů koncernu VW. Je věnováno některým specifickým elektronickým komponentům motoru, jejich kalibraci a kontrole. Část školení probírá jednotlivé generace zabezpečení imobilizérem. Specifika jednotlivých generací, možnosti výměn ŘJ, konfigurace imobilizéru atd. Školení je vhodné pro pokročilejší majitele přístrojů Supervag, apod. Školitelem je Ing. Martin Richter programátor systému Supervag ze společnosti HR CARSOFT.
Obsah:
• Představení funkcí přístroje Supervag
• Rozbor a funkce vybraných komponent
• Pokročilé použití diagnostiky koncernu VW
• Rozbor generací imobilizérů
• Využití funkcí Supervagu při práci s imobilizéry
• Praktické ukázky

Benzínové vstřikování a EOBD
Cíl školení:

Pochopení funkce řízení benzínového vstřikovacího systému. Určení závad pomocí diagnostiky a diagnostika EOBD.
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství, uživatelé sériové diagnostiky.
Popis školení:
Popis systému vedení paliva a vzduchu, kontrola jednotlivých komponent jako je palivové čerpadlo, regulátor tlaku, vstřikovač, snímač tlaku, měřič hmotnosti vzduchu, lambda sondy. Školení rozebírá jednotlivé testy systémů v rámci vlastní diagnostiky jako je test katalyzátoru, lambda sond, systém recirkulace spalin, systém odvětrání nádrže a další. Získané znalosti vám pomohou při diagnostice většiny zážehových motorů.
Obsah:
• Regulace Lambda
• Chování výfukových plynů
• Popis a funkce snímačů a akčních členů
• Popis rozdílů a funkcí emisního systému benzínových motorů
• Využití funkcí diagnostiky EOBD (Readiness kód, paměť závad, parametry)
• Praktické ukázky měření na dílně 

Celý katalog školení ke stažení ZDE.

Více informací na www.trost.com.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!