Český automobilový průmysl v roce 2011 překonal historické rekordy

4. června 2012, 0:00

Na své výroční tiskové konferenci Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) prezentovalo souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu za uplynulý rok 2011. Tyto výsledky jsou vynikající a řada z nich představuje historické rekordy.

„Rok 2011 byl pro český automobilový průmysl velmi dobrý. V mnoha oblastech jsme dokonce dosáhli historicky rekordních výsledků,“ řekl novinářům na úvod Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP a dodal: „Pokračoval pozitivní trend z roku 2010, kdy ekonomické oživení nastartovalo růst skoro všech oblastí českého automobilového průmyslu. Jsem velmi rád, že kromě očekávané rekordní výroby osobních automobilů dvojcifernými tempy rostla výroba autobusů, přípojných vozidel, ale i motocyklů. Svou růstovou dynamiku potvrdila i produkce dílů a příslušenství.“

Souhrnné tržby členských firem AutoSAP byly vůbec nejvyšší v dějinách českého autoprůmyslu. V roce 2011 dosáhly hodnoty 677,5 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu o 12,8%. Současně AutoSAP posílil své postavení v rámci ekonomiky České republiky, neboť jeho podíl na tržbách z průmyslové výroby ČR vzrostl z 18,1% v roce 2010 na plných 19,0% v roce 2011.

Včetně dalších, „nečlenských“ firem AutoSAP činila souhrnná produkce českého autoprůmyslu v roce 2011 téměř 800 mld. Kč. Automobilový průmysl se tak podílel na tržbách z průmyslové činnosti 22 % a více než 8 % na HDP České republiky.

Pro český automobilový průmysl je naprosto zásadní export. Vyváží totiž 80% své produkce. Jeho export kopíroval vývoj tržeb a v roce 2011 dosáhl rovněž historického maxima ve výši 548,2 mld. Kč. V porovnání s rokem předešlým se zvýšil o 14,9%. Podíl firem AutoSAP na souhrnném exportu České republiky v loňském roce vzrostl na 19,1%.

V této souvislosti Ing. Jahn upozornil: „Pozitivním trendem je loňský nárůst exportu do mimoevropských zemí asi o jednu třetinu. I když stále jsou a budou našimi hlavními zákazníky země Evropské unie, kam směřuje přes 80% dodávek, začíná se náš vývoz diverzifikovat. A to je dobrý signál, protože právě v mimoevropských zemích je největší růstový potenciál.“

Dalším historickým rekordem roku 2011 je příspěvek automobilového průmyslu zahraničně obchodní bilanci ČR ve výši 346,8 mld. Kč. Posledních sedm let by měla Česká republika bez automobilového průmyslu záporné saldo zahraničně obchodní bilance. Konkrétně v roce 2011 by se saldo ČR propadlo na -156,3 mld. Kč, ale díky autoprůmyslu dosáhlo hodnoty +191,3 mld. Kč.

Prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn k tomu dodává: „Znovu se potvrdilo, že automobilový průmysl je motorem hospodářského oživení ČR se zásadním pozitivním vlivem na zahraničně obchodní bilanci a tvorbu hrubého domácího produktu.“

Postupně se znovu zvyšuje počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu a blíží se situaci v období před ekonomickou recesí. Mezi roky 2010 a 2011 vzrostl ve firmách AutoSAP o 5,1% na 110.735 osob. Včetně nečlenských firem AutoSAP autoprůmysl přímo zaměstnává cca 150.000 osob. V roce 2011 se tak podílel na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech 11,1 %, ale vytvořil 22,3% objemu průmyslové produkce.

Průměrná měsíční mzda ve členských firmách AutoSAP meziročně vzrostla o 4,59%. V roce 2011 činila 29.246 Kč. Dostala se tak o 20,26% nad celostátní průměr ČR (24.319 Kč). Dokonce i dělnická průměrná mzda v autoprůmyslu byla v roce 2011 poprvé mírně vyšší než celostátní průměr. Ve většině krajů je průměrná mzda nižší, než ve firmách automobilového průmyslu v daném kraji.

Rok 2011 zaznamenal dosud nejvyšší výrobu silničních vozidel v dějinách českých zemí přesahující 1,2 milionů kusů. Rozhodujícím dílem k tomu přispěla historická maxima v produkci osobních automobilů (1.191.968 ks) a autobusů (3.562 ks).

