V ČR již registrováno téměř 4,5 milionu osobních automobilů

7. února 2011, 0:00

Počet v ČR registrovaných osobních automobilů se za rok 2010 zvýšil o 61.180 ks, to je o 1,38 %. K 31.12.2010 bylo v ČR registrováno 4.496.232 ks osobních automobilů.

První registrace za rok 2010 přitom činily 296.270 ks (z toho 169.236 ks nových a 127.034 ks ojetých z dovozu. Těmto číslům by odpovídalo vyřazení 234.470 ks osobních aut z registru. Vykázaný údaj o počtu z registru vyřazených osobních automobilů uvádí číslo 185.402 ks (169.211 ks zrušeno a 16.191 ks exportováno). Rozdíl 49.048 vozů zůstává zhruba na úrovni zaznamenávané v uplynulých letech (např. za rok 2009 to bylo 51.163 ks, v roce 2008 pak 62.509 ks). Oproti roku 2009, kdy bylo vyřazeno 251.753 ks osobních automobilů, došlo k poklesu počtu z registru vyřazených osobních automobilů o více než 26 %.

To se projevilo i ve zvýšení průměrného věku parku osobních automobilů, který k 31.12.2010 činil 13,70 roku (k 31.12.2009 to bylo 13,65 roku). Podíl osobních automobilů starších než 10 let přesáhl hodnotu 60 % z celkového počtu vozidel registrovaných v této kategorii. Téměř 30 % osobních automobilů je přitom starších než 15 let.

Právě podíl vozidel starších než 10 let je jedním ze srovnávacích ukazatelů vypovídajícím o stavu vozového parku; obvyklá hodnota v motoristicky vyspělých zemích EU se pohybuje v rozmezí 25 až 35 %.

Průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR (stále téměř 14 let) a podíl vozidel ve věku nad 10 let svědčí o dlouhodobě nedostatečné obnově vozového parku.

V roce 2010 dosáhl podíl obnovy hodnoty 3,82 %, což je hluboko pod optimální hodnotou, která je pro nové vozy uváděna na úrovni min. 8 % až 10 %. Ani při zahrnutí hodnoty „obnovy“ 2,86 % (dané prvními registracemi ojetých osobních automobilů z dovozu) nedosáhla v roce 2010 obnova vozového parku alespoň minimální 8% hodnoty. Přitom více než 25 % dovezených ojetých osobních automobilů bylo ve věku nad 10 let. 

AUTOBUSY
Průměrný věk autobusů se v průběhu roku 2010 stejně jako u osobních automobilů zvýšil a na konci roku 2010 činil 14,38 roku (k 31.12.2009 to bylo 14,19 roku). Počet registrovaných autobusů se snížil o 290 ks. Z CRV bylo přitom vyřazeno 2 105 autobusů, první registrace autobusů v roce 2009 v ČR činily celkem 952 ks (z toho 751 ks nových a 201 ks ojetých z dovozu).

Rovněž v této kategorii vozidel je obnova vozového parku v posledních letech parku zcela nedostatečná. 

UŽITKOVÉ AUTOMOBILY
Počty registrovaných užitkových vozidel se snížily o celkem 3 380 ks, nárůst o 1 660 ks byl zaznamenán pouze v kategorii malých užitkových vozidel (kat. N1). V průběhu roku 2010 došlo ke zvýšení průměrného věku užitkových vozidel v souhrnu o více než ½ roku, přičemž nejvíce „zestárla“ malá užitková vozidla kat. N1 (o 0,65 roku). 

MOTOCYKLY (kat. L)
Za rok 2010 přibylo v registru 20 945 motocyklů (včetně registrací mopedů), což je zhruba dvojnásobek oproti přírůstku za rok 2009. Poprvé bylo za rok 2010 v ČR zaregistrováno 30 086 ks motocyklů, z toho 18 451 nových a 11 635 ojetých z dovozu. Z provozu bylo za rok 2010 vyřazeno celkem 5 542 ks motocyklů.

Dle údajů CRV bylo k 31.12.2010 v ČR registrováno celkem 7 221 943 ks vozidel všech kategorií, k 31.12.2009 to bylo 7 119 323 ks. Celkový meziroční nárůst registrací činil 102 620 ks vozidel (v roce 2009 to bylo pouze 38 178 ks vozidel).

Průměrný věk celého vozového parku v České republice již přesáhl 17 let a k 31.12.2010 činil 17,11 roku (ke konci roku 2009 to bylo 16,92 roku). U všech kategorií vozidel bylo oproti roku 2009 zaznamenáno zvýšení průměrného věku.

Z údajů o počtech registrovaných vozidel v jednotlivých kategoriích je patrné, že obnova vozového parku je v podstatě u všech kategorií silničních vozidel nedostatečná. Vozový park v ČR stárne (v lepším případě věk vozidel stagnuje), což má samozřejmě negativní dopady na bezpečnost provozu i na životní prostředí.

Jako zajímavost na závěr možno uvést, že průměrný věk vozidel pro dopravu nákladů (užitková, mimo vozy kat. N2) je nižší, než u vozidel určených pro přepravu osob, tedy než u autobusů a osobních automobilů.

Více na autosap.cz.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!