ČR je ve výrobě osobních automobilů na 14. místě ve světě

28. března 2011, 0:00

Mezinárodní organizace výrobců automobilů (Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles – OICA) zveřejnila na svých stránkách předběžné údaje o světové výrobě automobilů za rok 2010.

Celkem bylo v roce 2010 (dle zveřejněných údajů OICA) ve světě vyrobeno více než 58,4 milionu osobních automobilů, což je téměř o 21 % (o cca 10,1 milionu ks) více než v roce 2009. Více než 56 % osobních automobilů bylo přitom vyrobeno v asijských zemích.

Celková produkce automobilů (osobní, užitková a autobusy) dosáhla hodnoty přes 77,8 milionu ks a zvýšila se oproti roku 2009 o více než 25 % (to je o cca 15,7 milionu ks).

V celosvětovém pořadí dle výroby osobních automobilů se Česká republika umístila na 14. místě s produkcí 1.069.518 ks, což představuje 1,4 % světové výroby osobních automobilů. Mezi evropskými výrobci osobních automobilů (nepočítaje Rusko) se Česká republika umístila na 5. místě (za Německem, Francií, Španělskem a Velkou Británií) a její podíl na celkové evropské výrobě osobních automobilů činil 7,1 %.

Pokud se započte i výroba užitkových vozidel (= lehká užitková, nákladní automobily a autobusy), tak České republice patří 17. místo ve světě a 5. místo v Evropě (při nezapočtení Ruska).

Česká republika tedy patří mezi přední výrobce osobních automobilů. Po přepočtu výroby osobních automobilů na 1.000 obyvatel je Česká republika na 2. místě ve světě, těsně za Slovenskem. Zde nutno uvést, že malá část produkce Škody Auto byla vykázána jako malá užitková vozidla (v počtu 2 745 ks), i když se jedná v podstatě o osobní automobily. Obdobně však tomu je zřejmě i v případě Slovinska, naopak Slovensko nevykázalo v segmentu malých užitkových vozidel žádnou výrobu. V celkové výrobě automobilů (tedy včetně malých užitkových, nákladních a autobusů) na 1.000 obyvatel patří České republice rovněž 2. místo ve světě, tentokrát těsně za Slovinskem.

Důležitým ukazatelem je meziroční růst či pokles výroby v jednotlivých státech. Rok 2010 jednoznačně potvrdil trend růstu produkce osobních automobilů zejména však v zemích mimo Evropskou unii.

Nejvyšší růst výroby mezi roky 2010 a 2009 byl jak u osobních automobilů, tak u celkové výroby vozidel zaznamenán v Rusku. Z dalších zemí s výrazným nárůstem produkce (a výrobou v roce 2010 vyšší než 300 000 ks) nutno jmenovat Thajsko, Indonésii, Mexiko, Argentinu, Kanadu, Čínu, USA, Indii a Taiwan.

Výroba osobních automobilů v Rusku vzrostla o 102,8 % (+ 612 523 ks), v asijských zemích činil nárůst 27,10 % (+6 974 608 ks) a v souhrnu za Mexiko, Argentinu a Brazílii se jednalo o nárůst ve výši 21,21% (+ 827 266 ks).

V USA a Kanadě byl podchycen nárůst výroby osobních automobilů v souhrnu o 20,57 % (+ 631 228 ks osobních, nárůst výroby všech automobilů v obou zemích však přesáhl 35 % – u těchto zemí nutno upozornit na specifiku výroby, kde převažuje výroby „užitkových“ vozidel).

V zemích EU došlo k nárůstu výroby osobních automobilů pouze o 7,34 % (+1 031 581 ks).

Pokles výroby osobních automobilů oproti roku 2009 v zemích s relativně vysokou automobilovou výrobou byl zaznamenán v Polsku, Itálii a Belgii.

Podrobnější údaje (tabulky výroby v jednotlivých zemích, nárůsty výroby, podíly na světové a evropské výrobě, počty vyrobených automobilů na 1000 obyvatel a další) najdete v rozšířené Tiskové informaci č. 13/2011 na internetových stránkách autosap.cz v rubrice „Tiskové informace“ nebo přímo na http://www.autosap.cz/sfiles/TI13-2011rv.DOC.

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!