Výroba silničních vozidel v České republice (ks / rok)


 

 

2007

2008

2009

2010

2011

 Osobní automobily N1

925.060

934.046

976.435

1.069.518

1.191.968

 Lehké užitkové vozy N1

6.238

6.288

2.652

2.745

3.013

 Nákladní vozy N2 a N3

3.168

2.737

1.091

1.410

1.302

 Autobusy M2 a M3

3.182

3.496

3.067

2.711

3.562

 Motocykly a mopedy L

2.140

1.561

749

782

1.155

 Přípojná vozidla O3 a O4

2.330

2.424

761

772

1.080

 

Dominují osobní automobily, jejichž produkce meziročně vzrostla o více než 11%. Společně s odvozenými lehkými užitkovými vozy se jich vyrobilo téměř 1,2 miliónu. Na tomto dalším historickém rekordu se Škoda Auto podílí 673.127 vozy, TPCA Czech 270.705 vozy a nošovický Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) 251.146 vozy.

Prezident AutoSAP zdůraznil: „Můžeme být hrdí na to, že desetimilionová Česká republika zaujímá pozoruhodné postavení i v globálním měřítku. Vždyť v roce 2011 byla 14. největším světovým výrobcem osobních aut. Vyrobili jsme více než 113 osobních vozů na 1000 obyvatel a to nás řadí na 2. místo na světě, hned za Slovensko. A na druhém místě ve světě jsme z tohoto pohledu i ve výrobě autobusů“.

S výjimkou nákladních vozů se meziročně výroba všech druhů vozidel:
– Osobní automobily M1: 1.191.968 ks, nárůst 11,4%
– Lehké užitkové vozy N1: 3.013 ks, nárůst 9,8%
– Nákladní vozy N2 a N3: 1.302 ks, pokles 7,7%
– Autobusy M2 a M3: 3.562 ks, nárůst 31,4%
– Motocykly a mopedy L: 1.155 ks, nárůst 47,7%
– Přípojná vozidla O3 a O4: 1.080 ks, nárůst 39,9%

Významnou součástí českého automobilového průmyslu jsou výrobci skupin, dílů a příslušenství vozidel. V roce 2011 činil podíl dodavatelů 45,7% na celkových tržbách autoprůmyslu. Tržby dodavatelského sektoru meziročně vzrostly o 11% na 309,9 mld. Kč. Zvýšil se i jeho export o 14% na 215,9 mld. Kč. Tržby i vývoz dodavatelů již třetím rokem rostou. Postupně se tak přibližují hodnotám z roku 2007, nejúspěšnějšího roku před ekonomickou recesí. Dodavatelé jsou i významným zaměstnavatelem. Zaměstnávají 73.565 osob, tj. dvě třetiny pracovníků automobilového průmyslu. V roce 2011 vytvořili 4.248 nových pracovních míst.

„AutoSAP v současnosti aktualizuje své poslání, vizi a strategii, aby i v budoucnu udržel svou konkurenceschopnost. Již zítra nás čeká další diskuse na toto téma na zasedání Rady ředitelů. Rozhodně však mezi našimi hlavními prioritami zůstávají podpora technického vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, výzkum, vývoj, inovace a společenská odpovědnost,“ uvedl Ing. Jahn závěrečnou část své prezentace.

Vzdělávání v technických oborech AutoSAP konkrétně podporuje v rámci projektů Auta nás baví a IQ Industry. V současnosti spolupracuje s MPO při tvorbě Strategie podpory odborného technického vzdělávání a s MŠMT při přípravě individuálního národního projektu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. Rozvoj lidských zdrojů je tématem projektu AutoAdapt. Na oblast výzkumu a vývoje silničních vozidel se AutoSAP zaměřuje v projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“. AutoSAP se rovněž aktivně účastní práce České technologické platformy Strojírenství a Národní technologické platformy NGV.

Společenskou odpovědnost AutoSAP vyjadřuje jednak svou činností zaměřenou na ochranu životního prostředí (expertní skupina MPO k obnově vozového parku v ČR, příprava legislativy k nízkoemisním zónám, pracovní skupina MŽP k ekologické likvidaci vozidel s ukončenou životností aj.), jednak podporou a spoluprací s Národním fondem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Udržuje pravidelné a vzájemně korektní vztahy se zástupci zaměstnanců, především s OS KOVO.

V současné době má Sdružení automobilového průmyslu 152 členských firem a organizací. Z nich je většina (108 firem) výrobci dílů a příslušenství. Finálních výrobců je 14 a 30 společností a organizací provádí výzkum a vývoj či poskytuje služby nebo vzdělávání v oblasti automobilového průmyslu. Největší členskou firmou je Škoda Auto, nicméně dvě třetiny firem AutoSAP tvoří malé a střední firmy s maximálně 500 zaměstnanci.

Prezentace z tiskové konference – ZDE

Zdroj: autosap.cz

 


 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!