Obnova vozového parku v ČR je stále na nízké úrovni

, 13. ledna 2012, 0:00

Přestože trh nových osobních automobilů v ČR vzrostl v roce 2011 o 2,39%, obnova vozového parku v této kategorii vozidel dosáhla hodnoty 3,85%. V motoristicky vyspělých zemích se přitom tento parametr pohybuje u nových osobních automobilů v rozmezí od 8% do 10%, v dobách ekonomického růstu se přibližuje hodnotě 12%.

I. Obnova vozového parku osobních automobilů

Hodnota obnovy vozového parku novými osobními automobily se tak v roce 2011 dostala na úroveň roku 2003, v letech 2004 až 2008 se pohybovala dokonce pod 3,5%. Tento pokles byl způsoben deformací na trhu osobních automobilů danou nemožností odpočtu DPH při nákupech firemních vozidel. Nejvyšší hodnota obnovy parku novými osobními automobily byla dosažena v roce 1997, kdy činila 5,13%. Vývoj od roku 1993 (včetně vývoje celkových registrací OA) je uveden v grafické příloze.

Zcela opačný vývoj byl zaznamenán v dovozech ojetých osobních automobilů, kde se hodnota „obnovy“ v letech 2004 až 2008 prudce zvyšovala a v roce 2008 dosáhla 5,40%, tedy historického maxima. Vývoj od roku 1993 je rovněž uveden v grafické příloze.

V součtu za nové a dovezené ojeté osobní automobily byly hodnota obnovy vozového parku v ČR vyšší než 8% pouze 4x; v roce 1996 (historické maximum 9,09%) a dále v letech 1997 (8,86%), 2007 (8,41%) a 2008 (8,75%).

Údaje z Centrálního registru vozidel umožňují provést celou řadu zajímavých porovnání. Z dat za rok 2011 vyplývá, že každoročně vzrůstá počet ojetých osobních automobilů v ČR zaregistrovaných a z ČR následně exportovaných. V roce 2011 se jednalo celkem (tedy bez ohledu na stáří vozidel) o 20.040 ks, přičemž v roce předchozím to bylo 16.191 ks (nárůst o 23,77%) a v roce 2009 bylo z ČR exportováno jen 12.041 ks ojetých osobních automobilů.

Nejvíce vyváženou značkou v roce 2011 byla značka Ford (3.717 ks) následovaná značkou Volkswagen (3.074 ks) a Škoda (2.551 ks). Z uvedeného počtu 20.040 ks vyvezených ojetých osobních automobilů bylo celkem 9.928 ks (tedy téměř polovina) ve věku do 1 roku od první registrace (tedy vozidla poprvé zaregistrována v roce 2011).

Na druhé straně bylo v roce 2011 v ČR poprvé zaregistrováno 131.707 ks ojetých osobních automobilů z dovozu. Nejvíce dováženou značkou byla Škoda s celkem 23.498 ks (z toho 588 ks ve věku do 1 roku), následovaly značky Ford s 19.387 ks (z toho do 1 roku 483 ks) a Volkswagen s 16.557 ks (z toho do 1 roku 372 ks). Ojetých osobních automobilů ve věku do 1 roku bylo dovezeno jen 3 841 ks. (ostatní grafy v galerii níže)

II. Výběr z přehledu „nových a zánovních“ osobních automobilůPDF

K diskuzím k otázce vykazování prvních registrací osobních automobilů v ČR nutno uvést, že statistika prvních registrací vozidel v ČR je tvořena podle stejných pravidel jako statistika prvních registrací v celé Evropské unii. Z těchto údajů je Evropskou organizací výrobců automobilů (ACEA) následně sestavována statistika prvních registrací vozidel v zemích EU27+EFTA.

Pro objasnění podstaty problematiky prvních registrací AutoSAP poprvé a zcela výjimečně zpracoval stručnou analýzu údajů o registracích osobních automobilů ve věku do jednoho roku, tedy přehled zahrnující všechna vozidla ve věku do 1 roku v daném roce v ČR zaregistrovaná a vozidla, od jejichž první registrace uplynul méně než 1 rok a která byla z ČR exportována (dále uváděno jako přehled „nových a zánovních“ osobních automobilů). Vybrané údaje z tohoto přehledu jsou spolu s dalšími uvedeny v grafické příloze.

