Obnova vozového parku osobních automobilů v ČR dlouhodobě stagnuje

30. ledna 2012, 0:00

Při zjišťování příčin, proč se situace v ČR nemění, provedl Svaz dovozců automobilů analýzu vozového parku ve stáří do 25 let. Tuto hranici byla zvolila proto, že takto stará vozidla jsou ještě běžně provozována.

Do roku 2009 převažoval dovoz ojetých OA nad registracemi nových vozidel. Také počet vyřazených automobilů byl výrazně nižší než dovoz ojetých OA. Zlom nastal v roce 2009, kdy v důsledku změny zákona o povinném smluvním pojištění došlo k vyřazení cca 247 tis. OA, a zároveň v období recese poklesl dovoz ojetých OA na cca 145 tis. (o 86 tis. méně než v r. 2008). Je předpoklad, že by tento trend mohl pokračovat. Následující dva roky ukazují, že tomu tak není. Počet vyřazených vozidel se snížil, množství dovezených ojetých OA se sice výrazně nezměnilo, ale rostl podíl vozidel starších 10 let. Celkový přehled registrovaných a vyřazených vozidel je uveden v grafu č. 1. Průměrné stáří této skupiny „25letých“ OA se v letech 2010 a 2011 zvýšilo u všech vozidel v průměru o 0,3 roku (viz graf č. 2). Pro zajímavost uvádíme nárůst u některých značek: Škoda – 0,36, Ford – 0,22, VW – 0,49, Renault – 0,48, Peugeot – 0,55, Fiat – 0,72, Citroën – 0,57.

To, že přestárlý vozový park nadměrně zatěžuje ovzduší nebezpečnými emisemi (HC, NOx, částice) je všeobecně známo. Proto vyspělé země v zájmu svých občanů řešily výrazné zlepšení ovzduší motivací k vyřazování starých vozidel. Tato obnova vozového parku probíhala ve dvou etapách.

První, plánovaná pro účely zlepšení ovzduší, byla dlouhodobá (3-10 let) a startovala v různých zemích v období let 1996-2000. Buď zároveň s tím, nebo následně, byla vozidla bez katalyzátorů a emisní úrovní Euro I zatížena výrazně vyšší silniční daní. Druhá etapa proběhla v rámci „šrotovného“, jehož prvořadým úkolem bylo zachování výroby a tím zaměstnanosti v období krize. Toto krátkodobé opatření samozřejmě také přispělo k obnově vozového parku.

V ČR chybí koncepce v této oblasti a jakákoli motivace privátních vlastníků vozidel pořizovat si OA mladší 10 let. V této souvislosti je překvapující návrh „Státní politiky životního prostředí ČR do roku 2020“, který skutečnost nadměrného zatížení ovzduší nebezpečnými emisemi z přestárlého vozového parku sice konstatuje, ale její řešení omezí pouze na obnovu vozidel státní správy. Současný tlak na řešení emisí CO2 u nových vozidel je jistě žádoucí a nutný, nicméně vyřešení staré zátěže v důsledku nebezpečných emisí z provozu přestárlých vozidel si zaslouží přinejmenším stejnou, ne-li vyšší pozornost. Znečištění ovzduší je totiž v ČR 2x vyšší než v zemích, které uvedená opatření realizovaly.

 

Zdroj: sda-cia.cz

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!