První registrace osobních automobilů v roce 2010 z různých pohledů

28. ledna 2011, 0:00

Za rok 2010 bylo v ČR poprvé registrováno (prodáno) 169 236 ks nových osobních automobilů. Statistické údaje publikované Svazem dovozců automobilů (SDA) umožňují mimo jiné posoudit strukturu prodávaných vozidel z několika pohledů.

Dle obchodních tříd bylo nejvíce nových osobních automobilů, 26,25 %, poprvé zaregistrováno ve třídě „malé vozy“. Následuje „střední třída“ (20,32 %) a „nižší střední“ s 19,10 %.

Dle používaného paliva mají více než nadpoloviční zastoupení, 57,28 %, vozy s benzinovým motorem, podíl vozů se vznětovým motorem činil 39,99 % (u dalších 2,57 % vozů se jedná o benzinový či vznětový motor bez rozlišení).

Dle typu vlastnictví převážily v roce 2010 firemní nákupy s podílem 56,52 %.

Statistiky SDA dávají u osobních automobilů s benzinovým a vznětovým motorem možnost pohledu na strukturu registrovaných nových vozidel i dle několika technických parametrů.

Dle výkonu motoru byla více než polovina vozidel, 50,40 %, s motorem o výkonu do 75 kW, přičemž u benzinových motorů to bylo 67,79 % a u motorů vznětových 25,48 %. Osobních automobilů s výkonem nad 125 kW bylo 7,27 % (u benzinových motorů 3,12 % a u vznětových 13,22 %). Průměrná hodnota emisí CO2 u osobních automobilů s výkonem menším než 75 kW (82 964 ks) činí 139 g / km.

Dle zdvihového objemu motoru mělo 65,57 % osobních automobilů objem motoru do 1750 cm3, u benzinových to bylo 91,82 % a u vznětových 27,97 %. U automobilů se vznětovým motorem byl největší počet registrací, 56,87 %, u vozů s objemem motoru 1750 až 2000 cm3. Průměrná hodnota emisí CO2 u osobních automobilů s objemem motoru menším než 1750 cm3 (107 947 ks) činí 140 g / km.

Dle celkové povolené hmotnosti vozidla bylo 72,96 % zaregistrovaných osobních automobilů do hmotnosti 2000 kg, přičemž u vozidel s benzinovým motorem to bylo 92,43 % a u vozidel se vznětovým motorem 45,07 %. Průměrná hodnota emisí CO2 u osobních automobilů s hmotností menší než 2000 kg (120 106 ks) činí 139 g / km.

Dle emisí CO2 mělo 46,92 % nových osobních automobilů poprvé zaregistrovaných v ČR za rok 2010 hodnotu menší než 140 g / km. U vozidel s benzinovým motorem to bylo 46,66 % a u vozidel s motorem vznětovým pak 47,29 %. Průměr u osobních automobilů s hodnotou emisí CO2 menší než 140 g / km (77 245 ks) činí 129 g / km. U zbylého počtu vozidel (87 378 ks) dosáhl průměr 166 g / km.

Průměrné emise CO2 u nových osobních automobilů poprvé registrovaných v ČR v roce 2010 činily 149 g / km, z toho u vozidel s benzinových motorem 147 g / km a u vozidel se vznětových motorem 151 g / km.

 

Více na autosap.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!