AutoSAP ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO uspořádal konferenci o vzdělávání

21. září 2012, 0:00

Dne 19. září 2012 uspořádalo Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. ve středočeských Kosmonosech konferenci s názvem Vzdělávání v technických oborech. Akce se zúčastnila více než stovka firemních personalistů. Přednášející včetně zahraničních hostů patřili ke špičce odborníků z oblasti lidských zdrojů.

AutoSAP má rozsáhlý program na podporu technického vzdělávání, v jehož rámci uspořádal konferenci s názvem Vzdělávání v technických oborech. Martin Jahn, prezident AutoSAP upřesnil: „Našim cílem bylo poskytnout personalistům nejnovější informace z oblasti technického vzdělávání, které by mohli ve svých firmách uplatňovat v každodenní praxi. Proto jsme vybrali přednášející jak z akademické, tak i z podnikové sféry. Zároveň jsme účastníkům zprostředkovali vhled do praxe v zahraničí, zejména v sousedním Německu a v Rakousku."

Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s., viceprezident a vedoucí týmu pro vzdělávání AutoSAP k organizaci konference řekl: „Podařilo se nám uspořádat velmi úspěšnou akci. Cením si zejména aktivního přístupu účastníků v rámci panelové diskuse i neformálních diskusí v průběhu celé konference. Všichni jsme si odnesli mnoho cenných informací a poznatků. Zároveň se ukázalo, že AutoSAP je v České republice na špici nejen ve výrobě, ale i v oblasti technického vzdělávání."

V rámci konference vystoupil jako hostitel Bohdan Wojnar s přednáškou na téma Projekty podpory technického vzdělávání AutoSAP. Příklad spolupráce vysokých škol a firem v České republice prezentovali společně Prof. Jan Macek z ČVUT Praha a Hana Pittnerová ze společnosti Hella Corporate Center. Další řečníci se následně věnovali především možnostem hlubšího propojení vzdělávacích institucí s firmami. O aktuálních trendech středního odborného školství hovořili Václav Hořejší, ředitel Národního ústavu vzdělávání a Doc. Karel Chadt ze ŠKODA AUTO. Střední odborné školství je pro automobilový průmysl naprosto zásadní, protože po jeho absolventech je ve firmách AutoSAP největší poptávka. I v budoucnu budou tvořit páteř lidských zdrojů českého průmyslu.

Příklad osvědčené praxe duálního vzdělávání v Německu prezentovala Caroline Goseze ze ŠKODA AUTO. Tento systém vycházející z úzké spolupráce škol a firem považuje AutoSAP za velmi inspirativní i pro podmínky České republiky.

Vzdělávání v technických oborech patří k základním prioritám AutoSAP. Martin Jahn, prezident AutoSAP k tomu dodává: "Vzdělávání, přípravu a rozvoj lidí považujeme za základ konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu. Ten je tahounem naší ekonomiky a vytváří pětinu průmyslové výroby i exportu České republiky. Základem automobilového průmyslu jsou především kvalifikovaní zaměstnanci. Proto na jejich vzdělávání klademe maximální důraz. Nezůstáváme jen u slov, ale rozjíždíme praktické a konkrétní projekty."

V současnosti AutoSAP spolupracuje s MPO při tvorbě Strategie podpory odborného technického vzdělávání. S MŠMT spolupracuje při přípravě individuálního národního projektu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. Mezi další projekty patří například portál www.autanasbavi.cz, který poskytuje pomoc rodičům a žákům devátých tříd při rozhodování o budoucím povolání. IQ Industry je projekt podporující spolupráci škol a firem v regionech. Členské firmy AutoSAP v jeho rámci pomáhají při tvorbě konkrétních učebních programů a při dalším vzdělávání pedagogů technických škol.

 


 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!