Průměrná mzda v automobilovém průmyslu ČR

7. září 2011, 0:00

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců firem zapojených do AutoSAP dosáhla v 1. pololetí 2011 výše 29.473 Kč, což je o 5,09 % (o 1.427 Kč) více, než byla vykázaná průměrná mzda za celý rok 2010.

Nárůst mezd tak za dané období potvrdil trend z roku 2010, tedy návrat růstu mezd na úroveň obvyklou před nástupem ekonomické recese (kdy se meziroční nárůsty průměrných mezd pohybovaly v rozmezí 5 až 7%).

V dělnických profesích dosáhla průměrná mzda v 1. pol. 2011 hodnoty 24.626 Kč, přičemž u finálních výrobců vozidel (23.988 zaměstnanců v kat. D) to bylo 29.164 Kč, u dodavatelů (58.086 zaměstnanců v kat. D) pak 22.805 Kč a u ostatních organizací (812 osob v kat. D) činila 20.865 Kč.

Ve firmách AutoSAP bylo k 30.6.2011 zaměstnáno celkem 110.242 osob, z toho 82.886 osob (to je více než 75 %) v dělnických kategoriích a v ostatních profesích 27.356 osob. Oproti konci roku 2010 se počet pracovníků v průběhu 1. pololetí 2011 zvýšil o 2,90 % (to je o 3.112 osob) a v porovnání se stavem k 30.6.2010 se jedná o nárůst počtu pracovníků o 8.697 osob (o 8,56 %). Vyšší než uvedený průměrný růst (= 2,90 %) byl za 1. pololetí 2011 zaznamenán v kategorii dělnických profesí (nárůst o 3,10 %).

Z regionálního pohledu došlo v průběhu 1. pololetí 2011 téměř ve všech krajích ke zvýšení počtu pracovníků ve firmách autoprůmyslu, nejvíce pak v kraji Moravskoslezském (+871 osob), Ústeckém (+711 osob) a Libereckém (+392 osob). Pouze ve dvou regionech (Pardubický kraj a hl.m. Praha) došlo k mírnému snížení počtu pracovníků zaměstnaných ve firmách autoprůmyslu. Kraje s největšími počty zaměstnanců v automobilovém průmyslu jsou Středočeský (34.690 osob), Moravskoslezský (13.764 osob) a Liberecký (11.599 osob).

K 30.6.2011 bylo do činnosti AutoSAP zapojeno celkem 158 subjektů, přičemž malé a střední podniky (to je firmy do 250 zaměstnanců) tvořily téměř 45 % členské základny AutoSAP (69 firem).

autosap.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!