Další sledovaným údajem jsou osobní automobily vyřazené z provozu. V roce 2011 bylo z registru vyřazeno 172.496 ks osobních automobilů, z toho 20.040 ks bylo exportováno a 152.456 ks bylo zrušeno. Nejvíce zrušených vozidel bylo značky Škoda (66.150 ks, to je 43,39 % všech zrušených), následují značky Ford (15.266 ks), Renault (10.238 ks), Peugeot (8.923 ks) a Opel (8.716 ks).

Osobní automobily vyřazené z CRV – zrušené v roce 2011 (bez rozlišení stáří)

 

Škoda

66.150

43,39%

Ford

15.266

10,01%

Renault

10.238

6,72%

Peugeot

8.923

5,85%

Opel

8.716

5,72%

Fiat

8.395

5,51%

Volkswagen

5.631

3,69%

Citroën

4.456

2,92%

Seat

2.712

1,78%

VAZ

2.459

1,61%

Mazda

2.374

1,56%

Nissan

2.042

1,34%

ostatní značky

15.094

9,90%

CELKEM ZRUŠENO

152.456

100%

 

III. Propočet věku OA z dynamické skladby vozového parku ŘSD

V roce 2011 byla zveřejněna studie Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) „Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku na silniční síti v ČR a jeho emisních parametrů v roce 2010“. V této studii je uvedeno průměrné stáří vozového parku za rok 2010 ve výši 8,5 roku, což bylo v řadě případů převzato jako argument s tím, že stáří vozového parku osobních automobilů v ČR je vlastně na úrovni motoristicky vyspělých zemí (tedy pod 10 let). K tomu je nutno uvést, že roční proběh km u vozidel starších než 10 let je zhruba poloviční než u vozidel mladších, tedy že starší vozidla jsou v provozu zhruba 2x méně „vidět“ a proto byla při šetření logicky zaznamenána v cca 2x menším počtu. Pokud se tento fakt se promítne do výpočtu průměrného věku, vychází průměrný věk osobních automobilů na silnicích v ČR ve výši 13,62 roku. Podle údajů CRV byl průměrný věk vozového parku osobních automobilů k 30.6.2010 na hodnotě 13,65 roku. Studie ŘSD tak vlastně potvrdila, že průměrné stáří vozového parku osobních automobilů v ČR odpovídá údajům z CRV.

Údaje z šetření ŘSD a výpočet AutoSAP:

 

Počet vozidel starších než 10 let

15.850 ks

ze vzorku dle šetření ŘSD
Průměrný věk těchto vozidel

14,25 let

výpočet AutoSAP
Roční proběh km (viditelnost v provozu)

52,20%

cca 10.700 km/rok

 

 

Počet vozidel ve věku do 10 let

25.039 ks

ze vzorku dle šetření ŘSD
Průměrný věk těchto vozidel

4,96 let

výpočet AutoSAP
Roční proběh km (viditelnost v provozu)

100,00%

cca 20.500 km/rok

 

 

Průměrný věk „dynamický věk“ vzorku

8,56 let

výpočet AutoSAP
 

8,50 let

údaj dle studie ŘSD
Průměrný věk po přepočtu na proběh km

13,62 let

výpočet AutoSAP
Průměrné stáří vozového parku dle CRV

13,65 let

(stav k 30.06.2010)

Rozdíl:

-0,03 roků

 

 


Studie ŘSD ČR tedy v podstatě potvrzuje údaje CRV o průměrném stáří vozového parku osobních automobilů v ČR.

K datu 30.6.2011 bylo v České republice registrováno celkem 4.552.158 osobních automobilů a jejich průměrný věk činil 13,76 roku. Více než 60 % registrovaných vozidel bylo starších než 10 let.

Materiál vypracovalo sdružení AutoSAP – autosap.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!