Trh užitkových vozidel v Evropě pokračoval v poklesu

8. May 2012, 0:00

Podle údajů za 1. čtvrtletí 2012, zveřejněných Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA, pokračoval v zemích EU27 a EFTA (EFTA = Norsko, Island a Švýcarsko) pokles prvních registrací nových užitkových vozidel.

Vývoj v jednotlivých kategoriích vozidel a zemích byl rozdílný, ke zvýšení prvních registrací došlo pouze u prvních registrací nových autobusů.

I. Lehká užitková vozidla – do 3,5 t celkové hmotnosti (LCVs)
V této kategorii vozidel byl oproti stejnému období roku 2011 zaznamenán v souhrnu největší pokles prvních registrací o 10,61 %

II. Užitková vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t – Trucks)
Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo za 1. čtvrtletí 2012 poprvé zaregistrováno celkem 77 125 ks, což je o 2,04 % méně než v roce 2011. Vývoj na trzích v jednotlivých zemích byl přitom odlišný od situace na trhu malých užitkových vozidel. Z uvedeného počtu 77 125 ks vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo 57 930 ks o celkové hmotnosti větší než 16 t, pokles registrací zde činil 2,79 %.

III. Autobusy (Buses – MBC+HBC > 3,5t)
První registrace nových autobusů v zemích EU27 a EFTA se oproti stejnému období roku 2011 zvýšily o 7,17 %. Na šesti největších trzích byl vývoj také nestejný.

Zdroj: autosap.cz

 

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!