Prodeje malých užitkových automobilů v EU rostou

20. listopadu 2010, 0:00

Oblast užitkových automobilů a autobusů není v médiích tak často frekventovaným tématem, publikace údajů o prvních registracích se většinou zaměřuje jen na osobní automobily.

Ze statistik však vyplývá též řada zajímavých informací. Dle údajů Evropské asociace výrobců automobilů ACEA bylo zemích EU27+EFTA za leden až září roku 2010 poprvé zaregistrováno: – 1.320.766 ks nových užitkových automobilů (kat. N1 až N3) – 26.443 ks nových autobusů (kat. M2 a M3) Ve srovnání se stejným obdobím r. 2009 se v souhrnu za výše uvedené kategorie jedná o nárůst o 6,21 %. K největšímu růstu došlo na trzích v severských zemích (Švédsko +28,16 %, Norsko +20,63 %), dále pak v Portugalsku (+16,13 %), Španělsku (+12,42 %), Velké Británii (+11,89 %) a Irsku (+11,65 %). Naopak k největšímu poklesu prodejů došlo v ČR (-37,96 %), na Slovensku (-40,90 %) a v Rumunsku (-49,41 %). I. Malá užitková vozidla (kategorie N1) dosáhla v hodnoceném období v zemích EU27+EFTA růstu prodejů (prvních registrací) o 8,87 %, z 1.045.058 ks v roce 2009 na 1.137.709 ks v roce 2010 (v zemích EU27 byl nárůst o 8,57 %). První registrace v zemích EU27+EFTA pouze za září 2010 se oproti září 2009 zvýšily o 14,39 %, v zemích EU27 to bylo o 14,61%. V ČR se první registrace malých užitkových vozidel za leden až září snížily o 47,47%, což je po Rumunsku (-54,61%) a Slovensku (-50,21%) třetí největší pokles v Evropě. Situace v ČR na trhu vozidel u kat. N1 však byla značně ovlivněna známou deformací na trhu platnou až do dubna 2009 (nemožnost odpočtu DPH u osobních automobilů). II. Užitková vozidla nad 3,5 t celk. hmotnosti (kat. N2 a N3) na trhu EU27+EFTA zaznamenala za leden až září 2010 pokles prvních registrací o 5,34 % (v roce 2010 bylo prodáno 183.057 ks, kdežto v roce 2009 činily prodeje 193.392 ks). Pouze v zemích EU27 pak pokles dosáhl hodnoty 4,89 %. První registrace všech užitkových vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti v zemích EU27+EFTA pouze za září 2010 se oproti září 2009 zvýšily o 12,49% (v zemích EU27 to bylo o 12,71%). V ČR byl u těchto kategorií vozidel v porovnání období leden až září 2010 / 2009 zaznamenán pokles prvních registrací pouze o 0,11%. Pokud porovnáme jen prodeje za září, došlo v ČR k nárůstu o 50,26%. U tzv. nových členů EU (Bulharsko, ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) se jedná o nárůst prvních registrací za leden až září o 15,99%, pouze za měsíc září pak došlo k nárůstu o 60,32%. III. Autobusy (kat. M2 a M3) na trhu zemí EU27+EFTA zaznamenávají za období leden až září pokles prvních registrací o 11,81% (z 29.983 ks v roce 2009 na 26.443 ks v roce 2010). Na trhu zemí EU 27 se přitom jedná o pokles prodejů o 12,34%. V ČR byl u autobusů v porovnání období leden až září 2010 / 2009 zaznamenán pokles prvních registrací o 11,52%. Při porovnání prodejů jen za září došlo v ČR k poklesu o 21,15%. Značný pokles v souhrnu za leden až září byl zaznamenán na velkých trzích jako je např. Francie (-20,06%) či Španělsko (-20,71%). Naopak růst byl podchycen např. na trhu Itálie (+20,42%) nebo Švédska (+49,46%). Údaje za leden až říjen budou ze strany ACEA zveřejněny koncem listopadu 2010.

Zdroj: autosap.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!