Předběžné hodnocení „šrotovného“ v Evropě je pozitivní

17. prosince 2009, 0:00

Minulý týden Evropská asociace automobilových výrobců ACEA zaslala svým členům a národním asociacím automobilového průmyslu podklady, ve kterých jsou popsány předběžné výsledky opatření k obnově vozového parku (tzv. „šrotovné“) v rámci Evropské unie.

Ukazuje se, že uvedená opatření měla velmi příznivé dopady hned do několika oblastí.

V průběhu roku 2009 značná část členských států EU (Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Rakousko, Slovensko a Lucembursko) zavedla v minulosti v některých zemích již úspěšně použitá opatření k obnově vozového parku s cílem stimulovat poptávku po automobilech v reakci na finanční a ekonomickou krizi. Dosud se podařilo získat podrobné údaje o vlivu uvedených opatření z Německa, Francie, Itálie, Velké Británie, Španělska a Slovenska. Z dalších zemí zatím není k dispozici dostatek údajů. Jaké jsou tedy hlavní závěry.

1. Opatření měla velmi silný dopad na registrace osobních automobilů

Registrace osobních automobilů v zemích EU-27 se za prvních 10 měsíců roku 2009 meziročně snížily o 6%. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že většina členských států EU byla v tomto období v ekonomické krizi a že finanční krize byla skutečné bezprecedentní, pak lze považovat zmíněný pokles za relativně malý. Zatímco v lednu 2009 se registrace snížily o 27% a v prvním čtvrtletí o 17%, po zavádění opatření k obnově vozového parku ve stále větším počtu členských států EU se situace na trhu znatelně zlepšovala. Od června začaly registrace osobních automobilů znovu růst. Registrace v říjnu 2009 byly o 11% vyšší než v říjnu 2008.

Dopad opatření na obnovu vozového parku je zřetelnější, pokud analyzujeme situaci v jednotlivých zemích. Analýza ukazuje, že pouze tři členské země EU zaznamenaly nárůst počtu registrací osobních automobilů v období leden – říjen 2009. Jedná se o Německo (+ 26%) a Francii (+4%) – ty patřily k zemím, které stimulovaly poptávku na trhu velmi rychle a úroveň pobídek byla vysoká – a Rakousko (+6%). V Itálii došlo k mírnému poklesu (- 4%). Počet registrací v dalších zemích, které zavedly opatření k obnově vozového parku později, např. ve Španělsku nebo ve Velké Británii, je stále hluboko pod úrovní loňského roku (- 24% respektive -12%), i když v posledních měsících došlo k růstu (např. v říjnu + 26% respektive + 31%). Slovensko (+ 13%) bylo jednou z mála zemí ve střední a východní Evropě, v nichž počet registrací výrazně stoupl.

Kontrast s členskými státy EU, které neaplikovaly opatření k obnově vozového parku, je velmi zřetelný. V zemích jako je Belgie, Irsko, pobaltské státy a skandinávské státy a většina států střední a východní Evropy, se počet registrací v období leden – říjen 2009 snížil v rozmezí 14% (Belgie) až 80% (Lotyšsko). Odhaduje se, že zhruba 35% registrací nových osobních automobilů v Německu (1,4 miliónu vozů) a 20% až 25% registrací ve Francii (550 000 vozů) provedli zákazníci využívající pobídek „šrotovného“. V Itálii jejich podíl ke konci srpna činil téměř 40% (472 000 vozů).

Je obtížné odhadnout, kolik nových automobilů by se prodalo bez těchto opatření, ale předpokládá se, že například ve Velké Británii 70% automobilů by si v roce 2009 zákazníci bez zavedení pobídek nekoupili.

