Průměrné mzdy v automobilovém průmyslu opět vzrostly

24. February 2011, 0:00

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zpracovalo údaje firem o vývoji mezd a počtu pracovníků (kmenových zaměstnanců) za rok 2010.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců firem zapojených do AutoSAP dosáhla v roce 2010 výše 27.821 Kč, což je o 5,88 % více než tomu bylo v roce 2009. Nárůst mezd se tak v roce 2010 vrátil na úroveň obvyklou před nástupem ekonomické recese, kdy se meziroční nárůsty průměrných mezd pohybovaly v rozmezí 5 až 7 %.

Nárůst průměrných mezd byl přitom vyšší v dělnických profesích, kde průměrná mzda dosáhla v r. 2010 hodnoty 23.626 Kč, což je o 6,83 % více než v r. 2009. V ostatních profesích byl podchycen růst o 5,07 %.

Ve firmách AutoSAP bylo k 31.12.2010 zaměstnáno celkem 106.713 osob, z toho 80.362 osob (to je více než 75 %) v dělnických kategoriích a v ostatních profesích 26.351 osob. V roce 2010 došlo ke stabilizaci počtu kmenových zaměstnanců, oproti konci roku 2009 se počet pracovníků v podstatě nezměnil (podchycen pouze nepatrný pokles o 253 osob, to je o 0,24 %). Došlo však k nárůstu v kategorii dělnických profesí (o 0,38 %), u ostatních profesí byl zaznamenán pokles (o 2,06 %).

Z regionálního pohledu došlo ke snížení počtu pracovníků ve firmách autoprůmyslu ve 3 krajích (Středočeský, Pardubicky a hl.m. Praha), v ostatních krajích došlo ke zvýšení (nejvíce v kraji Vysočina). Kraje s největšími počty zaměstnanců v automobilovém průmyslu jsou Středočeský (33.478 osob), Moravskoslezský (12.959 osob) a Liberecký (11.251 osob).

V závěru roku 2010 bylo do činnosti AutoSAP zapojeno celkem 155 subjektů, přičemž malé a střední podniky (to je firmy do 250 zaměstnanců) tvořily téměř 45 % členské základny AutoSAP (67 firem).

Více na autosap.cz.

 

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!