V ČR je registrováno přes 4,58 milionu osobních automobilů

9. února 2012, 0:00

Průměrný věk vozového parku osobních automobilů registrovaných v ČR se za rok 2011 zvýšil na 13,83 roku. Celkem bylo v ČR k 31.12.2011 registrováno 4.582.903 osobních automobilů.

Usnesení Vlády ČR č. 819 ze dne 9.11.2011 ukládá mimo jiné ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem dopravy, Sdružením automobilového průmyslu a Svazem dovozců automobilů „nadále monitorovat vývoj struktury vozového parku v ČR“. Po vyhodnocení údajů o celkových registracích vozidel k 31.12.2011 je možno konstatovat, že v této oblasti nedochází k žádným pozitivním změnám.

Vývoj struktury tuzemského vozového parku osobních automobilů v uplynulých několika letech není příznivý. Průměrné stáří vozového parku se opět přiblížilo hranici 14 let a v současné době je vyšší, než tomu bylo např. v letech 1999 a 2000. Přitom od roku 2000 přibylo v registru více než 1 150 000 ks osobních automobilů, bohužel v nevyhovující věkové struktuře. Stále roste podíl vozidel starších než 10 let, který ke konci roku 2011 činil 60,38% (v konci roku 2010 to bylo „jen“ 60,02%), přičemž podíl vozidel ve věku nad 15 let přesáhl již 31%.

Obdobná situace je i v kategorii autobusů, kde průměrný věk 19.699 ks registrovaných autobusů přesáhl hranici 14,5 roku (k 31.12.2011 to bylo 14,56 roku, ke konci roku 2010 byl průměrný věk autobusů 14,38 roku a v závěru roku 2009 „jen“ 14,19 roku).

Stárnou i ostatní druhy vozidel. Malá užitková vozidla (kat. N1) již dosahují průměrného věku nad 9 let a nákladní automobily (kat. N2 a N3) jsou ve věku 16,5 roku. Průměrný věk všech registrovaných motocyklů pak přesahuje 32 let a u traktorů se přibližuje 30 rokům.

Ani průměrný věk přípojných vozidel (přívěsů a návěsů) není příznivý a v souhrnu za všechny kategorie (O1 až O4) činí 21,68 roku. Oproti roku 2010 došlo i zde ke zvýšení průměrného věku.

„Dlouhodobé monitorování struktury vozového parku vozidel v ČR ukazuje, že stav se nezlepšuje. Pokud chceme, aby došlo k obnově vozového parku za vozidla příznivější k životnímu prostředí a bezpečnosti přepravovaných osob, je nezbytně nutné přijmout konkrétní opatření v této oblasti“, uvedl k dané problematice prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.

 

CELKOVÉ REGISTRACE a PŮMĚRNÝ VĚK VOZIDEL v ČR k 31.12.2011


 STRUKTURA VOZOVÉHO PARKU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ DLE VĚKU
(porovnání 2011 / 2010)

Zdroj: autosap.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!