2. Existuje jasný posun k menším automobilům

Aplikace opatření k obnově vozového parku, někdy v kombinaci se zdaněním podle velikosti emisí CO2, vedla k významnému posunu k menším vozům. Vozy „supermini“, mini a nižší střední třídy (segmenty A, B a C) z těchto opatření těžily nejvíce. Nejsilněji se tento efekt projevil v Německu, kde se 84% pobídek použilo k nákupu automobilů z uvedených segmentů. Stejně tomu bylo ve Velké Británii – 76% automobilů koupených díky opatření k obnově vozového parku bylo klasifikováno v segmentech mini nebo „supermini“. Zkušenosti z Francie, Itálie a Španělska ukazují na podobné trendy, i když vliv na tamější trhy byl menší, neboť podíl těchto tří segmentů byl v uvedených zemích historicky vždy vysoký. Německý trh rovněž zaznamenal zřetelný přesun k „soukromým“ zákazníkům (kteří mohli pobídky využít) od prodeje firmám (které pobídky využívat nemohly). Prodeje fyzickým osobám se v roce 2009 zdvojnásobily (+ 100 %; pozn. sekretariátu: 100 % = ve všech segmentech celkem). Prodeje dealerům, leasingovým společnostem a firmám klesly o cca 25%. Počet registrací výše uvedených segmentů (A, B, C) fyzickým osobám stoupl v porovnání s rokem 2008 o 250% (+ 680 000 vozů).

3. Existuje jasný posun od vozů se vznětovým motorem

Zkušenosti ze zemí, které zavedly opatření k obnově vozového parku, ukazují na pokles registrací automobilů se vznětovým motorem. Významně se to projevilo v Německu, kde tržní podíl „dieselů“ na nových registracích klesl ze 45% v roce 2008 na 30% v roce 2009. U prodejů firmám zůstal podíl automobilů se vznětovým motorem relativně stabilní, avšak prodej vozů s tímto motorem fyzickým osobám se významně snížil. V uvedené kategorii klesl podíl „dieselů“ na 16%. Pokud budeme uvažovat pouze prodeje fyzickým osobám využívajícím pobídek k obnově vozového parku, pak byl podíl vozů se vznětovým motorem pouze 10%. Ve Francii klesl podíl automobilů se vznětovým motorem ze 77% v roce 2008 na 71% v roce 2009. V Itálii ztrácely jak „diesely“ tak vozy s benzínovým motorem ve prospěch vozidel s alternativními palivy. Jejich podíl, především metan (pozn. sekretariátu: CNG) a LPG, na nových registracích stoupl ze 6,5 % v roce 2008 na 19% v roce 2009.

4. Průměrné emise CO2 se prudce snížily

Aplikace opatření k obnově vozového parku, někdy v kombinaci se zdaněním podle emisí CO2, vedly k výraznému snížení průměrných emisí CO2 u nově registrovaných automobilů. V Německu klesly průměrné emise CO2 ze 166g/km v roce 2008 na155g/km v roce 2009. Tento pokles o 11 g/km je mnohem vyšší než v minulých letech, kdy meziroční pokles činil 1-2 g/km (173 g/km v roce 2006, 172 g/km v roce 2007 apod.).

Průměrné emise CO2 u nově registrovaných automobilů využívajících pobídek dosáhly pouhých 142 g/km. Ve Velké Británii došlo k poklesu průměrných emisí ze 152 g/km (trh před „šrotovným“) na 132 g/km (automobily zakoupené v rámci pobídek), tedy o 13,5%. V Itálii průměrné emise CO2 klesly meziročně o 7g/km, přičemž v předchozích letech činily poklesy v průměru 2-3 g/km.

5. Opatření k obnově vozového parku mohou být samofinancovatelná

Vlády v některých zemích odmítají zavést opatření k obnově vozového parku z rozpočtových důvodů. Současné zkušenosti ukazují, že tato opatření mohou být zcela samofinancovatelná. Například ve Španělsku se odhaduje čistý přínos ze zvýšeného výběru DPH a dalších daní vlivem nárůstu prodeje nových automobilů na 25 miliónů EUR pro centrální vládu a na 15 miliónů EUR pro regionální vlády. Na Slovensku se odhaduje čistý přínos pro vládu ve výši přibližně 22 miliónů EUR. Opatření ve Velké Británii se také financují sama, protože 15% DPH z automobilu koupeného za 7 650 liber pokryje 1 000 liber vládního příspěvku.

Tisková informace č. 30/2009. Zdroj: podklady ACEA, 7.12.2009. Více na www.autosap.cz.  

 

Ing. Antonín Šípek
ředitel sekretariátu
 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!