Prodeje nových osobních automobilů v Evropě klesají

19. března 2012, 0:00

Podle údajů zveřejněných Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA bylo v zemích EU27 a EFTA (EFTA = Norsko, Island a Švýcarsko) za leden až únor 2012 poprvé zaregistrováno 1.927.113 osobních automobilů, což je o 7,84% méně než ve stejném období roku 2011.

První registrace nových osobních automobilů za leden až únor jsou dokonce pod úrovní roku 2009, kdy bylo zaregistrováno 1 931 334 ks vozidel. Od roku 2005 se tak jedná o nejhorší prodejní výsledek.

K poklesu prvních registrací osobních automobilů došlo na všech čtyřech v současné době největších trzích (Německo, Itálie, Francie a Velká Británie) V uvedených čtyřech zemích bylo poprvé zaregistrováno 1.203.530 ks nových osobních automobilů, což představuje pokles o 10,45% oproti stejnému období roku 2011. Vývoj na těchto trzích byl však značně rozdílný a u dvou zemí možno říci i dramatický. „Zatímco v Německu byl zaznamenán pokles pouze o 0,22% a na trhu Velké Británie činil pokles 0,79%, v Itálii došlo k poklesu o 17,78% a ve Francii se objem trhu snížil o 20,48%. To se samozřejmě odrazilo i ve změně podílu zemí na celkovém trhu. Naopak v České republice došlo k nárůstu o 7,91%“, uvedl prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.

Pro zajímavost možno uvést, že zcela stejný nárůst jako v České republice byl zaznamenán v zemích EFTA. K růstu prvních registrací došlo dále pouze na menších evropských trzích jako je např. Dánsko (celkem 26.645 ks, růst 11,20%), Rumunsko (celkem 9.063 ks, růst 53,98%), Maďarsko (9.197 ks, +31,84%), Slovensko (10.171 ks, +10,35%) a další. Největší z evropských trhů, kde byl za leden až únor 2012 zaznamenán růst, byl trh v Polsku (48.169 ks, +15,24%).

Na prvních registracích nových osobních automobilů za leden až únor 2012 v zemích EU27 + EFTA se podílejí téměř z 68% značky vozidel ze 6 skupin – VW Group, PSA Group, RENAULT Group, FORD, GM Group a FIAT Group. U všech těchto skupin došlo k poklesu počtu poprvé registrovaných vozidel, i zde však byl podchycen rozdílný vývoj. Pouze mírný pokles, o 0,16%, byl zaznamenán u VW Group, u značky FORD došlo k poklesu o 5,14% a u dalších skupin výrobců došlo k poklesům větším než 10% (GM Group o 13,56%, PSA Group o 15,51%, FIAT Group o 16,11% a RENAULT Group o 24,13%).

Vývoj byl rozdílný i u jednotlivých značek ve zmíněných výrobních skupinách. Například ve skupině VW Group zaznamenala nejvyšší, téměř 6%, nárůst registrací značka ŠKODA následovaná značkou AUDI s nárůstem o 2,2%. Ve skupině GM Group se registrace značky CHEVROLET zvýšily o 22,32%, kdežto u značek OPEL/VAUXHALL došlo k poklesu téměř o 20% a ve skupině BMW Group došlo u značky BMW k poklesu o 5,29%, naopak u značky MINI došlo k růstu o 9,51%.

Růst prodejů (prvních registrací) oproti roku 2011 byl podchycen u menší poloviny z celkem 38 značek. Mezi značkami s nárůstem prodejů figuruje i ŠKODA Auto. Její podíl na evropském trhu osobních automobilů poprvé v historii přesáhl 4% a v celkovém pořadí, podle absolutního počtu prvních registrací, si značka ŠKODA udržuje 12. místo.

Relativně vysoké růsty prodejů zaznamenaly opět korejské značky KIA (+30,95%) a HYUNDAI (+11,44%) a již výše zmíněná značka CHEVROLET (+22,32%). Bylo by jistě zajímavé uvést, kolik vozidel značky HYUNDAI (z celkem 64.439 ks) bylo vyrobeno v České republice nebo kolik osobních automobilů KIA (z celkem 44.712 ks) pochází z produkce Slovenské republiky. Bohužel údaje o prvních registracích osobních automobilů v členění dle typů či modelů nejsou k dispozici.

„Z údajů za uplynulé dva měsíce nelze činit předčasné závěry, neboť prodeje v tomto období byly ovlivněny řadou pro obchod nepříznivých faktorů. I v minulých letech byly konečné výsledky za celý rok většinou zcela jiné, než naznačovaly výsledky z počátku roku. Je však nesporně pozitivním faktem, že i přes zatím nepříznivý vývoj na evropském trhu osobních automobilů se modely vyráběné v České republice na tomto trhu úspěšně uplatňují“, dodává prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!