Vývoj na trzích osobních automobilů je v evropských zemích rozdílný

23. April 2012, 0:00

Podle údajů zveřejněných dnes Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA bylo v zemích EU27 a EFTA (EFTA = Norsko, Island a Švýcarsko) za 1. čtvrtletí 2012 poprvé zaregistrováno 3 427 677 osobních automobilů, což je o 7,28 % méně než ve stejném období roku 2011.

Z uvedeného počtu bylo v zemích EU27 zaregistrováno 3 311 270 ks nových osobních automobilů, což oproti roku 2011 představuje pokles o 7,72 %. Tento výsledek je dokonce pod úrovní zatím prodejně nejslabšího roku 2009, kdy bylo poprvé registrováno jen 3 362 099 ks. Naopak v zemích EFTA byl oproti roku 2011 podchycen růst prvních registrací o 7,29 % (zaregistrováno 115 020 ks oproti 107 204 ks v roce 2011).

Na čtyřech v současné době největších evropských trzích (to jsou trhy s registracemi za 1. čtvrtletí 2012 nad 400 000 ks), to je na trzích Německa, Itálie, Francie a Velké Británie, došlo v souhrnu k poklesu prvních registrací o 9,34 %. Německý trh však vzrostl o 1,34 % a trh ve Velké Británii o 0,94 %. Naopak trh v Itálii poklesl o 20,95 % a trh ve Francii o 21,57 %.

Rozdílné jsou rovněž poměry u jednotlivých výrobců. U prvních dvanácti značek (dle počtu prvních registrací za leden až březen 2012) došlo oproti roku 2011 k nárůstu pouze u značek VOLKSWAGEN, AUDI, MERCEDES a ŠKODA. Relativně vysoký nárůst byl podchycen u korejských značek KIA a HYUNDAI. Zhruba 60 % osobních automobilů značky HYUNDAI bylo přitom vyrobeno v HMMC Nošovice. Podíl českých výrobců na trhu EU27 + EFTA tak dosáhl 7,9 % (ŠKODA = 3,8 %, HMMC = 2,1 % a TPCA = 2,0 %).

Zdroj: autosap.cz

 

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!